18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Позначення м'якості приголосних на письмі

Додано: 12 січня
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 7 разів
12 запитань
Запитання 1

Якими не бувають приголосні звуки :

варіанти відповідей

твердими,

м'якими,

пом'якшеними,

твердішими ?

Запитання 2

Які приголосні звуки не мають пари м'яких:

варіанти відповідей

[д], [дз], [т] ;

[б], [ч], [ф] ;

[р], [л], [н] ;

[ц], [з], [с] ?

Запитання 3

Який приголосний завжди м'який :

варіанти відповідей

[с] ,

[ч] ,

[й] ,

[дз] ?

Запитання 4

Знайдіть фонетичну транскрипцію з помилкою:

варіанти відповідей

гідність - [ г᾿ í д н ′ і с′ т′] ,

тьохкати - [ т′ ó х к а т и ] ,

рілля - [ р′ і л′ á] ,

книжці - [ к н ú з′ ц′ і ] .

Запитання 5

У якому слові потрібно вставити й :

варіанти відповідей

л..одовик,

ма..онез,

с..омий,

бад..орість ?

Запитання 6

У якому слові потрібно вставити ь :

варіанти відповідей

ра..он,

з..омка,

л..одовик,

сер..озний ?

Запитання 7

У якому слові я позначає один звук :

варіанти відповідей

діяти,

ягідка,

бур'ян,

волосся ?

Запитання 8

У якому слові кількість букв і звуків однакова:

варіанти відповідей

щирість,

почуття,

емоція,

бджола ?

Запитання 9

У якому рядку є приголосний, що не має пари м'якого :

варіанти відповідей

[д], [т], [з] ;

[с], [дз], [дж] ;

[ц], [н], [р] ;

[л], [т], [з] ?

Запитання 10

У якому рядку нема м'яких приголосних звуків :

варіанти відповідей

щітка, гірко, бік;

степ, майонез, дощ ;

листя, щастя, сніг ;

пташина, дружба, стріха ?

Запитання 11

У якому рядку є пом'якшені приголосні звуки :

варіанти відповідей

роздоріжжя, цвіт, щітка ;

листя, український, радість ;

сьогодні, льодовик, тьохкати ;

гайок, майонез, войовничий ?

Запитання 12

У якому рядку слово неправильно розділено для переносу :

варіанти відповідей

зна-йо-мий, сьом-га, сьо-год-ні ;

зйом-ка, жит-тя, осін-ній ;

ба-дьо-рість, ран-ній, ра-йон ;

гід-ні-сть, віль-ний, при-слі-в'я ?

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест