24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Повторення за рік

Додано: 13 травня
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 454 рази
45 запитань
Запитання 1

Одиниця вимірювання температури 

варіанти відповідей

Ват

Паскаль

 Градус Цельсія

Джоуль

Запитання 2

Воду у відкритій каструлі нагрівають на плиті ...

варіанти відповідей

вода випаровується за будь-якої температури

з ростом температури швидкість випаровування зменшується

якщо каструлю накрити кришкою, то швидкість випаровування збільшиться

під час кипіння води її температура підвищується

Запитання 3

продовжить речення: Кристалізація -

варіанти відповідей

перехід від твердого стану в рідкий

перехід від рідкого в газоподібний

перехід від рідкого стану в твердий

перехід від газоподібного стану в рідкий

Запитання 4

Зміну температури обчислюють за формулою

варіанти відповідей

с=Q/mΔt

Q=mΔtc

Δt=Q/cm

Запитання 5

Питому теплоємність речовини можна знайти у підручнику... 

варіанти відповідей

на с.229

на с.249

Запитання 6

в якому агрегатному стані знаходиться сталь при температурі 1500 0С

варіанти відповідей

рідкий

газоподібний

твердий

плазма

Запитання 7

Під час замерзання води:

варіанти відповідей

збільшується середня швидкість теплового руху її молекул

виникають кристалічні гратки

зменшується середня швидкість теплового руху молекул

руйнуються кристалічні гратки

Запитання 8

Самостійний газовий розряд підтримується за рахунок ... 

варіанти відповідей

ударної йонізації 

емісії електронів з поверхні катода

рекомбінації заряджених частинок

Запитання 9

ми спостерігаємо спочатку блискавку, а лише потім чуємо грім тому, що:

варіанти відповідей

Швидкість світла більша за швидкість звуку

Швидкість звуку більша за швидкість світла

Запитання 10

Який це вид газового розряду? Слабке фіолетове світіння у вигляді корони. Утворюється у сильному електричному полі біля гострих виступів предметів.

варіанти відповідей

Іскровий

Коронний

Тліючий

Запитання 11

Процес одержання за допомогою електролізу точних копій рельєфних виробів називають

варіанти відповідей

Гальванопластикою

Гальваностегією

Рафінуванням

Запитання 12

Якщо електроліт нагрівати, то його опір ...

варіанти відповідей

Зменшується

Збільшується

Не змінюється

Запитання 13

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів - це напрямлений рух ...

варіанти відповідей

вільних електронів і дірок

Вільних йоннів

Вільних дірок

Запитання 14

Деякі солі та оксиди металічних елементів розпадаються на йони внаслідок значного підвищення

варіанти відповідей

Температури

Тиску

Густини

Все правильно

Запитання 15

Електроліти - тверді або рідкі речовини, які мають ... провідність

варіанти відповідей

Йонну

Діркову

Електронну

Запитання 16

Опори резисторів однакові і дорівнюють 15 Ом. Визначте загальний опір ділянки кола.

варіанти відповідей

5 Ом

7.5 Ом

15 Ом

45 Ом

Запитання 17

Яка фізична величина залишається сталою (однаковою) для споживачів, з'єднаних паралельно?

варіанти відповідей

Напруга

Сила струму

Опір

Потужність

Запитання 18

Вкажіть рядок, у якому наведено лише діелектрики

варіанти відповідей

вода, ртуть, олія

 залізо, алюміній, магній

повітря, скло, водний розчин соляної кислоти

слюда, парафін, спирт

Запитання 19

Йони бувають

варіанти відповідей

+

-

+,-

нейтральні

Запитання 20

Чому в плавких запобіжниках не застосовуються дріт з тугоплавких металів? 

варіанти відповідей


Для збільшення потужності виробу

Щоб підвищити потужність виробу

Якщо сила струму раптом виявиться вищою за допустиму норму, дріт запобіжника повинен швидко розплавитися

Запитання 21

Опір металевого провідника із зростанням температури...

варіанти відповідей

зменшується

зростає

не змінюється

залежить від речовини

Запитання 22

Яку дію електричного струму описує закон Джоуля–Ленца?

варіанти відповідей

електромагнітну

світлову

механічну

теплову

Запитання 23

Три пари легких кульок підвішені на нитках. Однойменні заряди має пара під номером ...

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 24

Який з перерахованих прикладів можна віднести до прояву явища електризації?

варіанти відповідей

рух повітряних шарів атмосфери;

прилипання одягу до тіла при ходьбі;

натирання металевого стержня об тканину;

орієнтація (поворот) стрілки компаса поблизу провідника зі струмом.

притягання всіх тіл до Землі

Запитання 25

У якому випадку атом перетворюється на позитивний іон?

варіанти відповідей

втрачає один або кілька електронів

приєднує один або кілька електронів

приєднує один або кілька нейтронів

Запитання 26

Шерсть заряджається позитивно внаслідок тертя ебонітової палички об

неї. Це пояснюється тим, що


варіанти відповідей

електрони переходять з палички на шерсть


протони переходять з палички на шерсть

електрони переходять із шерсті на паличку

протони переходять із шерсті на паличку

Запитання 27

Газовий розряд, який відбувається тільки за наявності зовнішнього йонізатора - це ... 

варіанти відповідей

несамостійний   

   самодовільний

 самостійний

Запитання 28

У хімічному джерелі струму відбувається таке перетворення енергії 

варіанти відповідей

Внутрішня енергія перетворюється на хімічну

Хімічна енергія перетворюється на механічну

Механічна енергія перетворюється на електричну

Хімічна енергія перетворюється на електричну

Запитання 29

Які з рисунків можна віднести до прикладів паралельного з'днання провідників?

варіанти відповідей
Запитання 30

Як з'єднані споживачі електроенергії у вашій оселі?

варіанти відповідей

Паралельно

Послідовно

Хаотично

Запитання 31

У чому перевага паралельного з'єднання?


варіанти відповідей

Якщо один із провідників (споживачів) вийде з ладу, коло залишиться замкнутим і струм буде надалі проходити

Якщо один із провідників (споживачів) вийде з ладу, струм буде проходити через інші розгалуження кола.

Якщо один із провідників (споживачів) вийде з ладу, коло стає розімкнутим і струм зникає

Запитання 32

Формула для обчислення роботи електричного струму...

варіанти відповідей

m = kq

P = UI   

A = UIt   

Е=mс2

Запитання 33

Який вигляд має математичний запис закону Джоуля – Ленца?

варіанти відповідей

m = kq    

P = UI    

Q = I2Rt

A = UIt 

Запитання 34

Електрична піч споживає потужність 6 кВт при силі струму 50 А. Визначте напругу в мережі, яка живить електропіч.

варіанти відповідей

120 В

300 В

0,12 В

220 В

Запитання 35

На корпусі електродрилі розміщена наклейка з написом: «220 В, 0,88 кВт». Знайдіть силу струму, яку споживає електродриль в робочому стані коли ввімкнена в мережу. 

варіанти відповідей

4 А

2,5 А

250 А

40 А

Запитання 36

При паралельному з'єднанні провідників загальна сила струму в електричному колі дорівнює...

варіанти відповідей

сумі сил струмів.

добутку сил струмів.

різиці сил струмів.

0

Запитання 37

В яких одиницях вимірюють силу струму?

варіанти відповідей

Кл

А

В

Ом

Запитання 38

Опір металевого провідника залежить від

варіанти відповідей

довжини

площі поперечного перерізу

сили струму

температури

Запитання 39

сила позначається)

варіанти відповідей

P

D

G

F

Запитання 40

1 Вт дорівнює потужності, за якої протягом 1 с виконується робота 1 Дж


варіанти відповідей

так

ні

Запитання 41

1 Дж дорівнює механічній роботі, яку виконує сила 1 Н, переміщуючи тіло на 1 м у напрямку дії цієї сили: 1 Дж = 1 Н ·1 м

 

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 42

Час виконання роботи

варіанти відповідей

F

V

t

W

Запитання 43

Оиниці вимірювання роботи (А)

варіанти відповідей

Дж

Ватт

Ампер

Ом

Запитання 44

Найменший негативний заряд має 

варіанти відповідей

Нейтрон

Йон

Електрон

Протон

Запитання 45

Електричний струм - це

варіанти відповідей

тепловий безладний рух

впорядкований (напрямлений) рух заряджених частинок

впорядкований (напрямлений) рух незаряджених частинок

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест