12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій.

Додано: 29 січня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 59 разів
12 запитань
Запитання 1

Розділ екології, що вивчає умови формування, структуру, функціонування і динаміку розвитку популяцій окремих видів - це...

варіанти відповідей

аутекологія

синекологія

демекологія

екосистемологія

Запитання 2

Група вільносхрещуваних особин одного виду, які проживають тривалий час на території ареалу і відносно ізольовані від інших таких же груп, - це...

варіанти відповідей

популяція

екоситема

біосфера

вид

Запитання 3

Виберіть метод демекологічних досліджень.

варіанти відповідей

експеремент

екологічне моделювання

порівняння

спостереження

Запитання 4

Предметом демекології є…

варіанти відповідей

популяція як група особин одного виду на конкретній території, що утворює самостійну генетичну систему й формує власну екологічну нішу.

різноманітність і структура зв'язків між організмами.

організми, тіла і речовини.

онтогенез особин, структура популяцій, їх динаміка, стійкість, стабільність, самовідновлення й саморегуляція.

Запитання 5

Популяційний ареал це...

варіанти відповідей

 сукупність властивостей, ознак і процесів, що забезпечують притаманну їй здатність підтримувати рівень організації.

загальна кількість особин, що входять до складу даної популяції.

простір, заселений особинами конкретної популяції. 

сукупність біологічних й екологічних процесів, що змінюють розміри ареалу.

Запитання 6

Система взаємозв'язків між особинами популяцій, що проявляється в їх поведінці, - це...

варіанти відповідей

 статева структура

просторова структура

вікова структура

етологічна структура

Запитання 7

Популяційні хвилі можуть бути...

варіанти відповідей

сезонними

річними

фотоперіодичними

 добовими

Запитання 8

В чому полягає регуляційна роль популяціїї...

варіанти відповідей

популяції автотрофних організмів-продуцентів засвоюють сонячну енергію й утворюють первинну продукцію, що її споживають гетеротрофні консументи.

популяції редуцентів розщеплюють органічні рештки до мінеральних речовин, що знову вступають у кругообіг.

завдяки механізмам саморегуляції популяції відіграють важливу роль у підтриманні стабільності екосистем (яскравим прикладом є взаємовідносини «хижак - жертва»).

 популяції консументів перетворюють речовини й енергію і забезпечують упорядковане проходження через екосистеми потоку речовин й енергії.

Запитання 9

Засновником демекології вважають ...

варіанти відповідей

Ернста Геккеля

Чарльза Елтона

Юджина Одума

Ернеста Шелрфолда

Запитання 10

Щільність популяції-це...

варіанти відповідей

 простір, заселений особинами конкретної популяції. 

загальна кількість особин, що входять до складу даної популяції.

сукупність властивостей, ознак і процесів, що забезпечують притаманну їй здатність підтримувати рівень організації, необхідний для здійснення функцій в екосистемах та відновлення, розселення й еволюції у часі.

середня кількість особин, що припадає на одиницю площі або об'єму простору, зайнятого популяцією. 

Запитання 11

Для особин однієї популяції характерне:

варіанти відповідей

вільне схрещування.

подібність за усіма ознаками і властивостями.

різні умови життя.

проживання на різній території.

Запитання 12

Продукційна роль популяції полягає в...

варіанти відповідей

популяції автотрофних організмів-продуцентів засвоюють сонячну енергію й утворюють первинну продукцію, що її споживають гетеротрофні консументи.

популяції редуцентів розщеплюють органічні рештки до мінеральних речовин, що знову вступають у кругообіг.

завдяки механізмам саморегуляції популяції відіграють важливу роль у підтриманні стабільності екосистем (яскравим прикладом є взаємовідносини «хижак - жертва»).

популяції консументів перетворюють речовини й енергію і забезпечують упорядковане проходження через екосистеми потоку речовин й енергії.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест