Поняття про екосистему та екологічні чинники

Додано: 2 травня 2019
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 454 рази
12 запитань
Запитання 1

Сукупність організмів одного виду, що займають обмежену територію, мають спільне походження та географічно ізольовані від інших популяцій даного виду, можуть вільно схрещуватися і дають плодюче потомство.

варіанти відповідей

Популяція

Екосистема

Вид

Біоценоз

Запитання 2

Сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле - це ...

варіанти відповідей

популяція

біотоп

екосистема

вид

Запитання 3

Прикладами екоситеми є:

варіанти відповідей

Широколистяний ліс

Кораловий риф

Болото

Акваріум

Запитання 4

Компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угрупування і мають для них певне біологічне значення - це ...

варіанти відповідей

екологічні чинники

екосистема

популяції

види організмів

Запитання 5

Оберіть екологічні чинники

варіанти відповідей

Біотичні

Абіотичні

Нейтральні

Антропогенні

Запитання 6

До чинників неживої природи належать

варіанти відповідей

світло

вода

гриби

температура

вологість

рослини

Запитання 7

Чинником живої природи є

варіанти відповідей

вологість

тварини

температура

рослини

Запитання 8

Чинники пов'язані з діяльністю людини, яка впливає на стан довкілля називають

варіанти відповідей

антропічні

кліматичні

античні

людські

Запитання 9

Оберіть типи взаємодії організмів в середовищі

варіанти відповідей

симбіоз

хижацтво

конкуренція

мутуалізм

паразитизм

взаємодія не відбувається

Запитання 10

Визначте тип взаємовідносин морського леопарда та пінгвіна

варіанти відповідей

симбіоз

хижацтво

мутуалізм

паразитизм

Запитання 11

Ланцюг живлення завжди починається з

варіанти відповідей

грибів

тварин

рослин

бактерій

Запитання 12

Оберіть консументів першого порядку

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест