Правила перенесення слів із рядка в рядок. Графічні скорочення

Додано: 13 лютого 2023
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 434 рази
12 запитань
Запитання 1

Правильно поділено для переносу всі слова рядка

варіанти відповідей

під-казка, ґу-дзик, ки-яни, при-свячений

бать-ко, сид-жу, об’-єкт, щас-тя

бадь-орий, міль-ярд, кольо-ри, яск-равий

жит-тя, але-я, пере-крити, козаць-кий

опе-рація, ві-сь. львів-ський, щед-рість

Запитання 2

Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

варіанти відповідей

Ки-їв, де-в’ять, змага-ння

перед-звін, вік-но, туман-ний

крає-вид, пере-класти, під-йом

су-джу, вольо-вий, куль-ка

арф’-яр, прось-ба, люд-ський

Запитання 3

Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

варіанти відповідей

три-гранний, знай-дений, при-ємний

пі-джак, пере-ллють, від-дячити

гай-овий, сон-ний, від’-ємний

вагон-ний, звід-кіль, пое-тичний

бажа-ння, посі-яний, слаб-кість

Запитання 4


Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

варіанти відповідей

хвиль-ка, по-хвалитися, са-джає

криль-ми, тінь-овий, узбереж-жя

чорно-книжник, дру-зями, мрі-ями

музей-ний, під-звітний, конь-як


кра-йовий, ми-ттєвий, остан-ній

Запитання 5

Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

варіанти відповідей

пів’-ясена, сльо-зи, солом’я-ний

водо-грай, краї-на, найцін-ніше

багат-ство, хвой-ний, ку-льовий

че-сть, сер-йозний, приватиза-ція

облич-чя, небо-схил, край-небо

Запитання 6

Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

варіанти відповідей

Ки-їв, де-в’ять, змага-ння

перед-звін, вік-но, туман-ний

крає-вид, пере-класти, під-йом

су-джу, вольо-вий, куль-ка

Запитання 7

Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

варіанти відповідей

хвиль-ка, по-хвалитися, са-джає

криль-ми, тінь-овий, узбереж-жя

чорно-книжник, дру-зями, гі-лля

музей-ний, під-звітний, конь-як

Запитання 8

Вибери ряд слів, які не можна поділити для переносуваріанти відповідей

клен, єнот

яма, авто

морозиво, сом

буря, оса

Запитання 9

Складоподіл і перенос не збігаються в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

оцінка, учениця, Київ

какао, какаду, ананас 

озеро, Одеса, лінія 

отара, овечка, трава 

Запитання 10

Помилково позначено перенос у кожному слові рядка

варіанти відповідей

зас-півав, ра-джу, пок-лав

бур’-ян, зац-ві-ли, на-дір-ва-ти

пі-діг-рі-ти, ві-дга-дав, роз-бу-джу

за-вод-жу, ґед-зі, кіл-ьце

Запитання 11

Правильно вказано місця переносу в кожному слові рядка

варіанти відповідей

на-дзви-чай-ний, не-стрим-ний, під’-їзд

над-зем-ний, ку-ку-руд-за, га-зоп-ро-від

во-до-грай, ви-ско-чив, на-го-ро-джу

нес-по-ді-ва-но, від-пу-сти-ти, роз-в’я-зати

Запитання 12

Допущено помилку при переносі слів у рядку

варіанти відповідей

хо-джу, по-будувати, тріс-нути, нау-ка

мальо-ваний, ґу-ля, об’-єктив, че-сний

нянь-чити, кур-йоз, уро-жай, низ-ько

від-жити, бут-тя, геть-ман, во-джу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест