11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Початок "перебудови" в Україні

Додано: 10 січня
Предмет: Історія України, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

Першим секретарем ЦК КПУ на початок перебудови був:

варіанти відповідей

 В. Івашко

В. Щербицький

В. Масол

Л. Кравчук

Запитання 2

Як ставилось керівництво УРСР до процесів перебудови?

варіанти відповідей

 Позитивно

Відверто виступило проти

Проявляло ініціативу

Гальмувати перебудову

Запитання 3

Процес "перебудови" в СРСР повязують з іменем...

варіанти відповідей

Л. Брежнєва

Ю. Андропова

 К. Черненка

 М. Горбачова

Запитання 4

Коли Генеральний секретар ЦК КПРС проголосив курс на перебудову, прискорення соціально-економічного розвитку

варіанти відповідей

квітень 1985 р.

квітень 1986 р.

квітень 1987 р.

квітень 1988 р.

Запитання 5

Що стало одним з основних здобутків гласності на початку перебудови?

варіанти відповідей

ліквідація "білих плям" в історії

запровадження ринкової економіки

формування багатопартійності

скасування централізованого планування

Запитання 6

Занепад, крах, розвал, припинення функціонування будь-якої системи або структури.

варіанти відповідей

 "Перебудова"

Колапс

 Гласність

"Нове мислення"

Запитання 7

Політичний курс реформаторської частини радянського керівництва, який реалізувався в СРСР у 1985–1991 рр. Його суть полягала у спробі через «революцію згори» системно модернізувати суспільство.

варіанти відповідей

Колапс

Лібералізація

"нове мислення"

"Перебудова"

Запитання 8

За уривком з біографії визначте політичного діяча. "Народився у Ставропольському краї. Закінчивши юридичний факультет Московського університету, повернувся на батьківщину, працював на комсомольській і партійній роботі. У 35 років дослужився до першого секретаря Ставропольського міськкому КПРС. З березня 1985 р. – генеральний секретар ЦК КПРС".

варіанти відповідей

В.Щербицький

В.Івашко

Л.Кравчук

М.Горбачов

Запитання 9

Послаблення цензури, часткова свобода слова,усунення багатьох інформаційних бар'єрів, що існували в СРСР до запровадження політики "перебудови".

варіанти відповідей

 Колапс

Гласність

Лібералізація

свобода слова

Запитання 10

Укажіть три характерні риси доби горбачовської "перебудови":.

варіанти відповідей

Ліквідація цензури, гласність.

Поліпшення матеріального добробуту людей

«Нове політичне мислення».

Прискорення темпів економічного розвитку.

Створення ринкової економіки.

Демократизація суспільного життя.

Приватизація.

Запитання 11

 Установіть хронологічну послідовність подій:

А) Підписання протоколу про повне припинення дії Організації Варшавського договору;

Б)Обрання М. Горбачова генеральним секретарем ЦК КПРС;

В)Перша у світі наукова конференція, присвячена ключовим проблемам Голодомору;

Г) Початок виведення радянських військ з Афганістану

варіанти відповідей

АБВГ

БАВГ

ВБГА

ГВБА

Запитання 12

Зображена карикатура акцентує увагу на суперечливих наслідках реалізації...

варіанти відповідей

«надпрограм» М. Хрущова.

 економічної реформи О. Косигіна.

  

продовольчої програми Л. Брежнєва

політики «перебудови» М. Горбачова.

Запитання 13

Установіть хронологічну послідовність подій:

А)Об'єднання Німеччини.

Б) Публікація листа Ніни Андрєєвої «Не можу поступитися принципами» в газеті «Советская Россия».

В)Обрання М. Горбачова генеральним секретарем ЦК КПРС.

Г) Початок боротьби з нетрудовими доходами в СРСР.

варіанти відповідей

БАВГ

ВГБА

ГВБА

ВАБГ

Запитання 14

Установіть хронологічну послідовність подій:

А)Усунення В.Щербицького з посади І секретаря ЦК КПУ.

Б)Початок гласності.

В)Смерть Л.І.Брежнєва.

Г)Руйнування Берлінського муру.

варіанти відповідей

ВАГБ

ВБАГ

ГВБА

ВАБГ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест