Тест № 9. Геометрія 7. Повторення. Трикутники.Ознаки рівності трикутників.

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 2 рази
20 запитань
Запитання 1

Відомо, що ΔMNK=ΔPRS. Укажіть пару рівних сторін цих трикутників.

варіанти відповідей
Запитання 2

У рівнобедреному трикутнику АВС ВС − основа, АD − медіана. Знайдіть кут ВАС, якщо ∠ВАD=30°.

варіанти відповідей

15°

30°

60°

90°

Запитання 3

Визначте, за якими елементами два трикутники, зображені на рисунку, рівні.

варіанти відповідей

За двома сторонами і кутом між ними

За стороною та двома прилеглими кутами

За трьома сторонами

Визначити неможливо

Запитання 4

Якщо ∠DEM=∠MEF, то EM...

варіанти відповідей

бісектриса трикутника

висота трикутника

медіана трикутника

основа трикутника

бічна сторона трикутника

Запитання 5

Якщо ∠EMF=90°, то EM...

варіанти відповідей

бісектриса трикутника

висота трикутника

медіана трикутника

основа трикутника

бічна сторона трикутника

Запитання 6

Трикутники КРЕ і АВС рівні. РЕ=10см, ∠Е=80°. Яку сторону і який кут трикутника АВС можна знайти за цими даними?

варіанти відповідей

АВ

ВС

АС

∠А

∠В

∠С

Запитання 7

У трикутнику DEF сторони DE і EF рівні, а EL − медіана. За якою ознакою рівні трикутники DEL і FEL?

варіанти відповідей

За двома сторонами і кутом між ними

За стороною і прилеглими кутами

За трьома сторонами

визначити неможливо

Запитання 8

Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 100 см, а його основа на 26 см менша від бічної сторони.


Розв'язок даного завдання надіслати вчителю (в цьому випадку бали будуть зараховані)

варіанти відповідей

40 см, 20 см, 20 см

30 см, 30 см, 50 см

42 см, 42 см, 16 см

50см, 50 см, 30см

Запитання 9

Відрізки АD і ВС перетинаються в точці О, причому ВО=СО, АО=DО. Знайдіть кут АDС і довжину відрізка СD, якщо ∠ВАD=40° і АВ=20 см.


Розв'язок даного завдання надіслати вчителю (в цьому випадку бали будуть зараховані)

варіанти відповідей

∠АDС=80°

∠АDС=40°

∠АDС=100°

СD=10 см

СD=20 см

СD=40 см

Запитання 10

Довести рівність трикутників. За якою ознакою трикутники рівні?


Розв'язок даного завдання надіслати вчителю (в цьому випадку бали будуть зараховані)

варіанти відповідей

за першою ознакою

за другою ознакою

за третьою ознакою

неможлива встановити

Запитання 11

Два кути трикутника дорівнюють 30° і 80°. Чому дорівнює величина третього кута?

варіанти відповідей

110°

10°

60°

70°

Запитання 12

Один з гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 65°. Чому дорівнює величина другого гострого кута?

варіанти відповідей

65°

25°

35°

90°

Запитання 13

У трикутниках ABC і MNK AB=MN, ∠A=∠M, ∠B=∠N. За якою ознакою можна довести рівність цих трикутників?

варіанти відповідей

За другою

За третьою

Довести неможна

За першою

Запитання 14

У трикутниках ABC і A₁B₁C₁ AB=A₁B₁, BC=B₁C₁. Укажіть рівність, яку слід додати, щоб дані трикутники були рівними за третьою ознакою рівності трикутникі

варіанти відповідей

∠A=∠A₁

∠B=∠B₁

∠C=∠C₁

AC=A₁C₁

Запитання 15

У прямокутному трикутнику один з кутів трикутника дорівнює 35⁰. Чому дорівнюють два інші кути?

варіанти відповідей

35⁰ і 90⁰

55⁰ і 90⁰

45⁰ і 90⁰

30⁰ і 90⁰

Запитання 16

Як називається відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони?

варіанти відповідей

бісектриса

медіана

висота

основа

Запитання 17

Три кути трикутника можуть дорівнювати ...

варіанти відповідей

15°, 18°, 146°

65°, 63°, 52°

20°, 38°, 124°

35°, 35°, 100°

Запитання 18

Як називається сторона трикутника, що лежить навпроти прямого кута?

варіанти відповідей

гіпотенуза

катет

медіана

основа

Запитання 19

Кути трикутника дорівнюють 35°, 42° і 103° . Як називається такий трикутник?

варіанти відповідей

гострокутний

тупокутний

прямокутний

єгипетський

Запитання 20

У рівнобедреному трикутнику АВС з основою АС проведено медіану ВМ. Знайдіть периметр трикутника АВС, якщо ВМ=6см, а периметр трикутника ВМС =24см.


Розв'язок даного завдання надіслати вчителю (в цьому випадку бали будуть зараховані)

варіанти відповідей

48 см

42 см

34 см

36 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест