Початок Української революції 1 варіант

Додано: 30 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
11 запитань
Запитання 1

Яка дата була визнана засновниками Української Центральної Ради як день її виникнення? 

варіанти відповідей

30 березня 1917 року

20 березня 1917 року

25 березня 1917 року

4 березня 1917 року

Запитання 2

Хто був ініціатором заснування «Українського військового клубу імені гетьмана Павла Полуботка»? варіанти відповідей

М.Грушевський

В.Винниченко

С.Петлюра

М.Міхновський

Запитання 3

Яку назву мав перший уряд автономної України, сформований після проголошення I Універсалу УЦР?

варіанти відповідей

Рада народних міністрів

Рада народних комісарів

Генеральний секретаріат

Народний секретаріат

Запитання 4

У Першому Універсалі Української Центральної Ради було задекларовано 

варіанти відповідей

Створення Генерального секретаріату

Підтримку виступу самостійників

Засудження Лютневої революції

Проголошення автономії України

Запитання 5

Оберіть прізвища членів першого складу Генерального секретаріату:

варіанти відповідей

В.Голубович, Б.Мартос, В.Затонський

С.Петлюра, М.Міхновський, П.Христюк

М.Грушевський, В.Винниченко, С.Петлюра

В.Винниченко, Б.Мартос, Х.Барановський

Запитання 6

Що надавало Українській Центральній Раді (УЦР) законних підстав виступати в ролі загальноукраїнського представницького органу?

варіанти відповідей

визнання країнами Антанти УЦР як єдиного представника українського народу

наявність численних регулярних збройних сил, що підпорядковувалися Генеральному Секретаріату

законодавче закріплення домовленостей із Тимчасовим урядом Росії

представництво в Раді національних меншин і всіх соціальних прошарків населення українських земель

Запитання 7

Яким був привід до початку Української революції в 1917 р.?

варіанти відповідей

початок Листопадової революції в Німеччині та повалення монархії

початок революції в Росії та повалення монархії

проголошення імператором Францом Йосифом І автономії Галичини без розподілу краю на східну і західну частини

піднесення українського національно-визвольного руху в роки Першої світової війни

Запитання 8

Укажіть гасло, під яким розгортався національний рух в Україні після перемоги Лютневої революції:


варіанти відповідей

"Україна для українців"

"Вся влада Радам"

"Хай живе автономна Україна у складі федеративної Росії"

"Україні - волю"

Запитання 9

Як поставився Тимчасовий уряд до виголошення Центральною Радою І Універсалу:

варіанти відповідей

схвалив документ

висловив надію на співпрацю

засудив як "злочинний і сепаратистський"

погодився надати Україні автономію

Запитання 10

Причинами Української революції були:

варіанти відповідей

Падіння монархії в Росії

Невирішеність селянського і робітничого питань

Піднесення українського національно-визвольного руху

Створення Української Центральної Ради

Залежне, пригноблене становище України

Прихід до влади Тимчасового уряду

Прагнення українських політичних партій здобути владу

Запитання 11

Які партії відстоювали гасло автономної України у складі Російської республіки?

варіанти відповідей

Українська партія соціалістів-революціонерів

Українська соціал-демократична робітнича партія

Українська хліборобсько-демократична партія

Українська партія соціалістів-самостійників

Українська партія соціалістів-федералістів

Партія конституційних демократів

Партія октябристів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест