Постмодернізм. Поезія кінця ХХ – початку ХХІ ст. (творчість І. Римарука, В. Герасим’юка, Ю. Андруховича, Ю. Іздрика, М. Матіос, С. Жадана)

24 запитання
Запитання 1

Слово "постмодернізм" в перекладі означає… 

варіанти відповідей

Після модернізму

Вираження

Враження

Запитання 2

Укажіть риси літератури постмодернізму.

варіанти відповідей

Іронія і ревізія як форми руйнування, деконструкції; відмова від канонів –

авторитетів

Інтертекстуальність (відсилання до інших літературних текстів, діалог із ними)

Головна увага зосереджується на дослідженні внутрішнього світу людини

Змішування стилів і жанрів; стирання межі між вигаданим і реальним; між

високим і низьким

Зовнішні події (також і соціальні) відступають на задній план


Запитання 3

Назвіть поетичні групи, створені в кінці ХХ ст. 

варіанти відповідей

«Бу-Ба-Бу» 

«ВАПЛІТЕ»

«Лу-Го-Сад»

«Пропала грамота»

«Плуг»

Запитання 4

Як називається угруповання, створене у Харкові 1991 року, куди в юності входив Сергій Жадан?

варіанти відповідей

«Червона фіра»

«Бу-Ба-Бу» 

«Лу-Го-Сад»

«Пропала грамота»

Запитання 5

Назвіть особливості творчості українських поетів 1990–2000-х років? 

варіанти відповідей

Служіння ідеалам трудового народу

Використання мультимедіа та перформансів

Розвиток демократичного напряму 

Запитання 6

До якого виду лірики належить вірш «Чоловічий танець» В. Герасим’юка?

варіанти відповідей

Громадянська 

Інтимна

Філософська

Запитання 7

Визначте ідею поезії «Чоловічий танець» В. Герасим’юка.


варіанти відповідей

Возвеличення чоловічої сили, чоловічого духу та єдності, дружби, взаємоєдності

Українська культура переплітається зі світовою, але треба залишатися самим собою

Покликання й призначення людини на землі

Запитання 8

Визначте римування поезії «Чоловічий танець» В. Герасим’юка.


варіанти відповідей

Перехресне

Кільцеве

Верлібр

Запитання 9

Який художній засіб вжито у словосполученнях «коло тяжко рветься», «мертво стиснувши долоні інших»; «випасти з грішного світу»?


варіанти відповідей

Метафору

Порівняння

Оксиморон

Синекдоха

Запитання 10

Риси якого літературного жанру має поезія Ю. Андруховича «Астролог»?

 

варіанти відповідей

Поеми

Балади

Думи

Запитання 11

Який засіб комічного вжито в поезії Ю. Андруховича «Астролог»?

  

варіанти відповідей

Іронію

Сатиру

Сарказм

Запитання 12

Як спудей називає власні витівки («Пісня мандрівного спудея» Ю. Андруховича)?

  

варіанти відповідей

Соколята

Чортенята

Сатанята

Запитання 13

Назвіть особливості поезіїї Ю. Андруховича «Козак Ямайка».

варіанти відповідей

Відсутність розділових знаків

Усі слова написано з маленької літери

Усі слова написано з великої літери

Запитання 14

Визначте головну думку вірша «Козак Ямайка» Ю. Андруховича.

варіанти відповідей

Возвеличення чоловічої сили, чоловічого духу та єдності, дружби, взаємоєдності

Покликання й призначення людини на землі

Українська культура переплітається зі світовою, але треба залишатися самим собою

Запитання 15

Словами чийого героя говорить Пірат Дік?

варіанти відповідей

Шекспіра

Франка

Шевченка

Запитання 16

Що символізує образ вишиванки в поезії Ю. Іздрика «Вишиванка»?

  

варіанти відповідей

Щастя

Долю

Світ

Запитання 17

У вірші Ю. Іздрика «Вишиванка» життєва дорога кожної людини асоціюється з …


варіанти відповідей

Плутаниною вузлів

Тонкою павутиною

Заплетеними сітями

Запитання 18

Читач вважає, що розмова з Богом ліричного героя у критичній ситуації (вірш «Молитва» Ю. Іздрика) …

 

варіанти відповідей

Допомагає людині вибратися з пекельних обставин

Допомагає досягнути поставленої мети

Допомагає стати впевненим у собі

Запитання 19

Визначте ідею вірша І. Римарука «Обнови».


варіанти відповідей

Возвеличення чоловічої сили, чоловічого духу та єдності, дружби, взаємоєдності

Покликання й призначення людини на землі

Українська культура переплітається зі світовою, але треба залишатися самим собою

Запитання 20

Який художній засіб вжито в рядках «молодiй душе // радiй обновам …»


варіанти відповідей

Метонімія

Синекдоха

Риторичне звертання

Запитання 21

Про які три ймовірні життєві перспективи жінки йдеться у циклі «Триєдина перспектива» Марії Матіос? 

 

варіанти відповідей

Самотність, суспільний осуд, самодостатність

Самотність, самовдосконалення, самодостатність

Суспільний осуд, самодостатність, самоосвіту

Запитання 22

Зі скількох автономних поезій складається цикл «Прості вірші» Марії Матіос?

варіанти відповідей

3

5

6

8

Запитання 23

Що символізує образність поезії С. Жадана «Музика, очерет…», пов’язана з небом, висотою?

  

варіанти відповідей

Юнацький романтизм і недосяжність ідеалу

Силу кохання

Велич намірів

Запитання 24

З чим асоціюється образ висоти у вірші С. Жадана «Музика, очерет…»?


варіанти відповідей

Коханням

Чистотою взаємин, безкорисливих почуттів і щирих намірів

Самовдосконаленням

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест