Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Онлайн-тести з математики 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Знайдіть похідну функції у=х2+х+5
Математика, 10 клас
Копія з тесту: Похідна
Приклад запитання: Якщо f′(x) = х2 - 4х, то критичними точками для функції y = f(x) є...
Математика, 10 клас
Створено 21 червня
Приклад запитання: Сторони Δ АВС дорівнюють 10 см, 17 см, 21 см. З вершини найбільшого кута трикутника до його площини проведено перпендикуляр АD= 15 см. Знайти відстань від точки D до сторони ВС трикутника.
Приклад запитання: Дано площину α та точку А, що не належить їй. Укажіть кількість прямих, що проходять через точку А, перпендикулярно до площини.
Приклад запитання: Дано f(x)=x2+5. Порівняйте f(0) i f(-1)
Математика, 10 клас
Копія з тесту: Підсумкова К. Р. І курс
Приклад запитання: Яка з функцій парна?
Приклад запитання: Знайдіть значення похідної функції у=х2+х+5 в точці 1
Приклад запитання: Укажіть рисунок, на якому зображено графік непарної функції
Приклад запитання: Укажіть рисунок, на якому зображено графік непарної функції
Приклад запитання: модуль вектора-це
Приклад запитання: Спростити вираз:
Приклад запитання: Чому дорівнює похідна 10?
Приклад запитання: Точки А, В, С лежать на прямій, перпен­дикулярній до площини α , а точки А, М, N лежать у площині α. Які з вказаних кутів прямі? 
Приклад запитання: На якій осі лежить точка з координатами (х; 0;0)?
Математика, 10 клас
Створено 17 травня
Приклад запитання: Перпендикулярними прямими називають прямі,які
Приклад запитання: Aflați derivata funcției у=х2+х+5
Приклад запитання: Cu ce este egală derivata lui 10?
Приклад запитання: Яка з даних точок належить осі Оz?
Приклад запитання: Як знайти площу ортогональної проекції
Приклад запитання: На малюнку зображено графік неперервної функції y=f(x), визначеної на відрізку [-3;7]. Скільки всього точок екстремуму має ця функція на відрізку [-3;7]?
Математика, 10 клас
Створено 29 квітня
Приклад запитання: Дано функцію f(х)=х2+3х-1. Знайдіть f (-2)
Приклад запитання: АВС D Е F  - правильний шестикутник. Яка з рівностей правильна?
Приклад запитання: АВС D Е F  - правильний шестикутник. Яка з рівностей правильна?
Математика, 10 клас
Створено 28 квітня
Приклад запитання: Знайти похідну функції у= х8 -3х4 - х + 5
Математика, 10 клас
Створено 27 квітня
Приклад запитання: 54,67 ⋅10    
Приклад запитання: АВС D Е F  - правильний шестикутник. Яка з рівностей правильна?
Математика, 10 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Якщо для всіх значень х функції у = f(x) із певного проміжку виконується рівність f'(x)=0,то функція на цьому проміжку...
Приклад запитання: Знайдіть похідну функції у=х2+х+5