24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Правова характеристика понять людина особа громадянин

Додано: 10 грудня 2020
Предмет: Правознавство, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Жива, розумна істота, яка має волю, дар мислення, здатна виробляти знаряддя праці та може свідомо користуватися ними

варіанти відповідей

Громадянин

Людина

Особа

Особистість

Запитання 2

Об'єктивно обумовлена вимога держави до особи діяти чітко визначеним у законі чином або утримуватися від здійснення певних дій

варіанти відповідей

Свобода

Право

Обов'язок

Можливість

Запитання 3

Суб'єктивне право особи, яке проявляється в способах її можливої поведінки

варіанти відповідей

Обов'язок

Свобода

Право

Воля

Запитання 4

Міра необхідно ї поведінки людини

варіанти відповідей

Свобода

Право

Обов'язок

Віра

Запитання 5

Можливості людей брати участь у громадському та державному житті

варіанти відповідей

Громадянські права

Політичні права

Культурні права

Екологічні права

Запитання 6

Можливості доступу людини до духовних цінностей свого народу та всього людства

варіанти відповідей

Екологічні права

Культурні права

Громадянські права

Соціально-економічні права

Запитання 7

Право людини і громадянина на безпечне екологічне середовище

варіанти відповідей

Соціально-економічне право

Культурне право

Громадянське право

Екологічне право

Запитання 8

Людина, яка має стійкий правовий зв'язок з конкретною державою, що проявляється в заємних правах та обов'язках

варіанти відповідей

Особистість

Людина

Особа

Громадянин

Запитання 9

Громадянство України припиняється:

варіанти відповідей

Внаслідок виходу з громадянства України

Внаслідок переїзду на місце проживання в іншу країну

Внаслідок втрати громадянства України

За підставами передбаченими міжнародними договорами України

Внаслідок втрати паспорта громадянина України

Запитання 10

Підставою набуття громадянства України це

варіанти відповідей

Внаслідок усиновлення

За народженням

За визначні заслуги перед державою

Перебування у шлюбі з громадянином

За територіальним походженням

Внаслідок переїзду на постійне місце проживання

Запитання 11

Гарант прав і свобод людини і громадянина є

варіанти відповідей

Суд

Призидент

Верховна рада

Кабінет міністрів

Запитання 12

Права людини і громадянина захищаються

варіанти відповідей

Кабінетом Міністрів

Верховною Радою

Призиденом

Судом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест