18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Пізнати

Додано: 8 квітня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
15 запитань
Запитання 1

Що таке ДИВЕРГЕНЦІЯ ?

варіанти відповідей

Сходження ознак і властивостей близьких груп організмів в ході еволюції;

Розходження ознак і властивостей близьких груп організмів в ході еволюції;

Поєднання ознак і властивостей близьких груп організмів в ході еволюції ;

Немає правильної відповіді .

Запитання 2

Гомологічні хромосоми - це хромосоми ....?

варіанти відповідей

Хромосоми 4-х пар;

Хромосоми 1-єї пари;

Хромосоми 2-х пар;

Всі відповіді вірні.

Запитання 3

До складу біологічних мембран обов'язково входять ?

варіанти відповідей

Фосфоліпіди;

Нейтральні жири;

Холестерол;

Глікоген;

Целюлоза;

Хітин.

Запитання 4

Екологічна ніша - це ?

варіанти відповідей

Місце в екосистемі , притаманне кожному виду ;

Особи , що входять до складу популяції;

Різниця між народжуваністю і смертністю;

Всі відповіді вірні.

Запитання 5

Що таке Рецептори ?

варіанти відповідей

Головні структурно-функціональні одиниці нервової системи;

Чутливі нервові закінчення аналізаторів, які сприймають подразнення;

Чинники середовища ;

Немає правильної відповіді.

Запитання 6

Чим задається ритм дихання?

варіанти відповідей

Серцево- судинною системою ;

Дихальним центром (нервовою системою);

Плеврою;

Діафрамою.

Запитання 7

Форамініфери - це ?

варіанти відповідей

Планктон;

Морські найпростіші типу Саркодові;

Представники типу Війчасті;

Немає правильної відповіді.

Запитання 8

Скелет (кістяк) людини складається з...... ?

варіанти відповідей

180 - 190 кісток;

250 - 300 кісток ;

200 - 210 кісток;

100 - 150 кісток.

Запитання 9

Кислий смак щавлю зумовлений наявністю в клітинах кристалів щавлевокислого кальцію (кальцій оксалату). Яка клітинна структура утворюється цими кристалами?

варіанти відповідей

Клітинна мембрана;

Ядро;

Включення;

Вакуоля.

Запитання 10

Яке вірусне захворювання важко діагностувати на початковій стадії через відсутність видимих симптомів?

варіанти відповідей

СНІД;

Ящур;

Паротит;

Віспа.

Запитання 11

Кровоносна система є незамкненою, якщо.... ?

варіанти відповідей

Кров рухається тільки по венах;

Кров рухається по судинах і не витікає в порожнину тіла;

Кров рухається по судинах і витікає. в порожнину тіла;

Кров рухається тільки по артеріях.

Запитання 12

Ген, що обумовлює круглу форму плодів помідорів, повністю домінує над геном, що обумовлює грушоподібну форму плодів. Існування якої пари генетичних характеристик неможливе для помідорів?

варіанти відповідей

Грушоподібні гетерозиготи;

Круглі гетерозиготи;

Грушоподібні гомозиготи;

Круглі гомозиготи.

Запитання 13

Для агроценозу характерний незбалансований кругообіг речовин, тому що....?

варіанти відповідей

Є значна видова різноманітність;

Ланцюги живлення мають надто багато ланок;

Людина вилучає більшу частину біомаси;

Використовується тільки сонячна енергія.

Запитання 14

Які гриби завдають шкоди цінним породам дерев?

варіанти відповідей

Опеньки;

Сажки;

Маслюки;

Трутовики.

Запитання 15

Відносна молекулярна маса білкової молекули становить 30 000, а відносна молекулярна маса однієї амінокислоти — 100. Визначте масу гена, що кодує цю білкову молекулу, якщо відносна молекулярна маса одного нуклеотиду становить 345.

варіанти відповідей

34 500

310 500

621 000

103 500

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест