Поняття "Глобальна економіка"

Додано: 31 січня 2022
Предмет: Географія, 11 клас
Тест виконано: 393 рази
10 запитань
Запитання 1

Система, що об'єднує економіки всіх країн світу, які взаємодіють між собою завдяки міднародному поділк праці

варіанти відповідей

світова економіка

глобальна економіка

національна економіка

Запитання 2

Транснаціональні корпорації -це

варіанти відповідей

 корпорація, в якій головна компанія належить капіталу однієї країни, а філії знаходяться в багатьох країнах.  

корпорація, в якій головна компанія належить капіталу двох і більше країн.

 головна компанія та філії знаходяться в одній країні.

Запитання 3

Глобальний ланцюг створення вартості -це

варіанти відповідей


це технології, що ґрунтуються на принципово нових знаннях сучасного етапу науково-технічного прогресу. Вони створюються і застосовуються для виготовлення і постачання продукції з високим рівнем наукоємності, що відповідає визначеному переліку у структурі світового товарного ринку і пріоритетам науково-технічної та інноваційної політики розвинутих країн.

 послідовність взаємопов’язаних видів діяльності зі створення доданої вартості, розташованих як мінімум на двох континентах або в межах двох торгових блоків, що забезпечують виробництво товару чи послуги, починаючи з ідеї щодо їх створення та закінчуючи доставкою до кінцевого споживача.

об'єднання підприємства для врегулювання ціни на кінцевий продукт

Запитання 4

Патент-це

варіанти відповідей

  дозвіл на впровадження зазначеного виду діяльності

протягом визначеного строку

  

технічний досвід і секрети виробництва

комплекс виключних прав на використання винаходу

Запитання 5

Ліцензія-це

варіанти відповідей

комплекс виключних прав на використання винаходу

  

дозвіл на впровадження зазначеного виду діяльності

протягом визначеного строку

документ купівлі - продажу

Запитання 6

Світовий ринок технологій - це

варіанти відповідей

сукупність міжнародних відносин з питань прав власності на технології виробництва

послідовність взвємопов'язаних видів діяльності зі створення доданої вартості на продукт

Інтернаціоналізація виробництва

Запитання 7

Країна лідер на ринку світових технологій

варіанти відповідей

Велика Британія

Японія

США

Німеччина

Запитання 8

Визначіть міжнародну організіцію, що регулює питання світового ринку

варіанти відповідей

ООН

МВФ

НАТО

СОТ

Запитання 9

ІТ - аутсортинг- це:

варіанти відповідей

застосування ІТ-технологій

передача компаніями частини їхніх завдань країнам-виконавцям з дешевою робочою силою

процес взаємопроникнення країн у виробничий процес

Запитання 10

Виберітьі з переліку основні риси глобальної економіки

варіанти відповідей

Інтернаціоналізація виробництва

відносини й структури, що формуються у наслідок суспільного відтворення людини

зростаюча економічна інтеграція

Демографічний вибух в світі

Загострення економічних та екологічних проблем

Сукупність людських спільнот

Процеси відтворення біологічної діяльності

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест