12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Початок Української революції

Додано: 23 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
10 запитань
Запитання 1

1.Всеукраїнський національний конгрес відбувся в

 

варіанти відповідей

А.березні 1917 р.

 Б.квітні 1917 р.

 В.червні 1917 р.

 Г.липні 1917 р.

Запитання 2

3.У який період Української революції схвалено цитовані документи?

1.«Хай буде Україна вільною. ...Так сказали виборні люди з усієї Землі Української. Сказавши так, вони вибрали з-поміж себе нас, Українську Центральну Раду, і наказали нам... творити новий лад вільної автономної України».

2.«...На час до вирішення справи про місцеве врядування Установчими Зборами по справах місцевого врядування Україною вищим органом Тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає Тимчасовий уряд...».


варіанти відповідей

А.березень — серпень 1917 р.,

Б.серпень — листопад 1917 р.

В.листопад — грудень 1917 р.

 Г.грудень 1917 р. — січень 1918 р.

Запитання 3

5. Яке гасло українського національно-визвольного руху відповідає змісту Першого Універсалу Української Центральної Ради?

варіанти відповідей

А.«Уся влада Радам!»

 Б.«Автономію Україні!»

В.«Геть Тимчасовий уряд!»

Г.«Хай живе незалежна Україна!»

Запитання 4

6.Яку позицію займала Українська Центральна Рада у відносинах з Тимчасовим урядом Росії?


варіанти відповідей

А.намагалась знайти компроміс щодо термінів реалізації національних прав українського народу

Б.підбурювала неросійські народи до розвалу Російської імперії силовими методами

В.ігнорувала будь-які спроби Тимчасового уряду налагодити переговорний процес

Г.повністю підтримувала заходи Тимчасового уряду на придушення національних рухів

Запитання 5

7.Установіть послідовність подій Української революції (1917–1918 рр.).

А.ухвалення Першого Універсалу Української Центральної Ради

Б.скликання Всеукраїнського національного конгресу

В.утворення Української Центральної Ради

Г.створення Генерального Секретаріату

варіанти відповідей

1. АВБГ

2. ВБГА

3. ВБАГ

 4. ГВБА

Запитання 6

8.Яка подія вплинула на рішення Української Центральної Ради ухвалити Третій Універсал?

   


варіанти відповідей

А.корніловський заколот

Б.початок Лютневої революції 

В.липнева криза Тимчасового уряду

Г.більшовицький переворот у Петрограді

Запитання 7

11. Оберіть причини Лютневої революції в Україні:

варіанти відповідей

1.Криза самодержавства

2.Невирішеність аграрного питання

3.Невирішеність національного питання

4.Бажання установити республіканський лад в країні

5.Невдала участь в Першій світовій війні.

6.Залежне становище України

Запитання 8

12.Яка з національних партій була наймасовішою за доби Української революції?


варіанти відповідей

1.Українська партія соціалістів-революціонері

2.Українська соціал-демократична партія

3.Українська партія соціалістів-федералістів

4.Українська демократично-хліборобська партія

Запитання 9

9.Ухваливши Другий Універсал, Українська Центральна Рада зобов’язалася

варіанти відповідей

А.розпочати й довести до кінця переговори про мир із Німеччиною та її союзниками.

Б.установити державний контроль за продукцією, виготовленою в Україні.

В.підтримати Тимчасовий уряд у боротьбі з корніловським заколотом.

Г.поповнити свій склад представниками національних меншин.

Запитання 10

2.Що стало безпосереднім наслідком оприлюднення цитованого документа? «…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана… ми [Центральна Рада] рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»   


варіанти відповідей

А.призначення Генерального секретаріату

Б.формування Вільного козацтва

В.скликання З’їзду народів Росії

 Г.збройний виступ самостійників

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест