Популяції

Додано: 15 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
Копія з тесту: Популяції
11 запитань
Запитання 1

Група вільносхрещуваних особин одного виду, які проживають тривалий час на території ареалу і відносно ізольовані від інших таких же груп, - це...

варіанти відповідей

популяція

 екотип

 підвид

вид

Запитання 2

Система взаємозв'язків між особинами популяцій, що проявляється в їх поведінці, - це...

варіанти відповідей

статева структура

 вікова структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 3

Середня кількість особин, що припадає на одиницю площі або об'єму простору, - це...

варіанти відповідей

чисельність популяції

щільність популяції

динаміка популяції

популяційний ареал

Запитання 4

Між особинами однієї популяції можуть існувати взаємозв*язки:

варіанти відповідей

 паразитизм

 хижацтво

конкуренція

 ніяких зв*язків не існує

Запитання 5

Рельєф, клімат, грунт, повітря є факторами середовища:

варіанти відповідей

 абіотичними

біотичними

екологічними

 антропічними

Запитання 6

Вказати антропічні фактори середовища:

варіанти відповідей

 світло

 взаємозв*язки між особами в опуяції

 розвиток промисловості

 полювання

Запитання 7

Що таке екологічний оптимум?

варіанти відповідей

Мінімальне значення фактора, при якому можлива життєдіяльність організмів;

Максимальне значення фактора, при якому можлива життєдіяльність організмів

Фактор, інтенсивність якого наближається або перевищує межі витривалості

Оптимальне значення факторів середовища, які забезпечують посилений ріст, розвиток і відтворення організмів

Запитання 8

Назвіть біотичні чинники водного середовища існування:

варіанти відповідей

 Температура

 Водорості

 Риболовля

 Ціанобактерії

Запитання 9

Територія, в межах якої живуть особини певного виду

варіанти відповідей

ареал

флора

домівка

популяція

Запитання 10

Познач приклад впливу на тваринні організми біотичних екологічних чинників.


варіанти відповідей

тепла весна сприяла швидкому перетворенню пуголовків на жаб

зростання популяції рисі призведе до зменшення популяції зайців

 у місцях гніздівлі перелітних птахів людина створила заказник

Запитання 11

Випадкові зміни генофонду популяції

варіанти відповідей

популяційні хвилі

дрейф генів

генотип

приріст

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест