Правопис Ь

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Українська мова
Тест виконано: 29 разів
12 запитань
Запитання 1

Знайдіть слово з буквосполученням -нц-:


варіанти відповідей

снігурон..ці

стеблин..ці

долон..ці

нен..ці

черешен..ці

Запитання 2

Знайдіть рядок слів, у яких потрібно писати м’який знак:


варіанти відповідей

віден..ський, дон..ці, кін..ський, чотир..ма

борот..ба, запоріз..кий, ремін...чик, сіл..ський

бореш..ся, воротар.., камін..чик, п'ят..сот

близ..кість, гіл..ці; сердец.., Хар..ків

гет..манський, дивит..ся, Н..ю - Йорк, т..мяний

Запитання 3

Знайдіть слово, у якому перед шиплячим пишеться м’який знак:


варіанти відповідей

брин..чати

потон..шати

витон..чений

Волин..щина

ган..чірка

Запитання 4

Знайдіть слова з буквосполученням -льц-:


варіанти відповідей

бджіл..ці, парасол..ці

гол..ці, русал..ці

таріл..ці, спіл..ці

Гал..ці, зозул..ці

рибал..ці, сопіл..ці.

Запитання 5

Знайдіть рядок, у якому в усіх словах НЕ потрібно писати м’який знак:


варіанти відповідей

кін..чик,л..он, рязан..ський, шіст..сот

вісім..сот, незабут..ній, син.. (іменник від синіти), слиз..кий;

десятиріч.., казан..ський, ремін..чик, т..мяний

велетен..ський, камін..ці, кін..ський, оболон..ський

воротар.., жен..шень, нян..чити, цвірін..чати

Запитання 6

Укажіть рядок, у якому пропущено 5 Ь

варіанти відповідей

достигают.., зозулен..ка, ін..ший, робит..ся

громадян..ство, рязан..с...кий, черкас..кі, щонаймен..ші

майбут..нє, с..кіл..ки, у каз..ці, Уман..щина,

біл..шіст.., Гор..кий, Гуцул..щина, Михал..чук

вол..єр, куз..ня, насін..ня, тітон..чин

Запитання 7

У якому варіанті в усіх словах пропущено м’який знак?варіанти відповідей

п’ят..десят, різ..кістю, дівчинон..ці, шампін..йон

самот..ній, кавказ..кий, колодяз..ний, Наталон..ці

могут..ній, павутин..ці, шіст..сот, мен..ші

чужин..ці, рязан..ський, різ..бяр, кур..йоз

Херсон..щина, вишен..ці, нен..чин, компан..йон

Запитання 8

1. Продовжіть твердження, визначивши правильну відповідь:«М’який знак вживається...»:


варіанти відповідей

у середині слів після літер д, т, з, с, ц, л, н, р перед буквами, що позначають м’які приголосні звуки;

після літер, що позначають м’які приголосні звуки у середині складу перед літерою а;

у буквосполученнях -льц-, -ньц-, -нь-ч, -ль-ч, що походять із –льк-, -ньк-.

після літер д, т, б, п, ц, л, н, якщо вони передають м’які приголосні звуки [д΄ ], [т΄ ], [б΄ ], [п΄ ], [л΄ ], [ц΄ ], [н΄ ];

у кінці іншомовних слів після літер д, т, з, с, ц, л, н, р перед буквами, що позначають м’які приголосні звуки;

Запитання 9

Визначте рядок, у якому усі слова написані правильно:варіанти відповідей

більчин, ялинці, Галинці, соньця

майбутьнє, менший, мисці, кінский;

пончик, камінчик, мізинчик, промінчик

всерьйоз, поставте, ненчин, вірте,

воленьку, поставте, ненчин, вірте;

Запитання 10

Визначте рядок, у якому всі слова треба написати з м’яким знаком:


варіанти відповідей

кобзар…, тан…ці, лял...чин, близ...кий

куз…ня, скандал…ник, ін...ший, лял…ці

тіл...ки, біл…мо, дев’ят...сот, кул...гати

стан…те, слиз...кий, злаз…те, т...охкати

конферанс..є, мад..яр, м міл..ярд, тан..ці,

Запитання 11

Визначте рядок, у якому немає помилок у написанні слів:варіанти відповідей

бадьорість, кружалця, льох, грільці

мільйон, рибоньці, мудрець, ляльчин

віолоньчелі, пеньок, майорить, секретарь

бойовий, працевитий, кобзар, Рівненьщина

зьлість, лежит, хитрість, тюрьмах

Запитання 12

Коли вживається буквосполучення ьо?варіанти відповідей

Для позначення твердості попереднього приголосного звука

Завжди після літери, що позначає твердий приголосний звук.

Всередині складу для позначення м’якості попереднього приголосного звука перед [о]

При збігу приголосних на позначення подовжених м’яких звуків

Завжди після літери, що позначає м’який приголосний звук

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест