Діагностування

16 запитань
Запитання 1

Яку назву має розділ біології, що вивчає рослини: їх будову, особливості життєдіяльності, розмноження, хвороби тощо?

варіанти відповідей

зоологія

ботаніка

анатомія

біохімія

Запитання 2

На якому з основних рівнів організації живого досліджується їх вплив на живі організми?

варіанти відповідей

популяційно-видовому

екосистемному

молекулярному

біосферному

Запитання 3

Позначте об"єкти, які розглядають на організмовому рівні організації життя.

варіанти відповідей

слон

серце

ДНК

інфузорія - туфелька

саванна

Запитання 4

Назвіть науку, що вивчає особливості функціонування живих організмів?

варіанти відповідей

ботаніка

етологія

анатомія

фізіологія

Запитання 5

Організми зі схожою будовою, походженням, генетичними особливостями, здатні давати плідних нащадків після схрещування між собою тощо утворюють:

варіанти відповідей

клас

тип

вид

популяцію

Запитання 6

На якому рівні організації живого розглядають органелу мітохондрію?

варіанти відповідей

клітинному

тканинному

молекулярному

екосистемному

Запитання 7

Група представників особин одного виду, що проживають на певній території називають

варіанти відповідей

популяція

вид

клас

ареал

Запитання 8

Вкажіть організми, які одночасно можна розглядати на клітинному й на організмовому рівні організації живого?

варіанти відповідей

інфузорія - туфелька

сонечко семикрапкове

хламідомонада

амеба протей

кіт лісовий

Запитання 9

Наука про класифікацію організмів, поділ їх на групи має назву:

варіанти відповідей

ембріологія

екологія

селекція

систематика

Запитання 10

Наука про історичний розвиток організмів має назву:

варіанти відповідей

ембріологія

еволюційне вчення

селекція

систематика

Запитання 11

Наука, що вивчає гриби, має назву:

варіанти відповідей

ентомологія

іхтіологія

мікологія

антропологія

Запитання 12

На якому рівні організації живого розглядають яблуко, серце та печінку?

варіанти відповідей

молекулярному

клітинному

організмовому

екосистемному

Запитання 13

Яки метод біологічних досліджень передбачає проведення проби на антибіотики, коли на поживне середовище, де ростуть колонії бактерій, встановлено диски з різними видами антибіотиків з метою виявити такі, що пригнічуватимуть ріст бактерій?

варіанти відповідей

моделювання

моніторинг

експериментальний метод

описово - порівняльний метод

Запитання 14

Назвіть організм, що не має клітинної будови.

варіанти відповідей

людина

інфузорія - туфелька

вірус

жираф

Запитання 15

Антропологія це - ...

варіанти відповідей

наука, що вивчає тварин

наука, що вивчає комах

хімічні процеси в живих організмах

наука, що вивчає людину, як біологічний вид

Наука, що вивчає зародковий розвиток організмів

Запитання 16

Ентомологія це - ...

варіанти відповідей

 наука, що вивчає тварин
 наука, що вивчає комах

  хімічні процеси в живих організмах наука, що вивчає людину, як біологічний вид наука, що вивчає зародковий розвиток організмів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест