9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Популяції. Ланцюги живлення

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 27 разів
12 запитань
Запитання 1

Сукупність особин певного виду, які тривалий час (багато поколінь) живуть на певній території і вільно схрещуються між собою

варіанти відповідей

царство


 популяція

 відділ

 рід

Запитання 2

Біотичні чинники це:

варіанти відповідей

Чинники, які є проявом людської діяльності.


Чинники які є проявом живої природи

 Чинники які є проявом не живої природи

Запитання 3

Послідовність організмів, у якій кожний попередній організм є їжею для наступного називається:

варіанти відповідей

Кормова взаємодія

 Ланцюг живлення

Екоситема

Запитання 4

Популяції багатьох видів, які живуть на одній території, та сама ця територія утворюють складну систему, яка називається:

варіанти відповідей

 Сукупність популяцій

 Біорізноманіття

 Екосистема

Запитання 5

Оберіть екологічні чинники

варіанти відповідей

 Антропогенні

 Нейтральні

 Абіотичні

Біотичні

Запитання 6

Вони живляться рослинами або іншими тваринами і отримують органічні речовини разом з їжею:

варіанти відповідей

продуценти

консументи

редуценти

Запитання 7

Обери варіант, який відносять до продуцентів:

варіанти відповідей

Гриби

рослини

бактерії

Запитання 8

Розгляньте малюнок, на його основі створіть ланцюг живлення:

варіанти відповідей

  яблуко - яблунева плодожерка - шуліка - синиця


 яблуко - яблунева плодожерка - синиця - шуліка


 

синиця - яблуко - яблунева плодожерка - шуліка

Запитання 9

Який з екологічних чинників є антропогенним?

варіанти відповідей

 світло

 паразитизм

 температура

вирубування лісів

Запитання 10

Залишки організмів розкладають

варіанти відповідей

продуценти


консументи

 редуценти

 фітофаги

Запитання 11

Реакції організмів на тривалість світлового періоду доби 

варіанти відповідей

фотосинтез

фотоперіодизм

фітофтоз

Запитання 12

Переплітаючись,різні ланцюги живлення формують :

варіанти відповідей

ланцюг живлення

трофічну сітку

мікоризу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест