Правила вживання м'якого знака та апострофа

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 202 рази
12 запитань
Запитання 1

Апостроф пишемо після букв

варіанти відповідей

б, п, в, м, Ф

д, т, з, с, ц, л, н

к, п, т, ф, х

а, б, в, г, д

Запитання 2

Апостроф ставиться у слові

варіанти відповідей

св..ято

пір..я

моркв..яний

пор..ядок

Запитання 3

Укажіть рядок (рядки) слів, у кожному з яких пишеться апостроф

варіанти відповідей

м..який, дев..ять, р..ясний

пір..їна, кучер..явий, сузір..я

в..юн, солов..їний, хлоп..ячий

бур..ян, бур..як, здоров..я

Запитання 4

М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

громадян..ство, нян..чити, вишен..ці

піт..ма, хвац..куватий, зган..бити

гордіс..ть, консул..ський, річен..ці

русал..чин, погод..ся, лял..чин

Запитання 5

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Відв...язати, Лук...янчук, різдв...яний

Тьм...яний, бур...ян, з...єднати

Моркв...яний, об...єднання, черв...як

Торф...яний, м...ята, п...ятсот

Запитання 6

Апостроф потрібно писати на місці обох пропусків у рядку

варіанти відповідей

Різ...бяр, бур..ян

сузір..я, роз..ятрений

прем..єра, духм...ний

пор..ятунок, В...чеслав.

Запитання 7

У якому слові слід поставити апостроф

варіанти відповідей

Яків

Мяч

Їде

Рід

Запитання 8

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Лук..янець, зв..язківець, мавп..ячий, зор..яний

Дзв..якнути, рутв..яний, прив..ялений, з..ясовувати

Матір..ю, від..їзд, розм..якшити, дит..ясла

Пан..американський, з..явитися, перед..ювілейний, торф..яний

Запитання 9

М'який зна к на місці пропуску треба писати в усіх словах

варіанти відповідей

низ..кий, волин..ський, утр..ох

турец..кий, різ..бяр, нян..чити

рибон..ці, красун..чик, сяд..те

погод..теся, жен..шень, тон..ший

Запитання 10

М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

умиєт..ся, біл..ший, брин..чати

вуз..кий, сніжинон..ці, мен..ше

їдал..ня, русал..чин, голівон..ці

річен..ці, камін..чик, зган..бити

Запитання 11

М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

брун..ці, рибал..ство, промін..ці

запоріз..кий, дивуєт..ся, дон..ці

порад..те, пан..ський, жмен..ці

голубон..ці, грец..кий, корін..чик

Запитання 12

М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядків, окрім

варіанти відповідей

нян..чити, нен..чин

брин..чати, дон..ці

різ..бяр, сніжин..ці

т..мяний, лял..чин

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест