13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

ПОЧАТОК УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917 - 1918 рр.)

Додано: 14 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 27 разів
82 запитання
Запитання 1

Основною причиною Української революції було...?

варіанти відповідей

незадоволення українського народу Першою Світовою війною

незадоволення українського народу своїм соціальним становищем

незадоволення українського народу пануванням Росії

незадоволення українського народу неможливістю розвивати українську культуру

Запитання 2

Найчисельнішою рушійною силою революції були?

варіанти відповідей

робітники

селяни

ремісники

солдати

Запитання 3

Яка верства населення берегла почуття національної окремішності, та пов’язувала своє пригноблене становище з російською імперською політичною системою? 

варіанти відповідей

селяни

робітники

духовенство

ремісники

Запитання 4

Коли було засновано Українську Центральну Раду?

варіанти відповідей

2 березня 1917 року

3 березня 1917 року

4 березня 1917 року

6 березня 1917 року

Запитання 5

З якою метою була створена Центральна Рада? 

варіанти відповідей

для досягнення завершення Першої Світової війни

для досягнення об'єднання українських земель

для досягнення незалежності України

для здійснення автономної влади в складі Росії

Запитання 6

Скільки депутатів нараховувала Центральна Рада станом на осінь 1917 року ? 

варіанти відповідей

880 депутатів

881 депутат

882 депутати

883 депутати

Запитання 7

Період визвольних змагань українського народу за утворення суверенної, соборної, соціально справедливої української національної держави в 1917–1921 рр. - це?

варіанти відповідей

Соціальна революція

Демократична революція

Українська революція 

Національна революція

Запитання 8

Коли  було обрано президію УЦР?

варіанти відповідей

18 березня 1917 р.

19 березня 1917 р.

20 березня 1917 р.

21 березня 1917 р.

Запитання 9

Друкованим органом Центральної Ради стала газета - ?

варіанти відповідей

«Вісті з Української Центральної ради»

«Голос Центральної ради»

«Новини Центральної ради»

«Нова Рада»

Запитання 10

Хто був обраний Головою центральної ради України?

варіанти відповідей

Володимир Винниченко

 Дмитро Дорошенко

Михайло Грушевський

Симон Петлюра

Запитання 11

Який орган влади виконував законодавчі функції ? 

варіанти відповідей

Мала рада

Велика рада

Всеукраїнська рада

Генеральна рада

Запитання 12

Яким дійством кияни підтримали початок революції та представницький орган українства УЦР?

варіанти відповідей

демонстраціями

 маніфестаціями

мітингами

концертами

Запитання 13

Який орган влади був виконавчим органом?

варіанти відповідей

Генеральна Рада

Генеральний секретаріат

Народний секретаріат

Український секретаріат

Запитання 14

Яка інституція була вищим органом влади? 

варіанти відповідей

Центральна рада

Мала Рада

Генеральний Секретаріат

Рада Міністрів

Запитання 15

Кому належить стаття   «Народностям України»?

варіанти відповідей

М.Грушевському

В.Винниченку

С.Петлюрі

Д. Дорошенку

Запитання 16

Хто із політиків  відверто поставив запитання: «Чи Україна тільки для українців?»

варіанти відповідей

М.Грушевський

В.Винниченко

С.Петлюра

Д. Дорошенко

Запитання 17

Що було  «Ахіллесовою п’ятою революції» ?

варіанти відповідей

села

міста

селяни

міщани

Запитання 18

Яка найчисельніша українська партія у 1917 році перебувала на автономіських позиціях?

варіанти відповідей

Українська демократично-хліборобська партія

Українська партія соціалістів-революціонерів

Українська партія соціалістів-самостійників

Українська радикальна партія

Запитання 19

Коли відбувся Всеукраїнський національний конгрес?

варіанти відповідей

17–19 квітня 1917 р. 

18–20 квітня 1917 р. 

19–21 квітня 1917 р. 

20–22 квітня 1917 р. 

Запитання 20

Коли було прийнято  І Універсал Української Центральної ради до українського народу, на Україні й поза Україною сущого?

варіанти відповідей

21 червня 1917 р. 

22 червня 1917 р. 

23 червня 1917 р. 

24 червня 1917 р. 

Запитання 21

Уряд автономної України у червні 1917 року отримав назву?

варіанти відповідей

Генеральний секретаріат

Мала Рада

Виконавчий секретаріат

Виконавча Рада

Запитання 22

У якому місяці 1917 року до Києва прибули найавторитетніші міністри російського Тимчасового уряду — І. Церетелі, М. Терещенко, О. Керенський?

варіанти відповідей

в червні 1917 року

в липні 1917 року

в серпні 1917 року

в вересні 1917 року

Запитання 23

Скільки днів тривали перемовини між Центральною Радою і Тимчасовим урядом Росії?

варіанти відповідей

1 день

2 дні

3 дні

4 дні

Запитання 24

Що стало наслідком компромісу між Центральною Радою та Тимчасовим урядом Росії?

варіанти відповідей

прийняття Відозви до українського народу

прийняття II Універсалу

прийняття Маніфесту про дружбу

прийняття Декларації про співпрацю

Запитання 25

Що  зобов’язувалася зробити Центральна Рада у відповідності до ІІ Універсалу?

варіанти відповідей

не проголошувати національно-територіальну автономію самочинно

не проголошувати національно-культурну автономію самочинно

не проголошувати національно-освітню автономію самочинно

не проголошувати національно-державну автономію самочинно

Запитання 26

Кому передавалось право визнати автономію України, згідно ІІ Універсалу?

варіанти відповідей

Тимчасовому уряду Росії

Центральній Раді України

Всеросійським установчим зборам

Міжнародній конференції по українському питанню

Запитання 27

 Тимчасовий уряд визнавав Генеральний секретаріат органом - якої влади?

варіанти відповідей

крайової влади

української влади

губернської влади

повітової влади

Запитання 28

Про що повідомила Центральна Рада український народ, після прийняття ІІ Універсалу?

варіанти відповідей

 Що Тимчасовий уряд не визнає його «право на самоозначення»,

Що Тимчасовий уряд визнає його «право на самоозначення»,

Що Тимчасовий уряд просить почекати з «правом на самоозначення»,

Що Тимчасовий уряд визнає «право на самоозначення»,українців після З'їзду народів Росії

Запитання 29

Яка політична сила не сприйняла компромісу з Тимчасовим урядом Росії після ІІ Універсалу?

варіанти відповідей

Українська радикальна партія

Революційна українська партія

Українська соціал-демократична робітнича партія

Українська партія соціалістів-самостійників 

Запитання 30

Коли відбулось повстання самостійників та Українського військового клубу ім. П. Полуботка?

варіанти відповідей

17 липня 1917 року

18 липня 1917 року

19 липня 1917 року

20 липня 1917 року

Запитання 31

Яка українська військова частина мала здійснити державний переворот після прийняття ІІ Універсалу, як протест пороти "угодовницької" політики Центральної Ради?

варіанти відповідей

1-й український полк 

2-й український полк 

3-й український полк 

4-й український полк 

Запитання 32

Коли відбулась спроба державного перевороту полуботківцями?

варіанти відповідей

 із 2 на 3 липня 1917 року

 із 3 на 4 липня 1917 року

 із 4 на 5 липня 1917 року

 із 5 на 6 липня 1917 року

Запитання 33

Як було покарано повстанців - полуботківців в липні 1917 року?

варіанти відповідей

розстріляно

ув'язнено

відправлено на фронт

відпущено додому

Запитання 34

Хто такі кірасири?

варіанти відповідей

військові піхотинці

військові артилеристи

військові легкі кавалеристи

військові важкі кавалеристи

Запитання 35

Який юридичний документ прийняла Мала Рада  16 липня 1917 р.?

варіанти відповідей

«Постанову Генерального секретаріату»

«Статут Генерального секретаріату»

«Розпорядження Генерального секретаріату»

«Програму Генерального секретаріату»

Запитання 36

 Згідно зі «Статутом» 1917 року Генеральний секретаріат формувався ...?

варіанти відповідей

Центральною Радою

Малою Радою

Тимчасовим урядом Росії

Всеросійським собранієм

Запитання 37

Згідно зі «Статутом» 1917 р. Генеральний секретаріат затверджував ...?

варіанти відповідей

Мала Рада

 Центральна Рада

Тимчасовий уряд Росії

Всеросійське собраніє

Запитання 38

Які наслідки для Росії мало прийняття ІІ Універсалу Центральною Радою?

варіанти відповідей

ніяких

було  сформовано новий Тимчасовий коаліційний уряд

у Росії було проведено соціалістичну революцію

у Росії вимушені були скликати Всеросійське собраніє

Запитання 39

Коли російські більшовики здійснили державний переворот й усунули від влади Тимчасовий уряд? 

варіанти відповідей

21 жовтня 1917 року

23 жовтня 1917 року

25 жовтня 1917 року

27 жовтня 1917 року

Запитання 40

Внаслідок більшовицького перевороту Росію було проголошено ?

варіанти відповідей

Радянською республікою робітничих, солдатських і селянських депутатів

Республікою Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів

Республікою робітничих, солдатських і селянських депутатів

Російською республікою робітничих, солдатських і селянських депутатів

Запитання 41

Кому в жовтні 1917 року залишилося вірним командування Київського військового округу?

варіанти відповідей

Центральній Раді

Тимчасовому уряду Росії

Всеросійському собранію

народу України

Запитання 42

Як більшовики в Україні відреагували на державний переворот в Росії 25 жовтня 1917 року?

варіанти відповідей

ніяк

 стали готуватися до захоплення влади в Києві

намагались закріпити відносини з радянською Росією

проводили антиросійську агітацію

Запитання 43

Який Універсал УЦР містив наступні слова "...…Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своє життя."

варіанти відповідей

І Універсал

ІІ Універсал

ІІІ Універсал

ІV Універсал

Запитання 44

На скільки губерній мала розширюватись влада Генерального Секретаріату після прийняття ІІ Універсалу?

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 45

Який орган влади,згідно ІІІ Універсалу,проголошено законодавчим органом? 

варіанти відповідей

Малу Раду

Українську Центральну Раду

Генеральний Секретаріат

З'їзд народних депутатів

Запитання 46

Більшовицькі делегати покинули з’їзд у Києві в грудні 1917 року переїхали до міста ?

варіанти відповідей

Харків

Донецьк

Кривий Ріг

Чернігів

Запитання 47

Що проголосили більшовицькі делегати 24–25 грудня 1917 р. в Харкові?

варіанти відповідей

встановлення російської автономії в УНР

встановлення радянської влади в УНР

незалежність УНР від Росії

продовження І Світової війни

Запитання 48

Який Універсал розширив  права органів місцевого самоврядування? 

варіанти відповідей

І Універсал

ІІ Універсал

ІІІ Універсал

. ІV Універсал

Запитання 49

Яка тривалість робочого дня вводилась в Україні згідно ІІІ Універсалу? 

варіанти відповідей

6 годин

7 годин

8 годин

9 годин

Запитання 50

У чому полягала проблема у відносинах між УЦР та Раднаркомом Росії? 

варіанти відповідей

УЦР не визнавала Раднарком легітимним урядом Росії

Раднарком не визнавав УЦР

Раднарком був проти автономії України

Раднарком хотів встановити більшовицький уклад по всій Україні

Запитання 51

Як називався державний орган влади, який розпочав виконувати виконавчі функції після прийняття ІІІ Універсалу?

варіанти відповідей

Мала Рада

Центральна Рада

Генеральний Секретаріат

Установчі збори 

Запитання 52

На які землі,згідно ІІІ Універсалу,було скасовано право власності?

варіанти відповідей

пасовища

фабрично - заводські

церковні

заможних селян

Запитання 53

Який Універсал скасував смертну кару в Україні?

варіанти відповідей

І Універсал

ІІ Універсал

ІІІ Універсал

ІV Універсал

Запитання 54

Який державний орган,згідно ІІІ Універсалу, мав керувати землею?

варіанти відповідей

Земельні комітети

Земельні комісії

Земельні Управи

Земельні об'єднання

Запитання 55

Як УЦР ставилася до мирних переговорів що до швидкого закінчення Першої Світової війни?

варіанти відповідей

позитивно

негативно

нейтрально

не цікавило

Запитання 56

Який російський генерал зробив спробу повалити Тимчасовий уряд Росії у вересні 1917 р.?

варіанти відповідей

Антон Денікін

Лавр Корнілов

Микола Юденич

Олександр Колчак

Запитання 57

Як називався документ підписаний В. Леніним і Л. Троцьким в грудні 1917 р. що до України?

варіанти відповідей

«Пропозиції українському народу та ультимативні вимоги до Української Ради»

«Звернення до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»

«Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»

«Ультимативні вимоги до Української Ради»

Запитання 58

Що проголошував «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради»?

варіанти відповідей

Невизнання УНР та її права на від­окремлення від Росії. 

Визнавав УНР та її права на самовизначення аж до від­окремлення від Росії. 

Пропонував вирішити право на самовизначення

Пролонував умови для братерського від­окремлення від Росії

Запитання 59

Коли російські більшовицькі війська захопили м.Харків?

варіанти відповідей

6(10) грудня  1917 року

7(11) грудня  1917 року

8(12) грудня  1917 року

9(13) грудня  1917 року

Запитання 60

Коли розпочав роботу Харківський з'їзд Рад?

варіанти відповідей

10 грудня 1917 року

11 грудня 1917 року

12 грудня 1917 року

13 грудня 1917 року

Запитання 61

Що проголосив Харківський з'їзд в грудні 1917 року?

варіанти відповідей

Україну Республікою Рад як федеративну одиницю Російської республіки

Україну Республікою Рад як складової єдиної Росії

Україну Республікою Рад що є незалежною від Росії

Українську Народну Республіку,але із столицею в Харкові

Запитання 62

Яку назву отримав радянський уряд України у Харкові?

варіанти відповідей

Генеральний Секретаріат

Народний Секретаріат

Секретаріат Народних Рад

Секретаріат трудящих

Запитання 63

До якої країни, український радянський уряд звернувся з проханням про військову допомогу? 

варіанти відповідей

до Раднаркому Росії

до Бундестагу Німеччини

до Сейму Польщі

до  Національної Асамблеї Франції

Запитання 64

Коли розпочалась Перша радянсько - українська війна?


варіанти відповідей

24 грудня 1917

23 грудня 1917

22 грудня 1917

21 грудня 1917

Запитання 65

У якому напрямку розгорнувся наступ російських більшовицьких військ в січні 1919 року?

варіанти відповідей

у напрямку Чернігів — Київ

у напрямку Полтава — Київ

у напрямку Кривий Ріг — Київ

у напрямку Деражня — Київ

Запитання 66

Де в Україні було встановлено упродовж зими 1918 р. більшовицько - радянський окупаційний режим?

варіанти відповідей

Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині Житомирщині та Київщині

Полтавщині, Миколаївщині, Одещині, Херсонщині та Донбасі

Полтавщині, Миколаївщині, Одещині, Житомирщині та в Криму

Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині , Житомирщині

Запитання 67

Яку назву отримав радянський уряд,що був сформований на землях окупованих радянською Росією в 1918 році?

варіанти відповідей

Рада народних комісарів

Рада Міністрів

Революційний комітет

Комітет народних уповноважених

Запитання 68

Коли Центральний виконавчий комітет рад України оголосив про повалення Центральної Ради?

варіанти відповідей

13 грудня 1917 року

15 грудня 1917 року

17 грудня 1917 року

19 грудня 1917 року

Запитання 69

Яке рішення прийняв Генеральний Секретаріат в грудні 1917 року,щоб дати відсіч російським більшовицьким військам?

варіанти відповідей

оголосив про створення армії УНР на добровільних засадах

оголосив про створення армії УНР на  загальнообов'язкових засадах

оголосив про створення партизанських формувань на чолі з отаманом

нічого не було зроблено для захисту УНР

Запитання 70

Коли у Києві в 1918 році було запроваджено стан облоги?

варіанти відповідей

12 січня 1918 року

14 січня 1918 року

16 січня 1918 року

18 січня 1918 року

Запитання 71

Коли робочі дружини заводу Арсенал підняли повстання проти Центральної Ради?

варіанти відповідей

15 січня 1918 року

16 січня 1918 року

17 січня 1918 року

18 січня 1918 року

Запитання 72

Хто примусив Генеральний Секретаріат на чолі з В.Винниченком подати у відставку в січні 1918 року?

варіанти відповідей

есери

кадети

радикали

соціал - демократи

Запитання 73

Хто очолив новий Генеральний Секретаріат в січні 1918 році?

варіанти відповідей

В.Винниченко

В.Голубович

С.Петлюра

Є.Коновалець

Запитання 74

Хто очолював російські більшовицькі війська,які в січні 1918 року наближались до Києва?

варіанти відповідей

С.Васильченко

В.Антонов - Овсієнко

М.Муравйов

Ф.Сергєєв

Запитання 75

Кому належать слова:«Цю владу ми несемо з далекої Півночі на вістрях своїх багнетів і там, де її встановлюємо, всіляко підтримуємо її силою цих багнетів»,

варіанти відповідей

В. Антонов-Овсієнко

М. Муравйов

Ф. Сергєєв

М. Рухимович

Запитання 76

Коли відбувся бій під Крутами?

варіанти відповідей

16 січня 1918 року

17 січня 1918 року

18 січня 1918 року

19 січня 1918 року

Запитання 77

Скільки студентів попали в полон?

варіанти відповідей

20

30

40

50

Запитання 78

Скільки годин тривав бій під Крутами?

варіанти відповідей

3 години

4 години

5 годин

6 годин

Запитання 79

Якою була чисельність під Крутами російської Червоної гвардії під проводом  Михайла Муравйова?

варіанти відповідей

2-тисячі осіб

3-тисячі осіб

4-тисячі осіб

5-тисяч осіб

Запитання 80

Якою була чисельність загонів київських курсантів і козаків «Вільного козацтва» у бою під Крутами?

варіанти відповідей

200 осіб

400 осіб

500 осіб

600 осіб

Запитання 81

ІV Універсал Центральної Ради було прийнято?

варіанти відповідей

7 січня 1918 року

8 січня 1918 року

9 січня 1918 року

10 січня 1918 року

Запитання 82

Як за ІV Універсалом почав називатися український уряд?

варіанти відповідей

Генеральний Секретаріат

Народний Секретаріат

Рада Міністрів

Рада Народних Міністрів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест