21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Узагальнення знань до теми "Козацька Україна наприкінці 50 - х років XVII ст на початку XVIII ст."

Тест виконано: 7 разів
16 запитань
Запитання 1

Який гетьман у 1658 р. підписав із Річчю Посполитою Гадяцький договір?

варіанти відповідей

І. Виговський


Ю. Хмельницький

П. Дорошенко

І. Самойлович

Запитання 2

Повстання під проводом С. Палія було зумовлене:

варіанти відповідей

Спробою влади Речі Посполитої ліквідувати козацтво на українських землях


поразками Росії на початку Північної війни

національно-визвольною акцією гетьмана І. Мазепи

переходом земель Запорозької Січі під владу польського короля

Запитання 3

Якого гетьмана називали «Сонцем Руїни»?

варіанти відповідей

І. Виговського


Ю. Хмельницького

І. Самойловича

 П. Дорошенка

Запитання 4

У другій половині ХVІІ ст. в Лівобережній Гетьманщині привілейований стан суспільства формувався переважно:

варіанти відповідей

заможних міщан і православного духовенства


козацької старшини і російського дворянства

 козацької старшини і православної шляхти

магнатів і духовенства

Запитання 5

Що було спільним у внутрішній політиці гетьманів І. Самойловича та І. Мазепи?

варіанти відповідей

ліквідація адміністративного поділу на полки


 розширення прав козацької старшини

підтримка греко-католицької церкви


запровадження займанщини для селян

Запитання 6

Що було спільним для Андрусівського перемир’я (1667 р.) і «Вічного миру» (1686 р.)?

варіанти відповідей

закріпили передання Поділля під владу турецького султану


 Правобережна Україна підпорядковувалась Речі Посполитій

Запорозька Січ була передана під протекторат Москви

укладені між Річчю Посполитою і Османською імперією

Запитання 7

У якому уривку з історичних джерел відбито одне з положень «Пактів й Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» (1710 р.) П. Орлика?

варіанти відповідей

 «У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися Генеральна Рада: на Різдво, Великдень, Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман із генеральною старшиною»

«...жалуючи підданих своїх, малоросійський народ… при гетьмані в Глухові для управління і для іншого, що в прохальних пунктах гетьмана Хмельницького написано..., бути колегії»

«Посли, які здавна до Війська Запорозького приходять, гетьману приймати та про це царську величність повідомляти. Із турецьким султаном і польським королем без указу царської величності зносин не мати»

«...Іван Мазепа, законний князь України, ...не може бути позбавлений влади у цьому князівстві до його смерті... Стани України зберігатимуть всі вольності згідно зі своїми правами»


Запитання 8

І. Мазепа був обраний гетьманом у:

варіанти відповідей

1687

1709

1678

1710

Запитання 9

Прутський договір між Московією і Туреччиною був підписаний

варіанти відповідей

1675

1711

1710

1712

Запитання 10

Які запорозькі січі було зруйновано за наказом царя Петра І?

варіанти відповідей

Хортицьку й Базавлуцьку


Олешківську і Томаківську

 Чортомлицьку й Кам’янську

Микитинську і Підпільненську (Нову)

Запитання 11

Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій половині XVII ст.?

варіанти відповідей

початок заселення території Дикого Поля українськими селянами-втікачами з Правобережної України та запорозькими козаками

активізація переселенського руху, основою якого були селяни та міщани Лівобережної України, які рятувалися від утисків польської шляхти

 нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України, пов’язана зі складними суспільно-політичними обставинами доби Руїни

обмеження переселенського руху з Правобережної України владою Московського царства у зв’язку з ускладненням відносин із Річчю Посполитою


Запитання 12

Період Руїни характеризувався:

варіанти відповідей

всеохоплюючою кризою та занепадом Речі Посполитої, викликаних Національно-визвольною війною українського народу під проводом Б. Хмельницького

ост

 внутрішньою боротьбою козацької старшини за владу, розколом Гетьманщини, втручанням в її внутрішні справи та військовою агресією з боку сусідніх держав

аточною ліквідацією інституту гетьманства, решток української автономії та повною інтеграцією українських земель у Російську імперію


форсованим наступом на автономні права Гетьманщини з боку російського уряду внаслідок переходу гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля

Запитання 13

Установіть відповідність між датами та подіями.

а) 1709 р. 1) Бучацький мирний договір;

б)  1659 р. 2) підписання «Батуринських статтів» з Московською державою;

в) 1663 р.3) Полтавська битва;

г) 1672 р.4) підписання «Переяславських статей»;

варіанти відповідей

А4, Б1, В3, Г2

А3, Б4, В2,Г1

А1, Б3, В2, Г4

А1, Б2, В4, Г3

Запитання 14

На старшинській раді в Новгород-Сіверському 17.12.1668 року був обраний «сіверським гетьманом»:

варіанти відповідей

А) І. Самойлович

Б) І. Мазепа

В) Д. Многогрішний

Г) Д. Апостол

Запитання 15

Помер у 1690 р. у Тобольську (Сибір, Росія):

варіанти відповідей

А) І. Самойлович

Б) Д. Многогрішний

В) К. Гордієнко

Г) І. Сірко

Запитання 16

Установіть відповідність між прізвищами осіб та фактами з їхньої біографії.

а) П. Орлик 1) на Переяславській раді 17.03.1674 р. був обраний гетьманом усієї України;

б) П. Дорошенко 2)  обраний гетьманом у 1727 р.;

в) І. Самойлович 3) як полковник Чигиринський їздив до Москви з метою перегляду деяких пунктів Переяславських статей 1659 р.;

г)  І. Мазепа 4) автор «Пактів та Конституцій законів і вольностей Війська Запорозького»;


5) в 1659 – 1663 рр. перебував на службі при дворі польського короля Яна ІІ Казимира.


варіанти відповідей

А1, Б4, В2, Г3

А5, Б2, В4, Г1

А4, Б3, В1, Г5

А4, Б1, В2, Г3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест