18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous

Додано: 6 квітня
Предмет: Англійська мова, 11 клас
Тест виконано: 158 разів
25 запитань
Запитання 1

It's Julia's birthday next week, so.....her some flowers.

варіанти відповідей

we will buy

we are going to buy

Запитання 2

They ___ for her from 6 till 7 yesterday in the evening

варіанти відповідей

waited

 were waiting

Запитання 3

My granny ___ TV the whole evening

варіанти відповідей

 watched

 was watching

Запитання 4

3. They _______________football now.

варіанти відповідей

aren't playing

don't

doesn't

do

Запитання 5

Alice___to Sara now.

варіанти відповідей

is speaking

speak

Запитання 6

Обери речення БЕЗ помилок:

варіанти відповідей

Olga and Marina is reading now.

Olga and Marina reading now.

Olga and Marina are reading now.

Olga and Marina have reading now.

Запитання 7

Обери речення БЕЗ помилок:

варіанти відповідей

Did you gone to the park yesterday?

Did you went to the park yesterday?

Went you to the park yesterday?

Did you go to the park yesterday?

Запитання 8

Обери речення БЕЗ помилок:

варіанти відповідей

My friend has not read this book yet.

My friend have not read this book yet.

My friend yet has not read this book.

My friend has not readed this book yet.

Запитання 9

Paul ... a shower now.

варіанти відповідей

takes

took

is taking

take

Запитання 10

While I ........., my brother.......

варіанти відповідей

Was reading/was playing

Was reading/play

We're reading/played

Was reading/had played

Запитання 11

Robert didn’t answer the phone when Mary called. He ..... a shower and didn’t hear the phone ring.


варіанти відповідей


had takingwas takinghad takentook

Запитання 12

The weather ... nice at the weekend.

варіанти відповідей

were

is

will be

be

Запитання 13

You _____ in the garage from 2 till 5 o'clock last Sunday

варіанти відповідей

worked

was working

had worked

Запитання 14

It _____ my birthday tomorrow.

варіанти відповідей

will be

is being

is going to be

Запитання 15

Jack _____ along the street when he saw Fred.

варіанти відповідей

walked

was walking

had walked

Запитання 16


I ..... my homework while my brother ..... TV.

варіанти відповідей

 was doing, was watching

 had done, watched

 was doing, watched

did, was watching

Запитання 17

Ann ..... washing her face now.

варіанти відповідей

are

am

is

Запитання 18

Сomplete the sentence. Use Present Simple or Present Continuous.

( Доповніть речення, вживаючи Present Simple чи Present Continuous)

12. We _______ to Paris next weekend.

варіанти відповідей

are flying

is flying

fly

flies

Запитання 19

Сomplete the sentence. Use Present Simple or Present Continuous.

( Доповніть речення, вживаючи Present Simple чи Present Continuous)

11. This new perfume ________ very nice.

варіанти відповідей

is smelling

smell

smells

smelling

Запитання 20

Сomplete the sentence. Use Present Simple or Present Continuous.

( Доповніть речення, вживаючи Present Simple чи Present Continuous)

10. Tim _______ hard these days.

варіанти відповідей

studies

is studying

am studying

studying

Запитання 21

Сomplete the sentence. Use Present Simple or Present Continuous.

( Доповніть речення, вживаючи Present Simple чи Present Continuous)

9. The twins _______ TV at the moment.

варіанти відповідей

watch

is watching

watches

are watching

Запитання 22

Сomplete the sentence. Use Present Simple or Present Continuous.

( Доповніть речення, вживаючи Present Simple чи Present Continuous)

8. He usually _______ the weekends at home.

варіанти відповідей

spends

spend

is spending

spending

Запитання 23

Сomplete the sentence. Use Present Simple or Present Continuous.

( Доповніть речення, вживаючи Present Simple чи Present Continuous)

7. Don't forget your umbrella. It ______.

варіанти відповідей

rains

is rain

is raining

raining

Запитання 24

Watch out!You _______burn your hand!

варіанти відповідей

are going to

will

is going to

am going to

Запитання 25

The Browns ________a new house.They have already sold their old house.

варіанти відповідей

is going to buy

are going to buy

will buy

do buy

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест