Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 - на поч. 50-х років. (формат ЗНО)

Додано: 22 листопада 2019
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 229 разів
12 запитань
Запитання 1

Операція «Вісла» - це

варіанти відповідей

переселення українського населення з його етнічних територій , що увійшли до складу Польщі, до УРСР, здійснене на підставі договору 1945р.

спільна польсько-радянська військово-каральна операція на території Західної України проти загонів УПА та місцевого населення, яке підтримувало їх.

примусове виселення українського населення з його етнічних земель на сході Польщі до її західних воєводств, здійснене польським урядом у 1947р.

воєнна операція Армії Кураєвої проти загонів УПА на завершальному етапі Другої світової війни

Запитання 2

На фото зображено

варіанти відповідей

В. Липинського, засновника українського монархічного руху.

А. Волошина, президента Карпатської України.

Й. Сліпого, митрополита Української греко-католицької церкви.

А. Мельника, голову Проводу українських націоналістів.

Запитання 3

На картосхемі заштриховано територію, що увійшла до складу УРСР на підставі договору між СРСР та

варіанти відповідей

Угорщиною

Румунією

Польщею

Чехословаччиною

Запитання 4

1945 рік в історії України пов'язаний із

варіанти відповідей

включенням до її складу Закарпаття, голодом на більшій частині території республіки

голодом на більшій частині території республіки, операцію «Вісла»

операцією «Вісла», початком членства республіки в ООН.

початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття.

Запитання 5

Уривок з історичного джерела «Особи, які відстоюють принципи формальної генетики, неспроможні зрозуміти геніальної вказівки Леніна про те, що “пізнання людини не є... пряма лінія, а крива лінія, що безмежно наближується до ряду кіл, до спіралі”...» доцільно використовувати, характеризуючи явище

варіанти відповідей

«лисенківщини».

«боротьби з космополітизмом».

«волобуєвщини».

«боротьби з буржуазним націоналізмом».

Запитання 6

Уривок з історичного джерела «Улітку 1946 р. потік сільського населення з центральних і південних областей у західні області України не зменшився. У червні органами транспортної міліції УРСР було знято тільки з товарних поїздів 62 400 осіб, а за дві останні декади липня – 97 633 особи…» доречно використовувати, характеризуючи

варіанти відповідей

масштаби повоєнного голоду

проведення операції «Вісла»

придушення збройного опору УПА.

розгортання «радянізації» на Західній Україні.

Запитання 7

«Реабілітація» - це

варіанти відповідей

акт вищого органу державної влади про повне або часткове звільнення від покарання осіб, щодо яких суд виніс вирок

форма оскарження офіційно прийнятого судового рішення, що подається засудженими або їхніми захисниками до вищої посадової особи.

запобіжний захід державного впливу, застосований до осіб, що вчинили злочин, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

комплекс заходів державних органів, спрямованих на виправдання й відновлення в правах неправильно звинувачених, зганьблених чи засуджених осіб.

Запитання 8

Що стало одним із наслідків реалізації в 40-х рр. ХХ ст. урядом Польщі заходів, про які йдеться в уривку з документа:«...1. Швидкими темпами переселити українців і змішані сім’ї на повернуті території (насамперед у Північну Пруссію), не створюючи компактні групи проживання й не ближче ніж 100 км від кордону...»?

варіанти відповідей

загострення дипломатичних відносин з Українською РСР

часткова асиміляція українців у польському середовищі

нормалізація стосунків влади з українською меншиною

розширення соціальної бази підпілля ОУН і загонів УПА

Запитання 9

Вкажіть рік проведення насильницького переселення українського населення Холмщини, Лемківщини, Підляшшя до Північної і Західної Польщі (операція “Вісла”):

варіанти відповідей

1945 р

1946 р

1947 р

1950 р.

Запитання 10

Позначте форму міграційного процесу другої половини 1940-х – початку 1950-х років, основним змістом якого було повернення на батьківщину військовополонених та цивільних осіб, що опинилися за межами своєї країни внаслідок Другої світової війни:

варіанти відповідей

реевакуація

депортація

репатріація

демобілізація

Запитання 11

Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-х рр..) характеризувався

варіанти відповідей

першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу.

відбудовою економіки України як самостійного, самодостатнього комплексу з використанням західної фінансової та технічної допомоги.

наявність достатньої кількості кваліфікованої робочої сили та спрямуванням основної частини капіталовкладень у відбудову соціальної сфери

поверненням усіх евакуйованих на схід СРСР підприємств, їх модернізацію на базі обладнання, що СРСР отримував як репарації.

Запитання 12

 

Що зумовило появу плакатів-закликів, зображених на фото?

Товариші колгоспники й колгоспниці!

Переселяйтеся в багату й родючу

КРИМСЬКУ ОБЛАСТЬ

У 1951 році проходить

переселення колгоспників у

колгоспи Кримської області

варіанти відповідей

реалізація «надпрограми» М. Хрущова з розширення посівів кукурудзи

господарський занепад регіону внаслідок депортацій народів Криму

початок постачання дніпровської води Північно-Кримським каналом

повне знелюднення території півострова в результаті голоду 1946–1947 рр.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест