Пороцеси життєдіяльності тварин 2 частина

Додано: 24 березня
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 90 разів
24 запитання
Запитання 1

Виберіть групу тварини у яких дифузна нервова система

варіанти відповідей

молюски

ссавці

кишковопоржнинні

кільчасті черви

Запитання 2

Як називається стадія розвитку комахи, зображена на малюнку?

варіанти відповідей

яйце

личинка

лялечка

імаго(доросла особина)

Запитання 3

злиття сперматозоїда та яйцеклітини називається

варіанти відповідей

розвиток

розмноження

запліднення

Запитання 4

Який відділ головного мозку хребетних тварин відповідає за координацію рухів?

варіанти відповідей

Середній

Мозочок

Проміжний

Довгастий 

Запитання 5

Біологічний процес, за допомогою якого відновлюються втрачені або ушкоджені частини тіла - це...

варіанти відповідей

Партеногенез

  

Регенерація

 Ріст

Розвиток

Фрагментація

Запитання 6

Форми нестатевого розмноження:

варіанти відповідей

поліембріонія

брунькування

фрагментація

регенерація

Запитання 7

Під час розмноження відбувається:

варіанти відповідей

передача генетичного матеріалу від батьків до нащадків;

утворення гамет;

утворення ідентичних нащадків;

вірна відповідь відсутня.

Запитання 8

Позначте основні форми статевого розмноження.

варіанти відповідей

брунькування

спороутворення

фрагментація

роздільностатевість

гермафродитизм

партеногенез

поліембріонія

поділ навпіл

Запитання 9

Виберіть тварину з непрямим типом розвитку з повним перетворенням

варіанти відповідей
Запитання 10

Нервова система - це:

А) складна сукупність нейронів, що є осередками для аналізу інформації;

Б) сукупність структур нервової тканини, що здійснюють сприймання, аналіз і передачу інформації, що забезпечує пристосування організму до впливів середовища;

В) сукупність клітинних елементів нервової тканини.варіанти відповідей

А

Б

В

Запитання 11

Явище відмінності зовнішніх ознак у представників різних статей одного виду тварин

варіанти відповідей

Статевий диморфізм

Гермафродитизм

Роздільностатевість

Регенерація

Запитання 12

Виберіть групу тварини у яких трубчаста нервова система

варіанти відповідей

кільчасті черви

кишковопорожнинні

молюски

ссавці

птахи

Запитання 13

Нервова система у більшості тварин ділиться на:

варіанти відповідей

центральну частину

периферичну частину

 периферичну та центральну частину

Запитання 14

 Що із зазначеного належить до центральної нервової системи?

варіанти відповідей

Спинний мозок

Спинномозкові нерви

Нервові закінчення

Черепно - мозкові нерви

Запитання 15

Здатність організму реагувати у відповідь на дію чинників середовища, яка реалізовується на різних рівнях організації - це ...?

варіанти відповідей

Травлення

Розвиток

Подразливість

Дихання

Запитання 16

Оберіть тварин, орган зору яких захищений трьома повіками

варіанти відповідей

ссавці

плазуни

риби

птахи

амфібії

Запитання 17

Процес зміни покриву тіла тварин під час росту або зміни пір року називається

варіанти відповідей

гігієна

очищення

ріст

линяння

Запитання 18

Скільки відділів має головний мозок хребетних тварин?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 19

За рахунок чого відбувається акомодація ока?

варіанти відповідей

сітківки

рогівки

повік

кришталика

Запитання 20

Функція вібрисів:

варіанти відповідей

смак

нюк

дотик

рівноваги

Запитання 21

У медуз є такі органи чуття:

варіанти відповідей

органи нюху і слуху

органи рівноваги і смаку

 органи рівноваги і зору

органи зору та слуху

Запитання 22

Рецептори смаку розташовані на кінчиках ніг:

варіанти відповідей

у мух

у молюсків

у жаб

у рептилій

Запитання 23

Нервова система молюсків:

варіанти відповідей

дифузна

розкидано-вузлова

трубчаста

стовбурова

Запитання 24

Розмноження за участю чоловічих та жіночих гамет, які розвиваються в одному організмі називають.

варіанти відповідей

партеногенез

гермафродизм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест