Послідовне з'єднання провідників.

Додано: 15 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
16 запитань
Запитання 1

Три резистора опорами 25,10 і 30 Ом з'єднані послідовно. Визначити загальний опір ділянки кола.

варіанти відповідей

5 Ом

65 Ом

45 Ом

30 Ом

Запитання 2

Два резистора опорами 20 та 10 Ом з'єднані послідовно. Сила струму в колі дорівнює 0,4 А. Напруга на цій ділянці кола дорівнює:

варіанти відповідей

12 В

110 В

30 В

220 В

120 В

Запитання 3

Що буде з силою струму, якщо провідники з'єднати послідовно?

варіанти відповідей

 Зросте

 

  Зменшиться

 

  Не зміниться

Зникне


Запитання 4

В яких електричних колах резистори зʼєднані послідовно? Оберіть всі правильні відповіді.

варіанти відповідей
Запитання 5

Літера, якою позначається електричний опір ...

варіанти відповідей

I

U

R

S

Запитання 6

Як називається сполучення провідників, при якому споживачі сполучені по черзі один за одним, так що не має розгалуджень?

варіанти відповідей

Паралельне

Послідовне

Мішане

Вільне

Запитання 7

Як в електричне коло вмикається амперметр?

варіанти відповідей

Послідовно

Паралельно

Амперметр не можна використовувати в електричному колі

Запитання 8

Укажіть співвідношення, яке завжди виконується в разі послідовного з’єднання двох провідників.

варіанти відповідей

U1 = U2   

RR  

II   

R1 = 2R2   

Запитання 9

Як розрахувати опір послідовно з'єднаних провідників, що мають однаковий опір?

варіанти відповідей

R = R1 ⋅ R2

R = nR1

1/R = 1/R1 + 1/R2

R = R1/n

Запитання 10

Що буде з опором провідників при їх послідовному з'єднанні?

варіанти відповідей

зросте

зменшиться

не зміниться

Запитання 11

Які формули справедливі для послідовного з'єднання провідників?

варіанти відповідей

І=І12

І=І1+І2

U=U1+U2

U=U1=U2

R=R1+R2

1/R=1/R1+R2

Запитання 12

При послідовному з'єднанні провідників загальний опір ....

варіанти відповідей

менший ніж опір кожного з провідників

більший ніж опір кожного з провідників

обчислюється за формулою R=R1-R2

обчислюється за формулою R=R1+R2

обчислюється за формулою R=R1*R2/(R1-R2)

Запитання 13

Три резистори з опорами R1 = 20 Ом, R2 = 13 Ом і R= 17 Ом з'єднані послідовно. Яким буде значення опору на всій ділянці?

варіанти відповідей

20 Ом

30 Ом

40 Ом

50 Ом

60 Ом

Запитання 14

Ділянка кола містить два послідовно з’єднаних резистори з опором 2 Ом кожен. Який опір ділянки? Яку напругу подано на ділянку, якщо сила струму в ній 0,5 А? Якою є напруга на кожному резисторі?

варіанти відповідей

R = 2 Ом, U = 4 В, U1 = 1 В, U= 1 В

R = 4 Ом, U = 2 В, U1 = 1 В, U2 = 1 В

R = 2 Ом, U = 2 В, U1 = 4 В, U2 = 5 В

R = 4 Ом, U = 4 В, U= 2 В, U= 2 В

Запитання 15

Провідники з опорами R1 = 30 Ом і R2 = 15 Ом під'єднані в коло послідовно до джерела живлення. Порівняйте значення сили струму в цих провідниках.

варіанти відповідей

значення сили струму на Rбуде більшим


значення сили струму на R2 буде більшим


значення сили струму не залежать від опору

значення сили струму будуть однаковими

Запитання 16

Два резистора опорами 15 і 30 Ом з'єднані послідовно. Сила струму в колі дорівнює 0,4 А. Напруга на цій ділянкі кола дорівнює:

варіанти відповідей

112 В

18 В

45 В

120 В

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест