1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Послідовне з'єднання

Додано: 11 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 45 разів
13 запитань
Запитання 1

Величина, яка характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу називається ...

варіанти відповідей

силою струму

напругою

опором

потужністю

Запитання 2

Напруга вимірюється:

варіанти відповідей

мультиметром

ваттметром

вольтметром

амперметром

Запитання 3

Одиниця вимірювання опору:

варіанти відповідей

Ом

В

А

Дж

Запитання 4

Електричний струм – це…

варіанти відповідей


упорядкований рух заряджених частинок

хаотичний рух  заряджених частинок

хаотичний рух атомів і молекул

упорядкований рух атомів і молекул

Запитання 5

Визначіть опір провідника , в якому сила струму дорівнює 20А при напрузі 40В

варіанти відповідей

0,5 Ом

80 Ом

 2 ОМ

800 Ом

Запитання 6

При послідовному з'єднанні провідників сила струму

варіанти відповідей

Однакова

Додається

Запитання 7

Повна напруга в колі при послідовному з'єднанні...

варіанти відповідей

Однакова

Додається

Запитання 8

Загальний опір усієї ділянки кола дорівнює

варіанти відповідей

Сумі всіх опорів

Однакова

Запитання 9

Ділянка кола містить два послідовно з'єднаних однакових резистори опором 4 Ом кожен. Визначте загальний опір ділянки кола.

варіанти відповідей

4 Ом

8 Ом

2 Ом

16 Ом

Запитання 10

Загальний опір ділянки кола, яка складається з двох послідовно з'єднаних ламп можна знайти за формулою

варіанти відповідей

1/R = 1/R1 + 1/R2

 R = R1 + R2

Запитання 11

У разі послідовного з'єднання провідників сила струму ...

варіанти відповідей


I = I1 = I2


I = I1+ I2

Запитання 12

В якому випадку відображено схему даного кола?

варіанти відповідей
Запитання 13

Як у коло правильно приєднати амперметр

варіанти відповідей

паралельно до провідника

послідовно

у будь-якому місці кола

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест