19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Поділ клітин багатоклітинних еукаріотичних організмів

Додано: 23 квітня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
20 запитань
Запитання 1

Період між поділами, коли клітина синтезує всі необхідні речовини, подвоює ДНК, називається:

варіанти відповідей

анафаза

інтерфаза

метафаза

телофаза

Запитання 2

Подвоєння ДНК відбувається у фазі:

варіанти відповідей

М

S

G1

G2

Запитання 3

Тип поділу, яким діляться більшість клітин еукаріотичних організмів, називається:

варіанти відповідей

амітоз

ендомітоз

мітоз

мейоз

Запитання 4

Фаза, під час якої хромосоми вишиковуються рівно по центру клітини, називається:

варіанти відповідей

анафаза

метафаза

профаза

телофаза

Запитання 5

Оберіть малюнок, на якому зображено анафазу мітозу:

варіанти відповідей
Запитання 6

Тип поділу клітин, в результаті якого утворюються статеві клітини, називається:

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

амітоз

ендомітоз

Запитання 7

Під час першої профази мейозу гомологічні хромосоми можуть обмінюватися своїми гомологічними частинами. Цей процес має назву:

варіанти відповідей

кон'югація

кросинговер

репарація

реплікація

Запитання 8

Під час профази першого мейотичного поділу (профази І) гомологічні хромосоми зближуються, утворюють пари. Цей процес називається:

варіанти відповідей

інверсія

кон'югація

кросинговер

дуплікація

Запитання 9

Оберіть малюноки , на яких зображена схема мейозу:

варіанти відповідей
Запитання 10

Нерозходження сестринських хроматид в анафазі призводить до :

варіанти відповідей

анеуплоїдії

поліплоїдії

гетероплоїдії

Запитання 11

Якщо хромосоми розходяться до полюсів клітини нерівномірно,то це призводить до :

варіанти відповідей

поліплоїдії

анеуплоїдії

Запитання 12

Редукція числа хромосом і рекомбінація генетичного матеріалу відбувається під час:

варіанти відповідей

мітозу

мейозу І

мейозу ІІ

Запитання 13

Сталість хромосомного набору під час статевого розмноження підтримує:

варіанти відповідей

мейоз

мітоз

Запитання 14

Процеси, що відбуваються в ході мейозу, є основою мінливості:

варіанти відповідей

мутаційної

комбінативної

модифікаційної

спадкової

Запитання 15

Одним із порушень мейозу є нерівний кросинговер, у результаті якого виникають хромосоми з подвоєною або відсутньою ділянкою. Носіями яких мутацій є гамети, що утворюються при цьому:

варіанти відповідей

інверсій

дуплікацій

делецій

транслокацій

Запитання 16

У клітині томатів кількість хромосом дорівнює 24. Спочатку в цій клітині відбувся мейоз, потім три новоутворені клітини дегенерували, а четверта відразу ж пройшла три мітотичні поділи без цитокінезів. Скільки клітинних ядер і скільки хромосом у кожному з них буде після всіх перетворень?варіанти відповідей

3 ядра з 24 хромосомами в кожному 

4 ядра з 12 хромосомами в кожному

6 ядер з 24 хромосомами в кожному

8 ядер з 12 хромосомами в кожному

Запитання 17

Визначте, яка кількість хромосом і молекул ДНК буде в кожній дочірній клітині після мітозу, якщо перед поділом клітина мала 24 хромосоми та 48 молекул ДНК.варіанти відповідей

24 хромосоми та 48 молекул ДНК

12 хромосом і 24 молекули ДНК

24 хромосоми та 24 молекули ДНК

12 хромосом і 48 молекул ДНК

Запитання 18

У соматичних клітинах бика свійського міститься 60 хромосом. Яка кількість хромосом міститься в його клітинах, що утворилися шляхом мейотичного поділу?варіанти відповідей

120

60

30

15

Запитання 19

Якщо ящірка, рятуючись від небезпеки, втрачає хвіст, то вона може відростити собі новий. Припустимо, що хвіст "відростив" собі нову ящірку. Чи буде вона така ж, як і травмована і чому?

варіанти відповідей

Так, тому що всі ящірки одного виду не відрізняються одна від одної, особливо зовнішньою будовою

Так, тому що відновлення відбувається шляхом мітозу, а значить всі клітини генетично ідентичні

Ні, тому що частина генетичної інформації клітинами у складі хвоста вже втрачена в результаті спеціалізації

Ні, так як буде тільки зовнішня схожість, але генетичний набір буде інший

Запитання 20

Завдяки мітотичному поділу відбуваються:

варіанти відповідей

ріст

регенерація

репарація

нестатеве розмноження

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест