Поняття популяції

Додано: 20 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
9 запитань
Запитання 1

Якщо ареал виду є вузьким, невеликим за площею, то можна припустити, що кількість популяцій там буде:

варіанти відповідей

1. Невелика.

2. Дуже велика.

3. Така ж, як і в ареалах із великою площею.

4. Нема вірної відповіді.

Запитання 2

Однією із важливих ознак популяції є:

варіанти відповідей

1. Велика площа або об'єм території.

2. Зовнішня подібність організмів одного виду між собою.

3. Стале число особин кожного виду, що утворює цю систему.

4. Відносна відокремленість від інших особин того самого виду.

Запитання 3

У воді одного акваріума, при дослідженні її під мікроскопом, виявили три види одноклітинних гетеротрофних організмів. Скільки популяцій утворюють ці види:

варіанти відповідей

1. Це одна популяція.

2. Це один ареал, який включає в себе три популяції.

3. Це три популяції.

4. Це одна популяція, яка утворена системою із трьох окремих видів організмів.

Запитання 4

Чисельність та щільність популяції мають числові значення. Який із цих параметрів буде мати більше числове значення при характеристиці однієї популяції:

варіанти відповідей

1. Ці значення будуть однаковими.

2. Більшим буде числове значення щільності популяції.

3. Більшим буде числове значення чисельності популяції.

4. Для одноклітинних та багатоклітинних організмів ці відмінності будуть неоднаковими.

Запитання 5

Якщо у поживне середовище помістити невелику кількість бактерій, то за певний проміжок часу ми можемо спостерігати утворення там великих колоній цих організмів. Про який приріст тут можна вести мову:

варіанти відповідей

1. Позитивний.

2. Негативний.

3. Тут не йдеться про приріст, а тільки про щільність популяції.

4. Тут не йдеться про приріст, а тільки про чисельність особин популяції.

Запитання 6

Якщо у популяції з певних причин серед статевозрілих особин переважають самці, то можна вважати, що така популяція:

варіанти відповідей

1. Буде швидко нарощувати свою чисельність.

2. Буде поступово знижувати свою чисельність.

3. Буде мати незмінну чисельність впродовж тривалого часу.

4. Буде приречена на загибель.

Запитання 7

Вовки впродовж літа живуть сім'ями, які складаються із самця, самки та їх потомств. На зиму кілька таких сімей утворюють зграю, яка має самця-вожака, його самку та чітко встановлені ієрархічні стосунки. Про яку структуру популяції йдеться в цій розповіді:

варіанти відповідей

1. Вікову.

2. Статеву.

3. Просторову.

4. Етологічну.

Запитання 8

При появі у популяції нового збудника захворювання, яке раніше там не траплялося, спостерігається спочатку скорочення чисельності популяції, потім стабілізація кількості особин цього виду та збільшення в популяції кількості особин, що мають імунітет до збудника по відношенню до тих, які не мають такого імунітету. В кінцевому результаті чисельність популяції знову збільшується. Яке явище тут має місце:

варіанти відповідей

1. Дрейф генів.

2. Популяційні хвилі.

3. Популяційні хвилі та дрейф генів.

4. Просторова організація популяції.

Запитання 9

У еволюційному вченні вирізняють таке поняття, як дрейф генів. Цей процес виникає тоді, коли:

варіанти відповідей

1. Популяція тривалий час живе у стабільних умовах і нема випадкової загибелі організмів.

2. Популяція тривалий час живе у нестабільних умовах і час від часу відбувається випадкова загибель окремих особин.

3. Популяція тривалий час живе у стабільних умовах і гинуть тільки старі особини.

4. Популяція тривалий час живе у нестабільних умовах і це спричинює масову загибель новонароджених особин.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест