30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Правила перенесення слів. Графічні скорочення

Додано: 6 квітня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 91 раз
12 запитань
Запитання 1

Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

варіанти відповідей

Ки-їв, де-в’ять, змага-ння

перед-звін, вік-но, туман-ний

крає-вид, пере-класти, під-йом

су-джу, вольо-вий, куль-ка

Запитання 2

Правильно поділено для переносу всі слова рядка


варіанти відповідей

бадь-орий, міль-ярд, кольо-ри, яск-равий

під-казка, ґу-дзик, мав-пячий, при-свячений

жит-тя, але-я, пере-крити, козаць-кий

опе-рація, ві-сь. львів-ський, щед-рість

Запитання 3

Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку


варіанти відповідей

від’-ємний, знай-дений, при-ємний

пі-джак, пере-ллють, від-дячити

гай-овий, три-гранний, сон-ний

бажа-ння, паль-чик, слаб-кість

Запитання 4

Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку


варіанти відповідей

хвиль-ка, по-хвалитися, са-джає

криль-ми, тінь-овий, узбереж-жя

чорно-книжник, дру-зями, гі-лля

музей-ний, під-звітний, конь-як

Запитання 5

Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

варіанти відповідей

че-сть, сер-йозний, приватиза-ція

облич-чя, небо-схил, край-небо

багат-ство, хвой-ний, ку-льовий

галь-ка, сльо-зи, солом’я-ний

Запитання 6

Допущено помилку в переносі слова в рядку


варіанти відповідей

при - йду, Лук’ - ян, від - дати, полум’ - яний

 польо - вий, солов’ - їний, сі - м’я, насін - ня

Т.Г.Шев - ченко, без - іменний, трьох - сотий, паль - ці

бій - ці, су - спільство, від’є - днати, лля - ти

Запитання 7

Графічні скорочення вимовляються:

а) скорочено;

б) повністю;

в) і повністю, і скорочено;

г) в різних випадках по-різному.

варіанти відповідей

скорочено

повністю

і повністю, і скорочено

в різних випадках по-різному

Запитання 8

Виберіть правильний варіант скороченого написання слів район, область, порівняйте, місто

варіанти відповідей

р., об., порівн.., міс.

р-н, обл., пор., м.

р.-н., о., порівн., міст

р-н, об., порівн., м.

Запитання 9

Правильно позначене місце перенесення в слові

варіанти відповідей

надз-вуковий

кра-йовий

розк-ласти

солом-'яний

Запитання 10

Правильно зроблено скорочення в рядку

варіанти відповідей

гр. (громадянин)

видан. (видання)

стол. (століття)

умовн.од. (умовні одиниці)

Запитання 11

Неправильно скорочене слово в рядку

варіанти відповідей

25 кг. (25 кілограмів)

рр. (роки)

ст. (століття)

див. (дивись)

Запитання 12

Правильно скорочено слово в рядку

варіанти відповідей

пд.зах. (південно-західний)

9 прим. (9 примірників)

Київська об. (область)

7 год. (годин)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест