18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

письмо

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 11 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

12. Choose the correct item ( вибери правильну відповідь). -........... is this? - This is my sister.

варіанти відповідей

What

Who

Whose

Запитання 2

11.Choose the correct item ( вибери правильну відповідь). -........ did you have a Birthday? -Last Saturday.

варіанти відповідей

Who

Where

when

Запитання 3

10.Choose the correct item ( вибери правильну відповідь). Did she make pizza yesterday?

варіанти відповідей

Yes, she did.

Yes, she does.

Yes, she is.

Запитання 4

9.Choose the correct item ( вибери правильну відповідь). Did you ......... any fruit last week?

варіанти відповідей

eat

ate

eats

Запитання 5

8.Choose the correct item ( вибери правильну відповідь). Did you mum ......... a new dress yesterday?

варіанти відповідей

bought

buy

buys

Запитання 6

7.Choose the correct item ( вибери правильну відповідь). We ........ five lesson yesterday.

варіанти відповідей

have

has

had

Запитання 7

6. Choose the correct item ( вибери правильну відповідь). Ukrainian people celebrate Victory Day on the ....... of May.

варіанти відповідей

ninth

nine

nineteen

Запитання 8

5. Choose the correct item ( вибери правильну відповідь). March is the ....... month of the year.

варіанти відповідей

first

second

third

Запитання 9

4. Choose the correct item ( вибери правильну відповідь). There are many trains at the ....... .

варіанти відповідей

stadium

kindergarten

railway station

Запитання 10

3. Choose the correct item ( вибери правильну відповідь). People take books from the....... .

варіанти відповідей

library

cafe

bank

Запитання 11

2. Choose the correct item ( вибери правильну відповідь). We ........... visit places of interest.

варіанти відповідей

am going to

is going to

are going to

Запитання 12

1.Choose the correct item ( вибери правильну відповідь) People can travel ....... train.

варіанти відповідей

on

by

for

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест