початкові хімічні поняття

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Хімія, 7 клас
30 запитань
Запитання 1

У фрагменті речення "...складаються з декількох компонентів, кожен з яких зберігає свої індивідуальніхімічні

властивості" йдется про:

варіанти відповідей

 атоми


 молекули

 полімери

 суміші

Запитання 2

Яка речовина утворена трьома хімічними елементами

варіанти відповідей

 О3

 CaCl2

 HNO3

 NH3

Запитання 3

Позначте хімічний символ елемента металу

варіанти відповідей

 Kr

 S

 Ca

 O

Запитання 4

Встановіть відповідність між записом речовини і її формулою

1.2 атоми Алюмінію та 3 атоми Сульфуру

2.3 атоми Барію 2 атоми Фосфору та 8 атомів Оксиген

3.3 атоми Магнію та 2 атоми Нітрогену

4.3 атоми Літію 1 атом Фосфору та 4 атоми Оксигену

а. Li3P

б. Ba3 (PO4)2

в. Li3 PO4

г. Al2S3

д. Mg3 N2

варіанти відповідей

1.- б, 2-а, 3-в, 4-г


1-г, 2-б,3-д, 4-в

1-а, 2-г, 3-в, 4-д

1-г, 2-б, 3-д, 4-а

Запитання 5

Урівняйте рівняння. Порахуйте сумму коефіцієнтів продуктів реакції.:

Li2 O + HNO3 → LiNO3 + H2O

варіанти відповідей

4


6

5

3

Запитання 6

Вивести формулу речовини за такими даними: масова частка Гідрогену -2,44%, Сульфуру -39,02%, Оксигену –58,54%. В

відповіді записати суму індексів


варіанти відповідей

4

5

6

Запитання 7

Вкажіть хімічні явища

варіанти відповідей

 у зимку гілля дерев вкривається памороззю

 вода випаровується

залізо ржавіє

 молоко зкисає

Запитання 8

Хімічний символ оксигену 

варіанти відповідей

О

B

ХІ

 ОК

Запитання 9

У якій групі періодичної системи знаходиться Гідроген,Купрум,Цезій,Францій?

варіанти відповідей

 І

ІІ

 ІІІ

 ІV

Запитання 10

визначити склад атома Кальція:

кількість протонів;

кількість електронів;

кількість нейтронів;

атомна маса 

варіанти відповідей

20,20,20,40

20,21,40,20

20,40,40,20

40,20,20,20

Запитання 11

Скільки існує груп елементів і періодів в періодичній системі?  

варіанти відповідей

 8 груп ; 5 періодів

 5 груп ; 9 періодів

8 груп ; 7 періодів

7 груп ; 8 періодів

Запитання 12

1. Укажи можливі валентності Фосфору в сполуках

варіанти відповідей

 II; III

  III; IV

 II; IV

 III; V

Запитання 13

4. Обери фізичні явища

варіанти відповідей

гниття фруктів, кипіння води

пожовтіння листя, горіння паперу

танення льоду, світіння електричної лампочки

скисання молока, іржавіння заліза

Запитання 14

 Укажі сумму коефіцієнтів у рівнянні реакції горіння фосфору

варіанти відповідей

13

 8

  10

 11

Запитання 15

Сума коефіцієнтів у рівнянні реакції розкладу гідроген пероксиду

варіанти відповідей

2

5

4

3

Запитання 16

 Яка маса кальцію прореагувала з киснем масою 3,2 г, якщо утворився кальцій оксид масою 11,2 г. 

варіанти відповідей

8 г

7 г

 5 г

 9 г

Запитання 17

Явища, за яких змінюється форма тіла, чи арегатний стан називають

варіанти відповідей

 фізичними

 біологічними

  хімічними

 фізико-хімічними

Запитання 18

Речовини, що утворюються в результаті реакції

варіанти відповідей

 вихідні речовини

реагенти

продукти реакції

каталізатори

Запитання 19

До речовин належать:

варіанти відповідей

пробірка

 оцтова кислота


водень

cклянка

вода

стілець

Запитання 20

Фізичними тілами є:

варіанти відповідей

 цукор

 ваза

підручник

лінійка

крохмаль

  залізний купорос

Запитання 21

Ознаками хімічної реакції є:

варіанти відповідей

 виділення тепла


  зміна забарвлення


  перехід речовини із твердого стану в рідкий


  утворення осаду


  виділення газу


  розчинення речовини у воді

Запитання 22

Гниття належить до явищ:  

варіанти відповідей

фізичних

хімічних

  ні до фізичних, ні до хімічних

Запитання 23

Виберіть твердження, які характеризують хімічні властивості речовин:

варіанти відповідей

 взаємодіє з хлоридною кислотою


  плавиться при температурі -39°С


  розкладається при нагріванні з виділенням вуглекислого газу


  при температурі -193°С твердне


  реагує з металами

Запитання 24

Відносна атомна маса Купруму дорівнює:

варіанти відповідей

варіанти відповідей

24

64

 65

  63

56

Запитання 25

Сума індексів у молекулі карбонатної кислоти ( H2СO3) дорівнює:

варіанти відповідей

5

6

7

8

Запитання 26

Кількісний склад молекули Са3(РО4)2 наступний:

варіанти відповідей

 Кальцій - 3 атоми, Фосфор - 2 атоми, Оксиген - 8 атомів


  Кальцій - 3 атоми, Фосфор - 1 атом, Оксиген - 8 атомів


  Кальцій - 2 атоми, Фосфор - 2 атоми, Оксиген - 8 атомів


 Кальцій - 3 атоми, Фосфор - 1 атом, Оксиген - 6 атомів


Запитання 27

Укажіть речення, в якому мова йде про хімічний елемент:

варіанти відповідей

 азот складає 70% атмосфери


  Нітроген входить до складу молекул білків


  азот не підтримує горіння


  азот легший за повітря

Запитання 28

Укажіть речення, в яких мова йде про просту речовину:

варіанти відповідей

 натрій - легкий метал


  природною сполукою Натрію є галіт


  натрій - це сріблясто-білий метал


  натрій у лабораторіях зберігається під шаром гасу

Запитання 29

Твердженню "Дві молекули хлору" відповідає запис:

варіанти відповідей

Cl2

2HCl

 2Cl2

2Cl

Запитання 30

Є запис: 2КNO3. Він означає:

варіанти відповідей

3 молекули простої речовини


   6 молекул складної речовини


   2 молекули складної речовини. Кожна молекула цієї речовини складається з 1 атома Калію, 1 атома Нітрогену і 3 атомів Оксигену


  2 молекули складної речовини. Кожна молекула цієї речовини складається з 2 атомаів Калію, 2 атомів Нітрогену і 6 атомів Оксигену

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест