11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Онлайн-тести з математики 10 клас

очистити

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест
Приклад запитання: Основи трапеції паралельні плошині α. Чи можна стверджувати,що площина трапеції і площина α паралельні?
Приклад запитання: Укажіть парну функцію:
Приклад запитання: Дано зображення куба ABCDA1B1C1D1. Які з вказаних точок належать площині АВС
Математика, 10 клас
Створено 30 квітня
Приклад запитання: Визначіть похідну функції y = 5
Приклад запитання: Якій із указаних площин належить точка Р?(див. малюнок)
Математика, 10 клас
Створено 27 квітня
Приклад запитання: Вибрати правильний варіант відповіді
Математика, 10 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Тіло рухається за законом S(t)=10t² - 11t +6. Знайти швидкість тіла в момент часу t₀ = 1c
Приклад запитання: Кутом між прямою і площиною називають кут між цією прямою і …
Математика, 10 клас
Створено 26 квітня
Приклад запитання: Розв'язати рівняння 5х+1-5х-1=24
Приклад запитання: На рисунку зображено графік функції y=f(x), яка визначена на проміжку [-4;6]. Вказати найбільше значення функції f на цьому проміжку.
Приклад запитання: Які із функцій є показниковими?
Математика, 10 клас
Створено 20 квітня
Приклад запитання: Чому дорівнює скалярний добуток векторів ā(3;-1;2) і ƀ(-1;-5;7) ?
Приклад запитання: Похідну суми двох функцій знаходимо за формулою
Приклад запитання: Вставте відповідний знак
Математика, 10 клас
Створено 15 квітня
Приклад запитання: 1.   Якій із координатних осей належить точка А(0; -2; 0) ?
Приклад запитання: Якій із указаних площин належить точка Р?(див. малюнок)
Приклад запитання: Яка з точок А (-2;3;0), В(0; 5; 7), С (2; 0 ; -3) належить координатній площині хОz?
Приклад запитання: Знайти похідну y= 4х3+ 3х2- 5x+1
Приклад запитання: Похідну суми двох функцій знаходимо за формулою
Математика, 10 клас
Створено 6 квітня
Приклад запитання: 50 + X = 75
Приклад запитання: Кутом між двома прямими, що перетинаються, називають величину того з кутів, утворених при їхньому перетині, який ...
Математика, 10 клас
Створено 2 квітня
Приклад запитання:      Через точку О перетину діагоналей прямокутника ABCD проведено перпендикуляр KO до його площини, ОЕ  BC (див.рис.). Яка із зазначених прямих перпендикулярна до прямої BC?
Приклад запитання: Вектори називаються рівними 
Приклад запитання: Похила утворює з площиною кут 45⁰. Знайдіть довжину похилої, якщо її проекція на площину дорівнює 12√2 см.
Математика, 10 клас
Копія з тесту: похідна
Приклад запитання: Чому дорівнює похідна функції у = x3 + х – х4 ?
Приклад запитання: Функція - це...
Приклад запитання: Кутом між прямою і площиною (пряма перетинає цю площину) називають кут між цією прямою і …
Приклад запитання: Якій із указаних площин належить точка Р?(див. малюнок)
Приклад запитання: Знайдіть радіанну міру кута, градусна міра якого становить120°