Поняття форми та її властивостей, події, обробника події. Редагування коду обробника події.

Тест виконано: 52 рази
15 запитань
Запитання 1

Яка подія відповідає значенню Create

варіанти відповідей

вибір будь-якої точки об'єкта

створення (відкриття) форми (вікна) на початку виконання проекту;

переміщення вказівника по вікні та інші.

закривання форми (вікна) під час завершення виконання проекту;

Запитання 2

Якій події відповідає даний опис "натиснення будь-якої клавіші на клавіатурі"

варіанти відповідей

Close

Mouse Move

KeyPress

Click

Запитання 3

Окремо виділена частина програми, яка має своє ім'я і яку можна за цим іменем запустити на виконання.

варіанти відповідей

Процедура

Програмний код

Значення

Властивості

Запитання 4

Оберіть слова між якими записується команда процедури (які називаються операторними дужками)

варіанти відповідей

begin

esc

end

finish

Запитання 5

Який символ повинен бути у кінці процедури?

варіанти відповідей

:

%

;

:=

Запитання 6

Який об'єкт Lazarus відтворює вікно програми?

варіанти відповідей

TForm

TLabel

TButton

TEdit

Запитання 7

Яка з поданих властивостей дає назву об'єкту в КОДІ програми?

варіанти відповідей

Name

Caption

Top

Left

Запитання 8

Яка подія відповідає значенню Click

варіанти відповідей

вибір будь-якої точки об'єкта

створення (відкриття) форми (вікна) на початку виконання проекту;

переміщення вказівника по вікні та інші.

закривання форми (вікна) під час завершення виконання проекту;

Запитання 9

Яка подія відповідає значенню MouseMove

варіанти відповідей

вибір будь-якої точки об'єкта

створення (відкриття) форми (вікна) на початку виконання проекту;

переміщення вказівника по вікні та інші.

закривання форми (вікна) під час завершення виконання проекту;

Запитання 10

Якій події відповідає даний опис "закривання форми (вікна) під час завершення виконання проекту"

варіанти відповідей

Close

Mouse Move

KeyPress

Click

Запитання 11

Який символ означає присвоювання?

варіанти відповідей

:

%

;

:=

Запитання 12

Що визначає властивість форми Caption?

варіанти відповідей

ім'я форми як об'єкта

текст у рядку заголовка форми

колір фону форми

висоту вікна в пікселях

ширину вікна в пікселях

Запитання 13

Що визначає властивість форми Color?

варіанти відповідей

ім'я форми як об'єкта

текст у рядку заголовка форми

колір фону форми

висоту вікна в пікселях

ширину вікна в пікселях

Запитання 14

Що визначає властивість форми Width?

варіанти відповідей

ім'я форми як об'єкта

текст у рядку заголовка форми

колір фону форми

висоту вікна в пікселях

ширину вікна в пікселях

Запитання 15

Що визначає властивість форми Height?

варіанти відповідей

ім'я форми як об'єкта

текст у рядку заголовка форми

колір фону форми

висоту вікна в пікселях

ширину вікна в пікселях

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест