18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Поняття документу. Документообіг

Додано: 3 лютого 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
10 запитань
Запитання 1

Матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу це…

варіанти відповідей

документ

закон

положення

наказ

Запитання 2

Які є складові частини документа:

варіанти відповідей

інформаційна

матеріальна

суспільно-корисна

правова

Запитання 3

Рух документів в установі від моменту створення або від одержання зі сторони до моменту передачі на зберігання до архіву це…

варіанти відповідей

документообіг 

діловодство 

діловодство

суб’єкти документообігу

Запитання 4

Науково впорядкований комплекс основних положень, норм, правил і рекомендацій, які регламентують процеси діловодства це…

варіанти відповідей

єдина державна система діловодства

документообіг

діловодство

документ

Запитання 5

Основний вид документа, перший і єдиний його примірник. Він має підпис керівника установи й, у разі потреби, завірений штампом і печаткою. Він першим набуває юридичної сили це…

варіанти відповідей

оригінал 

копія

дублікат

витяг

Запитання 6

Точне знакове відтворення змісту оригіналу чи іншого документа. На цьому документі обов'язково робиться відповідна помітка вгорі праворуч це…

варіанти відповідей

копія

оригінал

дублікат

витяг

Запитання 7

Копія офіційного документа, що відтворює деяку частину і відповідно засвідчена це…

варіанти відповідей

витяг

копія

оригінал

дублікат

Запитання 8

Повторний примірник офіційного документа, що має юридичну чинність оригіналу це…

варіанти відповідей

витяг

копія

оригінал

дублікат

Запитання 9

Особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа це…

варіанти відповідей

підписувач

посередник 

автор

адресат

Запитання 10

Фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку здійснює приймання, передавання (доставку), зберігання, перевірку цілісності електронних документів для задоволення власних потреб або надає відповідні послуги за дорученням інших суб'єктів електронного документообігу це…

варіанти відповідей

посередник

підписувач 

автор 

адресат

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест