Постмодернізм

Додано: 13 квітня
Предмет: Зарубіжна література, 11 клас
Тест виконано: 85 разів
12 запитань
Запитання 1

Як буквально перекладається термін «постмодернізм»?

варіанти відповідей

після модернізму

поза модернізмом

нова мода

криза

Запитання 2

Хто у творах постмодерну володіє правом на істину, монополією на знання про цей світ? 

варіанти відповідей

ніхто

письменник

читач

Бог

діти

Запитання 3

Основними естетичними категоріями для постмодерністів є ...

варіанти відповідей

впорядкованість, ідейність, почуття

фрагментарність, неоднозначність, непослідовність, руйнування стандартів

цілісність, послідовність, алюзія, матафоричність

фантастика, іронія, дотримання канонів

Запитання 4

Ознаки постмодерністського твору

варіанти відповідей

Романтизм

Інтертекстуальність

"гра"

Цитата, метатекст

Гіперреальність

Імажинізм

Ефект "відчуження"

"Магічний" реалізм

Запитання 5

Коли, на думку митців постмодерну, людина є Людиною?

варіанти відповідей

коли вміє створити обереги

коли постійно мислить

коли позбудеться зв’язку з минулим

коли вірить у світле майбутнє

Запитання 6

Якими, як правило, є герої творів постмодерну

варіанти відповідей

романтики

сильні особистості

люди, які знають історію світу

емоційно вразливі

люди на перехресті, які переосмислюють власне життя без вибору та мети

реалісти

Запитання 7

Світовий прогрес др. пол ХХ ст зумовлений бурхливим розвитком науки і техніки, що, звичайно, знайшло відображення в літературі. Відмічається тенденція до інтелектуалізації літератури, яка виявляється у:

варіанти відповідей

посиленні уваги до складних філософських проблем

відображення дружби і кохання як рушійної сили у розвитку духовності

схильності персонажів, ліричного героя до розумових рефлексій, самоаналізу, самотності, відокремленості

противоборстві ідей і понять

Запитання 8

Якими є стосунки поміж автором і текстом, автором та його персонажами у постмодерних творах?

варіанти відповідей

автор відкрито висловлює власну думку

автор відчуває залежність від свого твору

сюжет тексту мусить мати хронікальну побудову

головне - творча воля автора

головне - творча воля читача

Запитання 9

Постмодернізм - це складний і багатомірний рух сучасної думки, її своєрідна реакція на зміни у світовій цивілізації.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 10

Побудова твору з цитат з інших текстів називається...

варіанти відповідей

колаж

інтертекстуальність

пастиш

Запитання 11

Представник напряму постмодернізму...

варіанти відповідей

Милорад Павич

Ежен Йонеско

Семюель Беккет

Запитання 12

Характерними прикметами абсурдистського мистецтва у вчинках персонажів стали...

варіанти відповідей

раціоналізм

логічність

алогізм та ірраціоналізм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест