Правопис слів зі спрощення в групах приголосних

Додано: 15 березня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 103 рази
10 запитань
Запитання 1

Спрощення в групах приголосних треба позначити на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

балас..ний, перехрес..ний, зліс..ний

свис..нути, ненавис..ний, пес..ливий

тиж..невий, тріс..нути, захис..ник

навмис..но, провіс..ник, хвас..нути

радіс..ний, аген..ство, ціліс..ний

Запитання 2

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

Здолати втому допоможе контрастний душ

Заповідники сприяють охороні рідкісної флори

Відбулася позачергова сесія областної ради

Через замети ми безвиїзно просиділи в селі

Ви можете під'єднати швидкісний Інтернет

Запитання 3

Орфографічну помилку допущено у варіанті

варіанти відповідей

воодоочисні споруди

улесливий погляд

зап'ястна прикраса

кількісні показники

якістне навчання

Запитання 4

Орфографічну помилку допущено у варіанті

варіанти відповідей

шелеснути поблизу

хрустнути під ногою

хвастнути від радості

свиснути зненацька

скніти в самотності

Запитання 5

Орфографічну помилку допущено у варіанті

варіанти відповідей

кореспондентський пункт

компетентністний підхід

журналістське розслідування

президентський квартал

особистісне зростання

Запитання 6

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

власне агенство

шістсот учасників

доблесні захисники

навмисно писнути

тоскно блиснути

Запитання 7

Спрощення приголосних треба познасити на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

проїз..ний, пристрас..ний, облас..ний

совіс..ний, жаліс..ливий, контрас..ний

шіс..надцять, очис..ний, доблес..ний

учас..ник, зап'яс..ний, швидкіс..ний

хвас..ливий, улес..ливий, щас..ливий

Запитання 8

Спрощення приголосних треба позначити на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

сер..цевий, мес..ник, контекс..ний

блис..нути, мас..ний, особистіс..ний

пес..ливий, безжаліс..ний, піз..ній

радіс..ний, аванпос..ний, зліс..ний

совіс..ний, захис..ник, фігурис..ці

Запитання 9

Спрощення в групах приголосних треба позначити на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

стис..нути, учас..ник, медаліс..ці

наміс..ник, прос..лати, хрус..нути

двоміс..ний, ціліс..ний, кіс..лявий

влас..ний, компос..ний, піс..ний

хвас..нути, гус..нути, доблес..но

Запитання 10

Прочитайте речення (цифра в дужках позначає наступне слово).

(1) Ус..на народна творчість українців багатогранна та неповторна: тут можна зрозуміти (2) первіс..ні уявлення наших предків про світ, заслухатися (3) пес..ливими (4) рідкіс..ними колисковими, зачаруватися (5) пристрас..ними піснями про кохання, зустріти загадкових (6) перелес..ників, (7)хвас..ливих боягузів, стати (8) учас..ником (9) доблес..них походів разом з мужніми (10) захис..никами своєї землі - лицарським козацтвом .

Спрощення в групах приголосних НЕ ТРЕБА позначати на письмі в словах, позначених цифрами

варіанти відповідей

1,5

2,4

3,7

6,9

8,10

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест