24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Послідовне та паралельне з'єднання провідників

Додано: 16 квітня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 728 разів
16 запитань
Запитання 1

При послідовному з'єднанні провідників загальний опір ....

варіанти відповідей

менший ніж опір кожного з провідників

більший ніж опір кожного з провідників

обчислюється за формулою R=R1-R2

обчислюється за формулою R=R1+R2

обчислюється за формулою R=R1*R2/(R1-R2)

Запитання 2

При паралельному з'єднанні провідників загальний опір ...

варіанти відповідей

менший ніж опір кожного з провідників

більший ніж опір кожного з провідників

обчислюється за формулою R=R1*R2/(R1-R2)

обчислюється за формулою R=(R1+R2)/(R1*R2)

обчислюється за формулою R=(R1*R2)/(R1+R2)

Запитання 3

Два провідника R1=6 Ом та R2=4 Ом з'єднані послідовно. Яку напругу покаже вольтметр на провіднику R1, якщо загальна напруга прикладена до кола становить 40 В ?

варіанти відповідей

10 В

12 В

24 В

36 В

20 В

Запитання 4

Два провідника R1=6 Ом та R2=3 Ом з'єднані паралельно. Який струм буде в провіднику R1, якщо в провіднику R2 протікає струм 4 А ?

варіанти відповідей

1 А

2 А

3 А

4 А

5 А

Запитання 5

Два провідника R1=6 Ом та R2=3 Ом з'єднані паралельно. Який загальний струм буде в колі, якщо в провіднику R2 протікає струм 4 А ?

варіанти відповідей

2 А

3 А

4 А

5 А

6 А

Запитання 6

Знайти загальний опір 2 паралельно зєднаних провідників з опорами 5 Ом та 20 Ом.

варіанти відповідей

1 Ом

2 Ом

3 Ом

4 Ом

5 Ом

Запитання 7

Два однакові провідники з'єднані послідовно. Який опір має кожний з цих провідників, якщо через них протікає струм 5А при прикладеній загальній напрузі 30 В?

варіанти відповідей

1 Ом

2 Ом

3 Ом

4 Ом

5 Ом

Запитання 8

Опір дроту становить 50 Ом. Яким він стане, якщо ми поріжемо його на 5 однакових частин і їх скрутимо між собою ?

варіанти відповідей

10 Ом

8 Ом

6 Ом

4 Ом

2 Ом

Запитання 9

Чому рівний опір цієї ділянки кола ?

варіанти відповідей

5 Ом

10 Ом

15 Ом

20 Ом

30 Ом

Запитання 10

Як зміниться опір дроту, якщо його розрізати на 3 рівні частини і їх скрутити між собою ?

варіанти відповідей

збільшиться в 3 рази

зменшиться в 3 рази

зменьшиться в 6 разів

зменьшиться в 9 разів

немає правильної відповіді

Запитання 11

У яких випадках три лампочки з'єднані паралельно ?

варіанти відповідей

1)

2)

3)

1) і 2)

2) і 3)

1) і 3)

Запитання 12

Ділянка кола складається з паралельно з'єднаних провідників. За цих умов сила струму ...

варіанти відповідей

в окремих провідниках прямопропорційна їхнім опорам

в нерозгалуженій частині кола і в окремих провідниках однакова

в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у окремих провідниках

швидко зростає

немає вірної відповіді

Запитання 13

Ділянка кола складається з паралельно з'єднаних провідників. За цих умов напруга ...

варіанти відповідей

на окремих провідниках обернено пропорційна їхнім опорам

на всій ділянці кола і на окремих провідниках однакова

на всій ділянці дорівнює сумі напруг на окремих провідниках

повільно зростає

правильна відповідь відсутня

Запитання 14

Ділянка кола складається з послідовно з'єднаних провідників. За цих умов сила струму ...

варіанти відповідей

в окремих провідниках прямо пропорційна їхнім опорам

в усій ділянці кола і в окремих провідниках однакова

в усій ділянці дорівнює сумі сил струмів у окремих провідниках

збільшується прямо пропорційно прикладеній напрузі

не залежить від прикладеної до ділянки кола напруги

Запитання 15

Ділянка кола складається з паралельно з'єднаних провідників. За цих умов на всій ділянці кола і на окремих провідниках однакова ...

варіанти відповідей

сила струму

потужність

напруга

робота

Запитання 16

Однакові за довжиною та поперечним перерізом дроти - залізний, мідний і срібний - з'єднали паралельно та підключили до джерела струму . у якому дроті сила струму буде найменшою?

варіанти відповідей

у срібному

у залізному

у мідному

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест