Практична робота. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин.

Тест виконано: 383 рази
10 запитань
Запитання 1

Який з наведених операторів в програмі для визначення суми двадцяти елементів послідовності чисел 2,5; 3,0; 3,5; 4,5... буде першим

варіанти відповідей

end;

Whіle і < 20 do begin;

S := S+A; A := A+0.5; i := i+1;

S := 0; і := 0; A:=2,5;

Запитання 2

Повторення - це базова алгоритмічна структура, що....

варіанти відповідей

призначена для організації багаторазового виконання набору команд

призначена для організації тільки одного разу виконання набору команд

правильної відповіді немає

Запитання 3

Вираз "багаторазове виконання" означає, що команди будуть виконувати

варіанти відповідей

скінченну кількість разів

нескінченну кількість разів

один раз

правильної відповіді немає

Запитання 4

Оберіть команду, якій відповідає дана блок-схема

варіанти відповідей

Цикл з передумовою 

Цикл з лічильником

Розгалуження

Цикл з післяумовою

Запитання 5

Задано фрагмент програми. Скільки разів буде виконуватися команда тіла циклу:

a:=20;

while a<100 do

a:=a*2;

варіанти відповідей

1

2

3

0

Запитання 6

Проаналізуйте фрагмент програми і з'ясуйте, скільки разів повторяться команди тіла циклу у результаті виконання даного фрагменту?

варіанти відповідей

1

4

5

10

Запитання 7

Виберіть блок-схему циклу з післяумовою:

варіанти відповідей
Запитання 8

Виберіть блок-схему циклу з лічильником:

варіанти відповідей
Запитання 9

Яким буде значення змінної k після виконання фрагмента програми?

k:=1; a:=12;

while a<100 do

begin

a:=2*a - 4;

k:=k + 1;

end;

варіанти відповідей

1

3

5

7

Запитання 10

Якого значення набуде змінна х в результаті виконання такої послідовності операторів:

х:=0.5;

for і := 1 to 4 do

х:=х*2;

х:=х+1

варіанти відповідей

6

23

9

7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест