Популяція

Додано: 1 травня 2019
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 3146 разів
9 запитань
Запитання 1

Популяція - це...

варіанти відповідей

група самок, савців, малят;

надвидовий рівень організації живої природи;

особини близьких видів;

група особин одного виду, що існує на території з однаковими умовами, в якій відбувається вільне схрещування.

Запитання 2

Між особинами однієї популяції можуть існувати взаємозв*язки:

варіанти відповідей

паразитизм;

хижацтво;

конкуренція;

ніяких зв*язків не існує.

Запитання 3

Властивостями популяції є:

варіанти відповідей

щільність;

народжуваність;

вікова структура;

смертність.

Запитання 4

Рельєф, клімат, грунт, повітря є факторами середовища:

варіанти відповідей

абіотичними;

біотичними;

екологічними;

антропічними.

Запитання 5

Для особин однієї популяції характерне:

варіанти відповідей

вільне схрещення;

різні умови життя;

подібність за усіма ознаками і властивостями;

подібні умои життя.

Запитання 6

Вказати антропічні фактори середовища:

варіанти відповідей

світло;

взаємозв*язки між особнами в опуяції;

розвиток промисловості;

полювання.

Запитання 7

Для існування хребетних тварин найбільш придатним є середовище:

варіанти відповідей

водне;

наземно-повітряне;

тіло інших організмів;

грунтове.

Запитання 8

Провідна роль серед екологічних чинників неживої природи в наземно-повітряному середовищі належить:

варіанти відповідей

освітленості;

температурі;

тиску;

газовому складу атмосфери.

Запитання 9

У водному середовищі життя, провідна роль належить;

варіанти відповідей

температурі;

вологості;

тиску;

складу і солоності води.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест