22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Похідна та її застосування

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 36 разів
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть похідну функції y=tg5x

варіанти відповідей

1/(cos25x)

ctg5x

5/(cos25x)

5ctg5x

Запитання 2

Знайдіть похідну функції y = ex - 3x2

варіанти відповідей

ex - x3

xex-1 - 6x

xex-1 - x3

ex - 6x

Запитання 3

Знайдіть похідну функції y = √(x2 - 3)

варіанти відповідей

√(2x-3)

1/√(2x)

2x/√(x2-3)

x/√(x2-3)

Запитання 4

Знайдіть тангенс кута нахилу дотичної до графіка функції y = x3 - x у точці x0=0

варіанти відповідей

-1

0

1

Інша відповідь

Запитання 5

Точка рухається за законом S=2+20t-5t2. Знайти миттєву швидкість точки в момент часу t=1c.

варіанти відповідей

12 м/с

30 м/с

10 м/с

Інша відповідь

Запитання 6

Відомо, що похідна функції y=f(x) на проміжку [2;5] дорівнює -2х. Тоді функція f(x) на цьому проміжку ...

варіанти відповідей

не спадає

не зростає

спадає

зростає

Запитання 7

На рисунку зображено графік функції y=f(x) і дотичну до нього в точці з абсцисою x0. Знайдіть f / (x0).

варіанти відповідей

√2/2

1

√3

знайти неможливо

Запитання 8

Знайдіть проміжки зростання функції f(x) = 4 - 3x + 2x2 - x3/3

варіанти відповідей

[-3;-1]

[1;3]

(-∞;1]∪[3;+∞)

(-∞;-3]∪[-1;+∞)

Запитання 9

Диференційована функція y=f(x) визначена на множині дійсних чисел. На рисунку зображено графік функції y=f /(x). Скільки проміжків зростання має функція y=f(x)?

варіанти відповідей

жодного

один

два

визначити неможливо

Запитання 10

Чому дорівнює найменше значення функції y = x + 4/x на проміжку [1;3] ?

варіанти відповідей

3

4

13/3

5

Запитання 11

Тіло рухається по координатній прямій за законом S(t)=3t2 - 2t + 1. Чому дорівнює швидкість тіла через 3 с після початку руху?

варіанти відповідей

16 м/с

17 м/с

18 м/с

20 м/с

Запитання 12

Скільки точок екстремуму має функція f(x) = x4/4 - 2x3/3 + 8 ?

варіанти відповідей

одну

дві

безліч

жодної

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест