29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

Поняття про екосистему та екологічні чинники

Додано: 2 травня
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 74 рази
12 запитань
Запитання 1

Сукупність організмів одного виду, що займають обмежену територію, мають спільне походження та географічно ізольовані від інших популяцій даного виду, можуть вільно схрещуватися і дають плодюче потомство.

варіанти відповідей

Популяція

Екосистема

Вид

Біоценоз

Запитання 2

Сукупність живих організмів, які пристосувалися до спільного проживання в певному середовищі існування, утворюючи з ним єдине ціле - це ...

варіанти відповідей

популяція

біотоп

екосистема

вид

Запитання 3

Прикладами екоситеми є:

варіанти відповідей

Широколистяний ліс

Кораловий риф

Болото

Акваріум

Запитання 4

Компоненти навколишнього середовища, які впливають на живі організми та їх угрупування і мають для них певне біологічне значення - це ...

варіанти відповідей

екологічні чинники

екосистема

популяції

види організмів

Запитання 5

Оберіть екологічні чинники

варіанти відповідей

Біотичні

Абіотичні

Нейтральні

Антропогенні

Запитання 6

До чинників неживої природи належать

варіанти відповідей

світло

вода

гриби

температура

вологість

рослини

Запитання 7

Чинником живої природи є

варіанти відповідей

вологість

тварини

температура

рослини

Запитання 8

Чинники пов'язані з діяльністю людини, яка впливає на стан довкілля називають

варіанти відповідей

антропічні

кліматичні

античні

людські

Запитання 9

Оберіть типи взаємодії організмів в середовищі

варіанти відповідей

симбіоз

хижацтво

конкуренція

мутуалізм

паразитизм

взаємодія не відбувається

Запитання 10

Визначте тип взаємовідносин морського леопарда та пінгвіна

варіанти відповідей

симбіоз

хижацтво

мутуалізм

паразитизм

Запитання 11

Ланцюг живлення завжди починається з

варіанти відповідей

грибів

тварин

рослин

бактерій

Запитання 12

Оберіть консументів першого порядку

варіанти відповідей