19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 60—70-х рр. XVII ст.

Додано: 5 березня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 33 рази
35 запитань
Запитання 1

Вересень 1676р. -

варіанти відповідей

Зречення гетьманства Петром Дорошенком

Припинення існування Правобережної Гетьманщини

Петро Дорошенко присягнув на вірність цареві

Петро Дорошенко здав кленоди

Запитання 2

"Сонцем Руїни" називають -

варіанти відповідей

Дем'яна Многогрішного

Петра Дорошенка

Михайла Ханенка

Івана Самойловича

Запитання 3

Результатом цієї угоди( остаточний поділ українських земель між двома державами) стало підписання

варіанти відповідей

Андрусівської угоди

Переяславської угоди

Вічного миру

Бучацької угоди

Запитання 4

Які держави ділили між собою українські землі за Вічним миром ?

варіанти відповідей

Польща

Османська імперія

Москва

Кримське ханство

Запитання 5

За яким договором територія Брацлавщини і Південної Київщини ставала нейтральною незаселеною зоною між двома державами?

варіанти відповідей

Бахчисарайським

Бучацьким

Андрусівським

Вічним миром

Запитання 6

1. Про кого йдеться: "Гетьман Правобережної України, який мав протурецький вектор зовнішньої політики. У 1668 році здійснив похід на Лівобережну Україну та став "гетьманом обох берегів Дніпра".

варіанти відповідей

І. Виговський

Ю. Хмельницький

І. Самойлович

П. Дорошенко

Запитання 7

2. Кого П. Дорошенко залишив наказним гетьманом на Лівобережжі?

варіанти відповідей

Ю. Хмельницького

П. Суховія

Д. Многогрішного

І. Самойловича

Запитання 8

3. Оберіть твердження у якому вказано пункт з Глухівських статтей.

варіанти відповідей

московські гарнізони розміщувалися в 7 українських містах

гетьманові заборонено вступати у зовнішні відносини, але була змога приймати участь у посольствах до іноземних держав

православне духівництво підпорядкове - московському

гетьмана призначав московський цар

Запитання 9

4. Проректорат якої країни визнав П. Дорошенко?

варіанти відповідей

Османської імперії

Московського царства

Речі Посполитої

Швеції

Запитання 10

6. Чигиринські походи були організовані аби повернути владу гетьману...

варіанти відповідей

І. Брюховецькому

П. Дорошенку

Ю. Хмельницькому

І. Самойловичу

Запитання 11

Який із документів складався з 27 пунктів?

варіанти відповідей

Глухівські статті

Московські статті

Березневі статті

Конотопські статті

Запитання 12

Хто з гетьманів


Намагається витіснити поляків з Правобережжя, а також проводить переговори з Росією, щоб повернути права і вольності Війську Запорозькому, прагне до возз’єднання в межах однієї держави всіх етнічних українських земель.

• Шукає підтримки в Туреччини, у 1669 р. погоджується прийняти турецький протекторат, але турки прагнули перетворити Україну на безправного васала.


варіанти відповідей

Д.Многогрішний

П.Дорошенко

П.Тетеря

І.Брюховецький

Запитання 13

Хто з гетьманів підписав Глухівські статті?

варіанти відповідей

П.Дорошенко

М.Ханенко

Д.Многогрішний

І.Брюховецький

Запитання 14

Хто з гетьманів створив наймане військо -компанійців та в якому документі затверджувался чисельність війська 1000 осіб.

варіанти відповідей

Д.Многогрішний

М.Ханенко

П.Дорошенко

І.Брюховецький

Запитання 15

Кого проголосили гетьманом обох берегів Дніпра в 1668 році?

варіанти відповідей

Іван Брюховецький

Юрій Хмельницький


 Петро Дорошенко

Іван Виговський

Запитання 16

Як називалися наймані піхотні козацькі полки, утримувані гетьманським коштом. Створені гетьманом Дорошенком. Виконували функції особистої гвардії гетьмана, охорони його резиденції, військового спорядження й артилерії.

варіанти відповідей

 Компанійці  

Яничари


Сердюки

Гадяцький полк

Запитання 17

За яких обставин і коли П. Дорошенко склав гетьманську булаву?

варіанти відповідей

1676 р. За наказом царського уряду прибув до Москви. На чужині перебував до смерті.  

1659 р. Зрікся булави на користь Ю.Хмельницького під Германівкою на Київщині.

1674 р. На старшинській раді в Переяславі.

1672 р. Після ухвалення Конотопських статей, які переважно повторювали Глухівські статті, але містили й нові обмеження влади гетьмана.

Запитання 18

Яку назву отримали події, описані в уривку з історичного джерела:

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська, з півночі й від сходу — московські... а з півдня набігали турки й татари. До того ж Україна розділилася на дві частини... На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережній — іншого...»?


варіанти відповідей

«Хмельниччина»

«Руїна»

«Великий згін»

«Коліївщина»

Запитання 19

На карті суцільною жирною лінією позначено розподіл українських земель між:

варіанти відповідей

Річчю Посполитою та Османською імперією.

Османською імперією та Великим князівством Литовським.

Великим князівством Литовським і Московським царством.

Московським царством і Річчю Посполитою.

Запитання 20

Які сусідні держави зазіхали на українські землі у добу "Руїни"? 3 правильні відповіді.

варіанти відповідей

Швеція

Молдавія

Туреччина

 Московія

 Угорщина

 Річ Посполита

Запитання 21

Руїна - термін,який позначає процес:

3 правильні відповіді.

варіанти відповідей

 - занепаду й спустошення України під час громадянської війни;

- Зборівських договорів. .

- постійної агресії сусідніх держав;

- гострої боротьби старшини за владу;

 початок заселення території Дикого Поля українськими селянами-втікачами з Правобережної України та запорозькими козаками

Запитання 22

Які держави уклали Андрусівське перемир´я 1667 р.?

варіанти відповідей

Московська держава і Річ Посполита

 Османська імперія і Гетьманщина

 Гетьманщина і Московська держава

Річ Посполита і Гетьманщина

Запитання 23

Коли був укладений Гадяцький договір (Гадяцькі пакти) ?

варіанти відповідей

вересня 1658 р., 

вересня 1659 р., 

вересня 1657р., 

вересня 1660 р., 

Запитання 24

Андрусівська угода

варіанти відповідей

а) поділила Україну по Дніпру, Правобережжя відходило Речі Посполитій, а Лівобережжя з Києвом до Московської держави,

б) поклала початок процесу втрати Гетьманщеною рівноправ'я у міжнародних відносинах,

в) визнавала владу Речі Посполитої та Московської держави над Січчю.

Запитання 25

Д. Многогрішний

варіанти відповідей

а) підписав Глухівські статті в 1669 р.,за якими московські воєводи з загонами були лише у 5 містах, не могли втручатися у справи місцевого управління,

б) створив полк " компанійців ", який слідкував за настроями населення, придушуючи будь-який спротив,

в) завершив добу Руїни на Лівобережжі, переніс столицю із Гадяча до Батурина.

Запитання 26

Хто із гетьманів підписав Конотопські статті, відстоював інтереси старшини, захищав їхнє майно, припинив скликати Генеральну військову раду, створив бунчукове товариство?

варіанти відповідей

а) І. Самойлович,

б) Д. Многогрішний,

в) С.Палій.

Запитання 27

Назвіть роки гетьманування Петра Дорошенка? варіанти відповідей

 1665 – 1676


  1663-1665

1659- 1663 

 1676-1687

Запитання 28


Хто з указаних історичних постатей був отаманом Запорозької Січі?


 

варіанти відповідей

С. Палій

П. Полуботок   

І. Сірко 

 І. Богун

Запитання 29

У якому році Іван Самойлович був гетьманом Лівобережної України?

варіанти відповідей

1672-1687рр

1665-1669рр

1674-1678

1670-1672

Запитання 30

Хто був гетьманом Лівобережної України в 1669-1672рр.?

варіанти відповідей

І.Виговський

П.Тетеря

Д.Многогрішний

Ю.Хмельницький

Запитання 31

Протекцію якої країни прийняв гетьман П. Дорошенко та підписав Корсунські статті 1669 р.?

варіанти відповідей

Московії

Річі Посполитої

Туреччини

Швеції

Запитання 32

Головна мета діяльності гетьмана П.Дорошенка:

варіанти відповідей

Боротьба з гетьманською опозицієї та зміцнення своєї влади на Правобережжі

 Зміцнення своєї влади на Правобережжі та поступове об'єднання всіх українських земель у межах однієї держави

Захоплення Лівобережжя та об'єднання всіх українських земель у межах однієї держави

Укладення союзу з лівобережним гетьманом І.Брюховецьким

Запитання 33

Виберіть правобережних гетьманів(трьох)

варіанти відповідей

Павло Тетеря

Іван Самойлович

Юрій Хмельницький

Петро Дорошенко

Іван Брюховецький

Демян Многогрішний

Запитання 34

Портрет якого гетьмана перед вами?

варіанти відповідей

Ю.Хмельницький

Д. Многорішний

П.Дорошенко

І.Виговський

Запитання 35

Поділ гетьманщина на Правобережну і Лівобережну відбувся у ......році

варіанти відповідей

1666

1701

1670

1663

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест