Повторення вивченого у 5 класі

Додано: 16 червня
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 100 разів
75 запитань
Запитання 1

Пряма мова завжди :

варіанти відповідей

Виділяється комами

Пишеться в лапках

Пишеться лише на початку речення

Стоїть після слів автора

Запитання 2

Вкажіть речення з прямою мовою ( розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Вчителька запитала учнів, чи всі готові до уроку.

Мамо, прийшла вже весна,- сказала маленька пташка.

Діти одноголосно закричали, що люблять морозиво.

У лісі ростуть різні дерева дуби, ялини, клени, сосни.

Запитання 3

Діалог це -

варіанти відповідей

Передане дослівно чуже висловлювання

Слова, що вносять додаткову інформацію в речення.

Слова, з якими звертаються до іншої особи.

Розмова двох осіб.

Запитання 4

Вкажіть речення з непрямою мовою

варіанти відповідей

Люди кажуть, що весна цього року пізня.

Бути відмінником - це гордість.

- Весно красна! Прийди швидко. Прийди.

Ліси, поля, луги - це все наша Батьківщина.

Запитання 5

Вкажіть речення з діалогом

варіанти відповідей

Мама попросила сина: " Допоможи мені з прибиранням:

Діти попросили маму. щоб вона купила їм морозиво.

- Привіт, сестричко!

- Привіт!

"Без труда нема добра",- вчить народне прислів'я.

Запитання 6

У якому реченні правильно розставлено розділові знаки при прямій мові?

варіанти відповідей

а)Ярославна подумала «Ніщо так не красить людину, як натхнення».

б)Мудрець наполягав: «Краще слухати, ніж говорити».

в)І тихо-тихесенько я промовляла: Сон літньої ночі, мені тебе жаль

г)Струна бринить лагідною луною «Я тут, я завжди тут, я все з тобою!»

Запитання 7

У якому реченні припущено помилки у вживанні розділових знаків при прямій мові, після якої стоять слова автора?

варіанти відповідей

а)«Васильку, а йди сюди» — гукнув з подвір’я батько.

б)«Голубчику, рятуй!» — тут простогнала Щука.

в)«Чого ти журишся?» — вона спитала тихо.

г)«Ніщо так не красить людину, як натхнення», — подумала Ярославна.

Запитання 8

Який розділовий знак виноситься за лапки у кінці прямої мови?

варіанти відповідей

а)крапка

б)знак оклику

в)знак питання

г)кома

Запитання 9

Вкажіть схему, яка відповідає реченню : 

Та не гавкай хоч ти мені жалівся дід

варіанти відповідей

А: “П?”

"П,"-а.

“П?” – а.


Запитання 10

Точно відтворене висловлювання певної особи, передане від її імені – це:

варіанти відповідей

діалог

пряма мова

інтонація

слова автора

Запитання 11

Як правильно оформити діалог?

варіанти відповідей

кожну репліку пишемо з нового рядка, перед нею ставимо тире.

кожну репліку пишемо з нового рядка, перед нею ставимо тире; якщо є слова автора, ставимо такі ж розділові знаки, як і при прямій мові.

 

кожну репліку пишемо з нового рядка, перед нею ставимо тире; якщо є слова автора, ставимо такі ж розділові знаки, як і при прямій мові, але без лапок.

Запитання 12

У прислівниках добре, мовчки, навесні підкреслено?

варіанти відповідей

закінчення

суфікс

префікс

Запитання 13

Правильно закінчи подане речення.

Речення – це …

варіанти відповідей

слово або група слів, які виражають закінчену думку;

група слів або словосполучень;

набір слів, які не зв'язані між собою за змістом;

Запитання 14

Правильно закінчи подане речення.

Підмет і присудок – це …

варіанти відповідей

однорідні члени речення;

другорядні члени речення;

головні члени речення;

Запитання 15

Частина слова перед коренем називається...

варіанти відповідей

суфікс

префікс

закінчення

Запитання 16

Обери речення, в якому є звертання.

варіанти відповідей

На, Ласочко, це ти спіймала!

Так вони і потоваришували.

Арсен дуже любив рибалити

Запитання 17

Визнач головні члени речення.

Природа щедро обдарувала нашу місцевість.

варіанти відповідей

Обдарувала місцевість

Щедро обдарувала

Природа обдарувала

Запитання 18

Обери речення з однорідними членами речення.

варіанти відповідей

 Сьогодні яскраво світить сонце.

Надворі пішов сильний дощ, тому Арсен залишився вдома.

Арсен зустрів Ласочку, їжака, собаку.

Діти ходять до школи кожен день, крім вихідних.

Запитання 19

Які члени речення відповідають на одне й те ж питання, поставлене від одного й того ж слова в реченні?

варіанти відповідей

головні члени

другорядні члени

однорідні члени

Запитання 20

Однорідні члени речення є в такому реченні:

варіанти відповідей

У житті важливо мати захоплення.

Необхідно себе шукати.

Любов і турбота важливі в стосунках.

Справжня дружба приносить щастя.

Запитання 21

Кома між однорідними членами речення ставиться, якщо вони

Визначте 3 правильні відповіді.

варіанти відповідей

не з’єднані сполучниками

з’єднані сполучниками а, але, та (у значенні але)

стосуються різних слів у реченні

з’єднані повторюваними сполучниками і, й, та (у значенні і)

поєднані неповторюваним сполучником і, й, та (у значенні і)

Запитання 22

Знайдіть усі складні речення.

варіанти відповідей

Пахне чебрецем і м'ятою в бабусиній хаті.

Лугова ромашко, ти така тендітна й красива.

З-під снігу вигулькнув пролісок, верболіз уже зацвів.

 Лісові дзвоники рясно зацвіли на галявині.

У житі розцвіли васильки, і все навколо засиніло.

Запитання 23

Знайдіть складне речення, частини якого з'єднані безсполучниковим зв'язком (між ними немає сполучника).

варіанти відповідей

Вільний і щасливий степ розлігся довкруг, а високо в небі літає

самотній шуліка.

Вітер з моря море розгойдав, хвилями здійнялися простори.

Струмок дзюрчить, і роса блищить, і вогнище палає, і ліс гілками верховіть у небесах витає.

Біля саду росте велика липа, на якій змостили собі гніздо лелеки.

Запитання 24

Що таке складне речення?

варіанти відповідей

 речення з кількома підметами та присудками

 речення з кількома граматичними основами

речення з кількома словосполученнями

 речення з кількома закінченими думками

Запитання 25

Правильно розставлено розділові знаки в реченні:

варіанти відповідей

До речі, ми завтра їдемо на екскурсію.

У вас може, є щось цікаве почитати?

Сьогодні все падає з рук як, навмисне.

Українська мова безсумнівно, необхідна в усіх сферах життя.

Запитання 26

Не є вставними словами:

Визначте 3 правильні відповіді.

варіанти відповідей

можливо

майже

особливо

навіть

по-моєму

Запитання 27

Вставні слова вживаються в реченнях для

варіанти відповідей

вираження ставлення мовця до сказаного

завершення думки

вираження основної думки речення

ускладнення

Запитання 28

З обох боків звертання виділяється комами в реченні (розділові знаки пропущено):

варіанти відповідей

Марійко ти хочеш бути письменницею?

Так хочеться зробити тебе кращою моя країно.

Нехай тобі моя доню насниться дивовижний світ Задзеркалля.

Нам усім потрібно шукати спільну мову друзі.

Запитання 29

Поширене звертання є в реченні (розділові знаки пропущено):

варіанти відповідей


Офіціанте, підійдіть, будь ласка.

Ти не уявляєш, який це був чудовий день!

Привіт тобі, яскраве сонце!

Не сумуй, зіронько!

Запитання 30

Звертання вживається в

варіанти відповідей

родовому відмінку

кличному відмінку

орудному відмінку

будь-якому відмінку

Запитання 31

Спільнокореневими є всі слова рядка

варіанти відповідей

село, села, селом, (у) селі

дорога, доріжка, дорогий, подорожчати

коса, косий, косинець, косити

мороз, морозиво, морозець, заморожений

Запитання 32

Суфікс мають усі слова рядка


варіанти відповідей

тигр, лісок, пташка, доля

садок, калинка, їжачок, криничка

мама, пічка, дім, донечка

приліт, захід, місяць, трава

Запитання 33

Літеру е треба писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

малес…нька д…тина

віт…р ш…лестить

в…личезний п…ріг


з…лена ц…буля

Запитання 34

Літера с пишеться в префіксах в усіх словах рядка

варіанти відповідей

…питати, …хопити, …казати, …фотографувати

…летіти, …мести, …топтати, …горнути


…хрестити, …повістити, …качати, …вузити


…молотити, …робити, …худнути, …клеїти

Запитання 35

Спрощення приголосних на письмі відбувається у виділеному слові рядка

варіанти відповідей

кіс…лява риба

чес…не слово


пес…ливий голос


студен…ський квиток

Запитання 36

Правил чергування у – в дотримано у рядку


варіанти відповідей

пішов в театр

плавала у океані


жила в Італії


працював у Угорщині

Запитання 37

Зазначте речення з прямою мовою

варіанти відповідей

Він правді дивився у вічі.

За словами філософа Платона думки керують світом

Ти моє щастя шепотіла мати синові.

На сизих луках скошено траву.

Запитання 38

Однорідні члени речення є в реченні

варіанти відповідей

Повітря склом виблискує ламким, і тиша ніжно дзвонить над полями

Дзвенить у зорях небо чисте, палає синім льодом шлях.

Десь там матуся в обіймах утоми виходить зустрічать мене на шлях

Схилились вишні в розпачі німім і ронять цвіт весільний у калюжу.

Запитання 39

Звертання є в реченні

варіанти відповідей

Я пригорнусь до тебе піснею і яворами, золотими крильми пшениці, тінявими ярами

Хтось, може, винен перед ними

Намалюй, зимова нічко, білосніжні сни.

Настали осінні, тихі та смутні дні, коли сонце світить і не гріє

Запитання 40

Чуже мовлення, передане дослівно, без змін - це

варіанти відповідей

Текст

Пряма мова

Непряма мова

Розповідь

Запитання 41

Вкажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки: 

варіанти відповідей

«Як гарно»! – сказала сестра

На плакаті написано: «Дружіть з книгою!»

« Я піду на річку ловити рибу» - сказав Олег

Запитання 42

Апостроф на місці обох пропусків треба писати у всіх словах 

варіанти відповідей

з…їсти м…ясо


прис…вятити сім…ї

рел…єф міжгір…я

сер…йозний об…єкт


Запитання 43

Знак м’якшення на місці пропусків треба писати у всіх словах 

варіанти відповідей

памороз…, пісен…ка, стежин…ці

л…лється, брун…ці, калинон…ка

хустин…ці, Малан…чин, камін…чик

люд…ми, нен…чин, поглян…те

Запитання 44

В якому словнику можна перевірити орфограму слова

варіанти відповідей

тлумачний

орфографічний

орфоепічний

Запитання 45

Чи можна замінити префікс пре словом дуже?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 46

Виберіть рядок у якому всі слова пишуться з ьо

варіанти відповідей

Л..тчик, л..н, бо..вий

л..дяний, пол..вий, трет..го

ма..р, сер..зний, ран..го

Запитання 47

Звук дж-є

варіанти відповідей

шиплячим

губним

твердим

Запитання 48

виберіть рядок в якому всі літери є голосними

варіанти відповідей

а, е, и.

а, и, е, і

а, и, е, і, о, у, ю

а, и, е, і, о, у

Запитання 49

Звук це-

варіанти відповідей

найменша одиниця мови та мовлення

найбільша одиниця мови

Запитання 50

Розділ мовознавства, що вивчає правила написання слів, - це

варіанти відповідей

фонетика

графіка

орфоепія

орфографія

Запитання 51

Визначте рядок, у якому всі слова мають тільки відкриті склади

варіанти відповідей

аналіз, щока, поняття, випадок

рідко, повний, зачіска, соя

тріщина, ткаля, почуття

казка, вільха, вітаю

Запитання 52

Визначте рядок, де букви я, ю, є позначають два звуки

варіанти відповідей

кузня, юрба, синє, рюкзак

єнот, смієшся, ягода, юний

єдність, взуття, тюлень, ялинка

синява, грає, юрта, кювет

Запитання 53

Назвіть букви, які завжди призначають 2 звуки

варіанти відповідей

я, ю

ї, щ

ю, ї

дж, щ

Запитання 54

По два корені мають усі слова кожного рядка, окрім

варіанти відповідей

землекоп, загальноосвітній

машинобудівний, молоковоз

листопад, передплужник

картоплесаджалка, народовладдя

Запитання 55

Правильно записані всі слова в рядку

варіанти відповідей

шістнадцять, спросоння, у школі

областний, хворостняк, створити

бородьба, в океані, носиться

курьйозний, пестливий, скривдити

Запитання 56

У якому рядку всі слова записані правильно фонетичною транскрипцією

варіанти відповідей

[борот'ба], [зжати], [с:адити]

[флес'ц'і], [книз'ц'і], [лехкий]

[вижгород], [танц'і], [пишут'с'а]

[важко], [казка], [молот'ба]

Запитання 57

В усіх словах рядка треба писати букву е

варіанти відповідей

ст...повий, майст...р, тр...вога, л...лека

в...дмідь, зуп...нка, бр...ніти, м...лодія

вос...ни, в...шневий, ст...бло, ст...лити

в...сло, ч...решня, тижд...нь, дал...чінь

Запитання 58

Визначте рядок, у словах якого звуків більше, ніж букв

варіанти відповідей

щітка, яма, їжак, шия

узлісся, сталь, земля, бджола

дошка, саджу, вільний, буря

пісня, гайок, палець, ящик

Запитання 59

Оберіть рядки, в яких слова написані правильно.

варіанти відповідей

хижак

чисто

кислий

Китай

гігиєна

гиркий

килограм

чісельний

Запитання 60

Оберіть рядки, в яких слова написані правильно.

варіанти відповідей

щирий

шипшина

кипарис

ківі

чемалий

щіт

шіна

вичірній

Запитання 61

Оберіть слова, в яких букви я,ю,є,ї позначають 2 звуки.

варіанти відповідей

рілля

м' ята

ясен

єдність

дбаєш

мільярд

об'єкт

кулінарія

Запитання 62

Оберіть рядки, в яких букви я,ю,є.ї позначають один звук.

варіанти відповідей

лякати

любити

сіяти

яблуко

уїдливий

їхати

пісня

синє

Запитання 63

Оберіть рядки, в яких правильно поділені слова для переносу.

варіанти відповідей

дзер-кало

а-лфавіт

со-м

ра-йон

лю-бити

люби-ти

ска-йп

ть-мяний

Запитання 64

Виділена буква позначає твердий звук у кожному слові рядка

варіанти відповідей

щирий, емблема

морський, природа

любити, гучний

теніс, корінь

Запитання 65

Усі приголосні дзвінкі в обох словах рядка

варіанти відповідей

файл, зуб

дуб, ґедзь

база,скайп

дощ, джаз

Запитання 66

Виділена буква позначає один звук у слові

варіанти відповідей

пощастити

їстівний

в'ється

людний

Запитання 67

Деякі слова можуть мати подвійний наголос.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 68

Оберіть тільки глухі звуки.

варіанти відповідей

б, п, т, ш

т, с, ц, ф

ч, к, ф, к

з, с, ф,х

Запитання 69

Оберіть тільки дзвінкі приголосні.

варіанти відповідей

б,д,з,с

з, ж, г, д

п, д, ж, з

д, з, б, дж

Запитання 70

Оберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

Щоб передати на письмі звучання слова, користуються звуковою транскрипцією.

Запис транскрипції беремо в круглі дужки.

Кожен звук позначаємо окремою буквою.

В транскрипції використовуємо всі букви.

Довгі звуки позначаємо двокрапкою.

Запитання 71

Оберіть правильні твердження.

варіанти відповідей

Звук-це найменша одиниця мови та мовлення.

За допомогою звуків не можна розрізняти слова та групи слів.

Голосні бувають наголошені і ненаголошені.

Звуки, в основі яких лежить шум або шум з голосом, називають голосними.

Запитання 72

Орфографія-...

варіанти відповідей

розділ мовознавства, що вивчає правила написання слів.

розділ мовознавства, що вивчає систему умовних знаків для передачі звуків на письмі.

розділ мовознавства, що вивчає правила літературної вимови.

розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови.

Запитання 73

Орфоепія-...

варіанти відповідей

розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови.

розділ мовознавства, що вивчає систему умовних знаків для передачі звуків на письмі.

розділ мовознавства, що вивчає правила написання слів.

розділ мовознавства, що вивчає правила літературної вимови.

Запитання 74

Графіка- це...

варіанти відповідей

розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови.

розділ мовознавства, що вивчає правила літературної вимови.

розділ мовознавства, що вивчає правила написання слів.

розділ мовознавства, що вивчає систему умовних знаків для передачі звуків на письмі.

Запитання 75

Фонетика- це...

варіанти відповідей

розділ мовознавства, що вивчає систему умовних знаків для передачі їх на письмі.

розділ мовознавства, що вивчає правила літературної вимови.

розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови.

розділ мовознавства, що вивчає правила написання слів.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест