Показникові та логарифмічні вирази. Повторення

Додано: 19 листопада 2023
Предмет: Алгебра, 11 клас
23 запитання
Запитання 1

Порівняйте числа a і b, якщо 15,2 a < 15,2 b

варіанти відповідей

a < b

a > b

a = b

порівняти неможливо

Запитання 2

Порівняйте додатнє число а з числом 1, якщо а 0,2 < а ⅓ (одна третя)

варіанти відповідей

а > 1

0 < а < 1

порівняти неможливо

Запитання 3

Яка функція є показниковою?

варіанти відповідей

у = 8n

у = 8/n

у = 8ⁿ

у = n⁸

Запитання 4

Порівняйте значення виразу (7/9 )³ і (7/9 )⁵

варіанти відповідей

(7/9 )³ > (7/9 )⁵

(7/9 )³ < (7/9 )⁵

(7/9 )³ ≤ (7/9 )⁵

(7/9 )³ ≥ (7/9 )⁵

Запитання 5

1.Область визначення показникової функції

варіанти відповідей

множина тільки натуральних чисел

множина тільки цілих чисел

множина  всіх додатних дійсних

чисел.

множина  дійсних чисел

Запитання 6

Яка з наведених функцій не є показниковою?

варіанти відповідей
Запитання 7

У скількох точках графік показникової функції перетинає вісь абсцис?

варіанти відповідей

двох

одній

трьох

жодній

точок перетину безліч

Запитання 8

Вкажіть область визначення показникової функції

варіанти відповідей

(0; +∞)

( - ∞; 0)

( - ∞; +∞)

(1; + ∞)

(-1; + ∞)

Запитання 9

Яка з функцій є показниковою?

варіанти відповідей

у=х3

у= (-4)х

у= 1х

у=8х

у=0х

Запитання 10

logab = x означає:

варіанти відповідей

b ͯ =ª            

  а ͯ = b                 

x=b         

x ͯ = b   

Запитання 11

Область визначення  логарифмічної функції


варіанти відповідей

(0;+∞)        

(-∞; +∞)           

(-∞; 0)         

y=|x| 

Запитання 12

Область значення логарифмічної функції   


варіанти відповідей

(0;+∞)          

(-∞; +∞)           

(-∞; 0)         

y=|x| 

Запитання 13

Функція y=ax зростає при: 

варіанти відповідей

а=0          

а>0           

a<0         

a>1

Запитання 14

Розв'яжіть рівняння:


log3x=-1

варіанти відповідей

3

-3

1

-1

-⅓

0

Запитання 15

Яке з наведених чисел є коренем рівняння log4(x − 1) = 3.

варіанти відповідей

4

13

63

65

82

Запитання 16

Спростіть:

варіанти відповідей

ln25

ln5

3

5

Запитання 17

log62 + log63

варіанти відповідей

1

0

-1

-2

Запитання 18

log√24

варіанти відповідей

0,5

2

3

4

Запитання 19

Обчисліть:

варіанти відповідей

1/2

1/5

2

5

Запитання 20

Обчислити: log99

варіанти відповідей

0

3

9

1

Запитання 21

lnx – це позначення:

варіанти відповідей

натурального логарифму

десяткового логарифму

логарифму з основою 2

логарифму з основою 5

Запитання 22

Обчислити 2 log5 25 + 3 log264

варіанти відповідей

12

18

22

32

Запитання 23

Обчисліть log69+log64.

варіанти відповідей

13

2

36

6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест