Подібні трикутники

Додано: 22 січня
Предмет: Геометрія, 8 клас
Копія з тесту: Подібні трикутники
11 запитань
Запитання 1

Чи подібні трикутники зи сторонами 5, 8, 4 і 16, 8. 11

варіанти відповідей

Так

Ні

Неможливо визначити

Завжди

Запитання 2

У подібних трикутників кути ?

варіанти відповідей

Пропорційні

 Тупі

 Рівні

Прямі

Запитання 3

У одного з трикутників кути дорівнюють 20° 60° 100°, чому рівні кути у подібному йому трикутнику ?

варіанти відповідей

100°20°60°

  20°6°10°

   20°60°100°

  60°30°100°

Запитання 4

Два трикутники подібні, якщо:

варіанти відповідей


два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам другого трикутника

  відповідні кути рівні та сторони одного трикутника рівні сторонам другого

  дві сторони і кут між ними одного трикутника дорівнюють двом сторонам і куту другого трикутника 

 відповідні кути рівні та сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам другого трикутника

Запитання 5

Укажіть рисунок, на якому зображено подібні трикутники.

варіанти відповідей
Запитання 6

Дано Δ ABC ∼ Δ DFK. ∠В= 45°, ∠К= 60°. Знайдіть ∠D

варіанти відповідей

45°

60°

75°

Запитання 7

Дано ΔABC∼Δ DFK. Чим потрібно заповнити пропуск AC/... = BC/FK ?

( / означає риску дробу)

варіанти відповідей

AB

DF

DK

Запитання 8

На рисунку A1C1∥AC. Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

A1C1/AC=BA1/АВ

BA1/AB=CB/BC1

BC/BC1=AC/A1C1

AC/A1C1=BA1/AB

Запитання 9

∆ АВС ∼ ∆ DFK з коефіцієнтом подібності k =3. Кути ∆ АВС дорівнюють: ∠ А =54°, ∠ В = 65°, ∠ С =61°. То відповідні кути ∆ DFK дорівнюють....

варіанти відповідей

∠ D =54°, ∠ F = 65°, ∠ K =61°

∠ F =54°, ∠ D = 65°, ∠ K =61°

∠ K =54°, ∠ F = 65°, ∠ D =61°

∠ D =54°, ∠ K= 65°, ∠ F =61°

Запитання 10

 Коефіцієнтом подібності трикутників ABС і DEF називається.....

варіанти відповідей

Число k, яке дорівнює відношенню сторін трикутників, називається коефіцієнтом подібності трикутників.

Число k, яке дорівнює добутку відповідних сторін трикутників, називається коефіцієнтом подібності трикутників.

Число k, яке дорівнює відношенню відповідних сторін трикутників, називається коефіцієнтом подібності трикутників.

Число k, яке дорівнює сумі довжин відповідних сторін трикутників, називається коефіцієнтом подібності трикутників.

Запитання 11

Співвідношення периметрів двох подібних трикутників дорівнює.....

варіанти відповідей

подвоєному коефіцієнту подібності трикутників:

коефіцієнту подібності трикутників в квадраті:

відношенню коефіцієнтів подібності трикутників:

коефіцієнту подібності трикутників:

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест