Популяція. Регуляція чисельності популяції.

Додано: 18 січня 2020
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 121 раз
9 запитань
Запитання 1

Сукупність особин одного виду, які здатні до самовідтворення протягом великої кількості поколінь і тривалий час займають певну територію -

варіанти відповідей

вид

екосистема

популяція

біоценоз

Запитання 2

До статичних характеристик популяції належать:

варіанти відповідей

чисельність

народжуваність

щільність

швидкість росту

Запитання 3

Середня кількість особин виду на одиницю площі чи об'єму

варіанти відповідей

щільність популяції

приріст популяції

чисельність популяції

швидкість росту популяції

Запитання 4

Популяція, що має високий потенціал розмноження, здатна до самовідтворення без притоку мігрантів з інших популяцій

варіанти відповідей

залежна

напівзалежна

незалежна

періодична

Запитання 5

Співвідношення особин чоловічої і жіночої статей у популяції - це

варіанти відповідей

вікова структура

статева структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 6

Види, які народжують велику кількість нащадків

варіанти відповідей

майже не піклуються про нащадків

проявляють значну турботу про нащадків

найбільша кількість особин буде мати молодий вік

кількість молодих особин невелика і переважають особини середнього віку

Запитання 7

Живі організми використовують наступні способи регуляції чисельності

варіанти відповідей

за допомогою інших видів

за допомогою міграцій

за допомогою канібалізму

через гормональні зміни

Запитання 8

До загибелі популяції призводять

варіанти відповідей

вичерпання ресурсів

збільщення щільності популяції

зменшення народжуваності через гормональні зміни

міграції

Запитання 9

В екосистемах штучного походження (агроценозах) часто використовується структура популяції

варіанти відповідей

рівномірна

випадкова

агрегована (групами)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест