23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

Послідовне і паралельне зєднання провідників

Додано: 31 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 191 раз
12 запитань
Запитання 1

З'єднання провідників, споживачів електричної енергії, джерел струму тощо, при якому вони вмикаються один за одним, називається:

варіанти відповідей

послідовним

паралельним

центральним

змішаним

Запитання 2

Чому дорівнює опір за послідовного з'єднання?

варіанти відповідей

R = R1 = R2 =... = Rn

R = R1 + R2 + ... + Rn

R = R1 ∙ R2 ∙ ... ∙ Rn

R = R1 + R2 - ... + Rn

Запитання 3

За послідовного з'єднання провідників:

варіанти відповідей

напруга на них обернено пропорційна до їхніх опорів

напруга на них прямо пропорційна до їхніх опорів

напруга на них обернено пропорційна до їхніх струмів

напруга на них прямо пропорційна до їхніх струмів

Запитання 4

Визначте загальний опір за послідовного з'єднання, якщо R1 = 3 Ом,

R2 = 8 Ом, R3 = 10 Ом

варіанти відповідей

11 Ом

9 Ом

10 Ом

21 Ом

Запитання 5

Два опори 3 Ом і 7 Ом - з'єднані послідовно й увімкнені в коло так, що напруга на них дорівнює 40 В. Визначте силу струму в ділянці кола.

варіанти відповідей

6 А

5 А

4 А

3 А

Запитання 6

Дві лампочки опорами 3 Ом і 7 Ом з'єднані послідовно. Сила струму на першій лампочці дорівнює 1,5 А. Яка сила струму на другій ділянці?

варіанти відповідей

1,5 А

15 А

4,5 А

10,5 А

Запитання 7

У коло послідовно увімкнено два різні опори під напругою 42 В. Напруга на першому опорі - 12 В. Якою є напруга на другому опорі?

варіанти відповідей

54 В

3,5 В

30 В

12 В

Запитання 8

Яка фізична величина не міняється при паралельному з'єднанні провідників, в будь-яків вітці розгалуження ?

варіанти відповідей

Сила струму

Електричний опір провідника

Електрична напруга

Електричний заряд

Запитання 9

Сила струму в двох резисторах, з'єднаних паралельно, відповідно дорівнюють 2А і 1А. Знайдіть силу струму у нерозгалуженій частині кола

варіанти відповідей

1 А

1,5 А

2 А

3 А

Запитання 10

Два резистори з'єднані паралельно. Опір першого 2 Ом, опір другого 6 Ом. Який загальний опір в колі?

варіанти відповідей

8 Ом

4 Ом

1,5 Ом

⅔ Ом

Запитання 11

Два резистори з'єднані паралельно та підключені до акумулятора. Визначте силу струму в другому резисторі, якщо сила струму в першому резисторі 1,5 А, а загальна сила струму в колі 4,5 А.

варіанти відповідей

1,5 А

3 А

4,5 А

6 А

Запитання 12

Ділянка кола складається з трьох однакових паралельно з'єднаних ламп. Чому дорівнює опір цієї ділянки, якщо сила струму в першій лампі 0,25 А, а напруга на ділянці 3 В?

варіанти відповідей

0,75 Ом

1,5 Ом

8 Ом

4 Ом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест