Практична риторика 17 група

Додано: 23 листопада 2023
Предмет: Українська мова, 10 клас
13 запитань
Запитання 1

Риторика - це:

варіанти відповідей

відповідь, заперечення, зауваження одного із учасників діалогу

наука про правильну вимову та наголошення слів

наука і мистецтво переконувати співрозмовників

емоційне ствердження або заперечення якогось факту

Запитання 2

Тема виступу - це:

варіанти відповідей

основний шлях, завдяки якому через мовлення інформація доходить до слухача

тлумачення, інтерпретація подій та фактів

основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища та факти, що розглядаються у виступі

уміння оратора виступати без підготовки

Запитання 3

План лекції - це :

варіанти відповідей

повний письмовий виклад змісту виступу

слова та звороти, які означають поняття та явища певної галузі знання

узагальнювальні думки, що мають відточену мовну форму

послідовність тематичних частин виступу у вигляді переліку ключових понять та суджень

Запитання 4

Міжособистісне спілкування - це:

варіанти відповідей

комунікація між двома особами

мала мовна група осіб

20 і більше осіб

більше тисячі осіб

Запитання 5

Образність мовлення оратора - це:

варіанти відповідей

ясність, точність, логічна переконливість публічного виступу

наявність у виступі живих картин, які дають змогу не лише осмислити почуте, а й сприймати його всіма почуттями

уміння говорити ясно, без ускладнень

здатність ораторарозглядати конкретні факти і явища

Запитання 6

Емпатійне слухання - це:

варіанти відповідей

свідоме зусилля, прагнення якнайточніше зрозуміти зміст виступу

максимальна зосередженість на змісті почутого

активний аналіз нової інформації, бажання помітити суперечності

здатність поспівчувати, не критикуючи і не повчаючи

Запитання 7

Риторичний текст - це:

варіанти відповідей

адресований аудиторії текст

заздалегідь надрукований текст у пресі

прослуханий текст

заздалегідь не підготовлений текст

Запитання 8

Читання-перегляд - це:

варіанти відповідей

спрямування уваги на деталі й важливі моменти

перегляд змісту тексту, вибір окремих положень

найзагальніше знайомство зі змістом, з′ясування його теми, головної думки

швидкий перегляд тексту з метою пошуку факту, прізвищ

Запитання 9

Ефективність мовлення - це:

варіанти відповідей

вміння будувати висловлення

словниковий запас оратора

умови проголошення промови

досягнення промовцем поставлених цілей

Запитання 10

Дискусія - це:

варіанти відповідей

войовнича суперечка, що виникає в результаті протиборства

публічна, заздалегідь підготовлена суперечка на наукову чи суспільну теми

обговорення спірного питання, на які висловлюються протилежні точки зору

спосіб побудови переконувальної промови як співбесіди з аудиторією

Запитання 11

До якої форми красномовства належить наведений текст?

"Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим". (І. Франко "Присвята")

варіанти відповідей

парламентської

академічної

судової

церковно-богословської

Запитання 12

Кульмінація публічного виступу - це:

варіанти відповідей

частина виступу, спеціально відпрацьована оратором лексично, стилістично тощо

спосіб закінчення виступу, коли кожна наступна фраза емоційно підсилює попередню

частина виступу, яка полягає у роз′ясненні, витлумаченні подій та фактів

поглиблення раніше висловлених оратором думок

Запитання 13

Установіть відповідність між жанрами та їхнім визначенням

1) мовленнєвий жанр, основною метою якого є щире й об’єктивне, з точки зору адресанта, висловлення, схвалення особистості адресата, його якостей і/або діяльності

2) мовленнєвий жанр, основною метою якого є висловлення негативної думки про особу, дії, явища, процеси, несхвального ставлення до кого-небудь.

3) мовленнєвий жанр, основна мета якого оцінити ділові й моральні якості особи.

4) це відгук, розбір, оцінка літературного чи наукового твору, театральної вистави, фільму, виставки тощо.

А рецензія

Б похвала

В осуд

Г характеристика

Д привітання       


варіанти відповідей

1- А 2-В 3- Д 4-Г

1-В 2-Г 3- Б 4- А

1- Д 2 - А 3- Г 4- Б

1- Б 2- В 3- Г 4- А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест