Знайомство з середовищем програмування Lazarus

Додано: 21 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 9 разів
12 запитань
Запитання 1

Середовище Lazarus складається з:

варіанти відповідей

текстового редактора

текстового файла

компілятора

засобів налагодження програми

Запитання 2

Для пошуку помилок в програмі, створеній в середовищі Lazarus використовується:

варіанти відповідей

компілятор

засобів налагодження програми

засоби довідкової системи

бібліотеки

Запитання 3

Для перекладу програми з мови програмування Object Pascal на мову команд, які може виконати процесор комп'ютера використовується:

варіанти відповідей

компілятор

засоби налагодження програм

бібліотеки

транслятори

Запитання 4

Lazarus це середовище розробки, яке надає можливість використовувати велику бібліотеку візуальних компонентів. Із наданого переліку оберіть кілька правильних відповідей, які є назвами візуальних компонентів:

варіанти відповідей

кнопки

поля

написи

прапорці

перемикачі

Запитання 5

Під час розміщення компонентів на формі автоматично створюється відповідний фрагмент програми мовою:

варіанти відповідей

Delphi

Pascal

Object Pascal

Lazarus

Запитання 6

Програми, створені в середовищі Lazarus, називають:

варіанти відповідей

програмою

алгоритмом

проектом

Запитання 7

Програми, створені в середовищі Lazarus, складаються:

варіанти відповідей

з одного файлу

з двох файлів

з кількох файлів

Запитання 8

Вікно середовища Lazarus містить підлеглі вікна. Оберіть кілька правильних відповідей, які містять їх назви:

варіанти відповідей

головне вікно

палітра компонентів

вікно Форми

вікно Інспектор об'єктів

вікно Редактор коду

Запитання 9

Вікно у якому можна для кожного компонента переглядати і змінювати значення його властивостей, розпочинати створення обробників подій це:

варіанти відповідей

вікно Редактор коду

вікно Форма

вікно Інспектор об'єктів

Головне вікно

Запитання 10

Вікно з вкладками, на яких розміщуються фрагменти програми мовою Object Pascal називається:

варіанти відповідей

вікно Форма

вікно Редактор тексту

вікно Інспектор об'єктів

Палітра компонентів

Запитання 11

Це об'єкт, на якому можна розмістити різні компоненти (елементи керування):

варіанти відповідей

форма

кнопка

поле

написи

Запитання 12

Система Lazarus пропонує зберегти файли проекту:

варіанти відповідей

Система послідовно пропонує зберегти два файли проекту

Система послідовно пропонує зберегти всі файли проекту

Система послідовно пропонує зберегти два файли проекту. Усі інші файли проекту автоматично збережуться.

Всі файли зберігаються в один клік.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест