Підсумковий з історії України

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 305 разів
30 запитань
Запитання 1

У складі якої держави українські землі називалися «Східні креси»?

варіанти відповідей

Польщі

Чехословаччини

Румунії

Угорщини

Запитання 2

Українська військова організація (УВО) стала основою для створення 


варіанти відповідей

ОУН


УНДО

КПЗУ

УСДП

Запитання 3

У 1920-ті роки українські школи були ліквідовані на українських землях у складі

варіанти відповідей

Польщі

Чехословаччини

Румунії

СРСР

Запитання 4

У якому році було проголошено незалежність Карпатської України?


варіанти відповідей

1923 р.

1939 р.

1941р.

1945 р.

Запитання 5

Війська якої країни окупували територію Карпатської України в березні 1939 р.?


варіанти відповідей

Німеччини

Угорщини

Чехословаччини

Радянського Союзу

Запитання 6

Історик Я. Грицак у «Нарисах історії України» зазначав:

«... Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для де мокротинного устрою тих держав, які виникли в центральній та східній Європі після Першої світової війни...». Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у 1920-1930-ті рр. стали «єдина, хто більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію» стосовно українців?

варіанти відповідей

Чехословаччина

Польща

Румунія

Угорщина

Запитання 7

Укажіть портрет президента Карпатської України.


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 8

У Паризькому протоколі (1920 р.) задекларовано, що «Англія, Франція, Італія... вважають цілком виправданим приєднання Бессарабії до...»


варіанти відповідей

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Української Народної Республіки

Королівства Румунія

Республіки Польща

Запитання 9

Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву


варіанти відповідей

асиміляція

пацифікація

депортація

нормалізація

Запитання 10

Народні Збори Західної України в жовтні 1939 р. декларували входження цих земель до складу

варіанти відповідей

Польщі

Радянської України

Чехословаччини

УНР

Запитання 11

Що стало результатом наступальних операцій радянських військ, здійснених у серпні-грудні 1943 р.?

варіанти відповідей

звільнення Одеси, створення сприятливих умов для вигнання німецьких і румунських військ з Південної України та Кримського півострова

завершення вигнання німецьких військ та їх союзників із всієї території України в її довоєнних кордонах

вигнання з Правобережної України та Молдавії німецьких і румунських військ, перенесення бойових дій на територію Румунії та Болгарії

вигнання німецьких військ з Лівобережної України та Донбасу, перенесення бойових дій на Правобережну Україну

Запитання 12

Якою цифрою на картосхемі позначено рейхскомісаріат «Україна» - адміністративно-територіальну одиницю німецького окупаційного цивільного управління в роки Другої світової війни?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 13

На карті позначено лінію фронту часів Німецько-радянської війни на:

варіанти відповідей

вересень 1941 р.

листопад 1942 р.

березень 1943 р.

жовтень 1943 р.

Запитання 14

Що стало проявом реалізації «пакту Молотова–Ріббентропа»?

варіанти відповідей

створення дистрикту «Галичина»

агресія Угорщини проти Карпатської України

вторгнення Червоної армії на територію Західної України

окупація військами Німеччини та її союзників усієї території України

Запитання 15

Одна з найбільших танкових битв Другої світової війни в районі міст Рівно–Дубно–Броди–Луцьк відбулася в

варіанти відповідей

червні 1941 р

квітні 1941 р.

листопаді 1941 р.

жовтні 1941 р.

Запитання 16

Яка подія відбулась на початку Німецько-радянської війни

варіанти відповідей

"Битва за Дніпро"

Корсунь-Шевченківська операція

Карпато-Ужгородська наступальна операція

Оборона Одеси

Запитання 17

Проголошення Акта відновлення Української держави у Львові 30 червня 1941 р. стало можливим

варіанти відповідей

у результаті цілеспрямованих дій німецької окупаційної адміністрації

у результаті цілеспрямованих дій ОУН (Б)

через бажання радянського керівництва зберегти контроль над Україною

через підтримку Угорщиною та Румунією ідеї створення буферної Української держави

Запитання 18

Із поданого переліку оберіть пункт, який відповідає змістові нацистського плану "Ост"

варіанти відповідей

включення України до складу ІІІ рейху на правах автономії

перетворення України на "життєвий простір арійської раси"

розчленування території України і створення декількох маріонеткових українських держав

перетворення України на промислову базу ІІІ рейху і джерело дешевої робочої сили

Запитання 19

Що в роки Другої світової війни називали "Східним валом"

варіанти відповідей

радянські укріплення вздовж нового кордону

німецькі укріплення вздовж правого берега Дніпра

лінія радянсько-польського кордону, що існував у 1921-1939 рр.

східний кордон ІІІ рейху

Запитання 20

Початком широкомасштабного визволення території УРСР від нацистських окупантів став контрнаступ радянських військ під час

варіанти відповідей

Курської битви

битви за Москву

Сталінградської битви

Смоленської битви


Запитання 21

Вирішальну роль у формуванні УПА відіграла ?

варіанти відповідей

"Поліська Січ"

Українська головна визвольна рада

ОУН (М)

ОУН (Б)

Запитання 22

Що стало результатом успішного проведення в 1944 р. радянськими військами Корсунь-Шевченківської наступальної операції

варіанти відповідей

створення сприятливих умов для звільнення Правобережної України

звільнення території УРСР у її довоєнних кордонах

визволення Північного Причорномор'я та Криму

визволення Лівобережної України

Запитання 23

Поняття "рух Опору" є протилежним за змістом до поняття

варіанти відповідей

консерватизм

космополітизм

колабораціонізм

колоніалізм

Запитання 24

Про яку битву Другої світової війни писав письменник В. Астаф'єв: "Двадцять п'ять тисяч входить в воду, а виходить на тому березі три тисячі, максимум п'ять"


варіанти відповідей

оборона Києва

оборона Одеси

визволення Криму

форсування Дніпра

Запитання 25

Звільнення Києва від нацистів відбулося:

варіанти відповідей

23 серпня 1943 р.

6 листопада 1943 р.

20 травня 1944 р.

28 жовтня 1944 р.

Запитання 26

Вкажіть регіони дій УПА


варіанти відповідей
Запитання 27

Командувачем УПА був:

варіанти відповідей

Роман Шухевич

Степан Бандера

Ярослав Стецько

Кирило Осьмак

Запитання 28

Депортація кримських татар організована Сталіним у :

варіанти відповідей

липні 1943

листопаді 1943

травні 1944

жовтні 1944

Запитання 29

Дата звільнення України від фашистських військ

варіанти відповідей

19 листопада 1942

23 серпня 1943

28 жовтня 1944

9 травня 1945

Запитання 30

Підписання Акту беззастережної капітуляції (або друга капітуляція) Німеччини відбулося:

варіанти відповідей

7 травня 1945

8 травня 1945

8 серпня 1945

2 вересня 1945

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест