12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Початок Другої світової війни

Додано: 6 травня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 187 разів
12 запитань
Запитання 1

Назву якого історико-географічного регіону пропущено у витягу з документа?

«Уряд СРСР вважає, що повернення Бессарабії органічно пов’язане з питанням передання Радянському Союзові тієї частини ___, переважаюча більшість населення якої пов’язана з Радянською Україною спільністю історичної долі, мовою і національним складом».

варіанти відповідей

Галичини

Буковини

Волині

Запитання 2

1 вересня 1939 р., 22 червня 1941 р. — це дати

А початку Другої світової війни та нападу Німеччини на СРСР

Б укладення Мюнхенської угоди та пакту «Молотова-Ріббентропа».

В включення Західної України, Бессарабії та Північної Буковини до складу УPCP.

Г проголошення незалежності Карпатської України та Акта про відновлення Української держави

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 3

Унаслідок територіальних змін у Східній Європі впродовж 1939 — 1940 рр.


А більшість українських земель увійшла до складу СРСР, Закарпаття залишилося у складі Угорщини.

Б вперше в новітній історії всі українські землі було об’єднано в одній державі — Українській РСР.

В більшість українських земель увійшла до складу СРСР, лише Північна Буковина залишилася у складі Румунії.

Г поряд із Українською РСР створено нові республіки — Закарпатську Україну та Галицьку Соціалістичну Радянську Республіку.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 4

Наслідком підписання якого договору стали події, описані в уривку з історичного джерела?

«Німецьке населення одностайно вітає рішення радянського уряду взяти під захист братнє радянському народові білоруське та українське населення Польщі, залишене напризволяще польським урядом...»

А Версальський договір між Німеччиною та США, країнами Антанти, Японією

Б Московський договір між СРСР і Німеччиною (пакт «Молотова–Ріббентропа»)

В Брест-Литовський договір між УНР, Німеччиною та її союзниками

Г Рапалльський договір між РСФРР і Німеччиною

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 5


Що є вагомим прикладом політики радянізації західних областей Української РСР у 1939–1941 рр.?

А лояльне ставлення влади до священиків греко-католицької церкви

Б націоналізація промисловості, торгівлі, земель великих власників

В залучення «буржуазних спеціалістів» до процесу індустріалізації

Г налагодження співробітництва влади з українськими партіями

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 6

Коли було підписано цитований нижче документ?

«…При підписанні договору між Німеччиною та Союзом Радянських Соціалістичних Республік… уповноважені обох сторін обговорили у суворо конфіденційному порядку питання про розмежування сфер обопільних інтересів у Центрально-Східній Європі…»

А 23 серпня 1939 р.

Б 1 вересня 1939 р.

В 17 вересня 1939 р.

Г 22 червня 1941 р.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 7

Друга світова війна розпочалася нападом

А Франції на Німеччину.

Б Німеччини на Радянський Союз.

В Радянського Союзу на Фінляндію.

Г Німеччини на Польщу.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 8

Яких подій стосується зображений плакат?

варіанти відповідей

1 вересня 1939 р.

17 вересня 1939 р.

червня 1940 р.

22 червня 1941 р.

Запитання 9

Що стало проявом реалізації «пакту Молотова–Ріббентропа»?

А створення дистрикту «Галичина»

Б агресія Угорщини проти Карпатської України

В вторгнення Червоної армії на територію Західної України

Г окупація військами Німеччини та її союзників усієї території України

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 10

Вимогу щодо передання Бессарабії та Північної Буковини до складу СРСР у 1940 р. радянський уряд пред’явив:

варіанти відповідей

Румунії

Чехословаччині

Польщі

Угорщині

Запитання 11

30 червня 1941 р. було проголошено:

А Акт про відновлення Української держави.

Б Маніфест про возз’єднання Закарпаття з Українською РСР.

В Наказ про створення Українського штабу партизанського руху.

Г Декларацію про організацію Української головної визвольної ради.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 12

На скільки років укладався "пакт про ненапад"?

варіанти відповідей

3

5

10

на невизначений час

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест