Онлайн-тести з математики 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Знайдіть область визначення функції заданої формулою f(x)=(x+1) ∕ (x-1)
Приклад запитання: Знайти похідну у=х2 -2х
Приклад запитання: Яка з даних точок належить осі Оz?
Приклад запитання: З точки до прямої проведено дві похилі завдовжки 26 і 25 см. Проекція першої на пряму дорівнює 10 см. Знайдіть проекцію другої похилої на пряму.
Приклад запитання: Будь-який відрізок, що з'єднує дану точку з точкою площини, який не є перпендикуляром до площини називається
Приклад запитання: Знайти координати вектора А̅В, якщо А(-1;4;-3), В(2;-5;8)
Приклад запитання: Яка з даних точок належить осі Оz?
Приклад запитання: Рівняння, в яких невідома величина знаходиться під знаком тригонометричної функції, називаються ...
Математика, 10 клас
Копія з тесту: ЗНО 1
Приклад запитання: Знайдіть натуральне одноцифрове число N, якщо відомо, що сума 510+N ділиться на 9 без остачі
Приклад запитання: Якій із указаних площин належить точка Р?(див. малюнок)
Приклад запитання: Яка з рівностей НЕ є тотожністю?А) cos 2α = cos 2α − sin 2αБ) sin 2α + cos 2α = 1;В) tg α =cos α ∕ sin α;Г) sin 2α = 2sin αcos α.
Приклад запитання: На якому малюнку зображено графік непарної функції
Приклад запитання: Знайти значення виразу 4sin(-π/6)cos(π/3)+√2cos(π/4)
Приклад запитання: Точки А, В, С лежать на прямій, перпен­дикулярній до площини α , а точки А, М, N лежать у площині α. Які з вказаних кутів прямі? 
Приклад запитання: Розв'язати рівняння сos( x+π ∕ 2)=0
Приклад запитання: Розв'язати рівняння сos( x+π ∕ 2)=0
Приклад запитання: Продовжіть речення. Якщо дві площини мають спільну точку,то вони...
Приклад запитання: Скільки площин у просторі можна провести через дві точки?
Приклад запитання: Виберіть хибне твердження
Математика, 10 клас
Створено 3 березня
Приклад запитання: Якою може бути довжина сторони АС трикутника АВС, якщо АВ=3см, ВС=7см?
Математика, 10 клас
Створено 26 лютого
Приклад запитання: Якій четверті належить кут α=1560
Приклад запитання: Виберіть правильну нумерацію чвертей в тригонометрії
Приклад запитання: Яка з даних точок належить осі Оz?
Приклад запитання: Виберіть правильну нумерацію чвертей в тригонометрії
Приклад запитання: Подайте вираз у вигляді степеня з основою αα17 ⋅ α-23 : α-15
Математика, 10 клас
Створено 15 лютого
Приклад запитання: Виберіть хибне твердження
Приклад запитання: Дано дві паралельні площини α і β. Точки А і В належать площині α, а точки С і D — площині β. Відрізки АD і ВС перетинаються в точці S. Знайдіть довжину відрізка СD, якщо АВ = 12 см, ВS = 4 см, СS =1 см.
Приклад запитання:  Яке твердження правильне?
Приклад запитання: Знайти похідну функції  у =х7 + х3