23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

Позначення м'якості приголосних на письмі

Додано: 2 травня 2019
Предмет: Українська мова
Тест виконано: 1 раз
6 запитань
Запитання 1

Чим позначається м'якість приголосних на письмі?

варіанти відповідей

буквою ь (м'яким знаком);

буквами я, ю, є;

буквою ь та буквами я, ю, є.

Запитання 2

Коли м'який знак пишеться після м'яких приголосних [д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [дз'], [л'], [н']?

варіанти відповідей

у кінці слова;

у кінці слова та складу;

у кінці складу.

Запитання 3

Коли м'який знак пишеться перед о?

варіанти відповідей

на початку слова;

у кінці слова;

після м'яких приголосних у середині складу.

Запитання 4

Коли після [л] перед наступним приголосним пишеться м'який знак?

варіанти відповідей

коли [л] позначає м'який приголосний;

коли наступний приголосний м'який;

коли [л] пом'якшився внаслідок уподібнення перед наступною буквою на позначення м'якого приголосного (крім л).

Запитання 5

Коли м'який знак не вживається?

варіанти відповідей

після д, н, т перед суфіксами -ченк(о), -чук, -чишин;

після м'яких приголосних усередині слова перед о ;

після м'яких д, т, з, с, ц, л, н (де ти з'їси ці лини) у кінці слова та складу.

Запитання 6

У якому випадку м'який знак вживається?

варіанти відповідей

 після н перед ж, ч, ш, щ;

у буквосполученнях -лц-, -лч-, -нц-, -нч-, що утворені від буквосполучень -лк-, -нк-;

у дієслівних формах 3-ї особи однини та множини дійсного способу.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест